Menu

Partnerības programma

Lai sagatavotos jauno banknošu ieviešanai, Eiropas Centrālā banka un Eurosistēmas centrālās bankas izveidojušas Partnerības programmu. Tās ietvaros banknošu iekārtu ražotājiem un piegādātājiem, citām profesionālajām organizācijām un apvienībām, kā arī to klientiem un lietotājiem tiek bez maksas piedāvāts plašs informācijas klāsts par jaunajām banknotēm.

Programma paredzēta arī komercbankām, mazumtirgotājiem, ceļojumu aģentūru un valūtas maiņas biroju darbiniekiem un citiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar banknošu apstrādes iekārtu izmantošanu vai skaidrās naudas apstrādi.

Lai pieteiktos dalībai Partnerības programmā, lūdzam jūs aizpildīt reģistrācijas veidlapu, norādot savu kontaktinformāciju un īsumā aprakstot, kādus pasākumus jūsu iestāde plāno veikt saistībā ar jaunās 100 euro un 200 euro banknotes ieviešanu.

Partnerības programmas ietvaros Eiropas Centrālā banka (ECB) un valstu centrālās bankas:

  • uzsver to, cik būtiski ir pielāgot skaidrās naudas apstrādes un autentiskuma noteikšanas iekārtas jaunajām banknotēm;
  • organizē virkni jauno banknotes laišanai apgrozībā veltītu pasākumu un akciju;
  • sagatavo digitālos materiālus un iespiedmateriālus par jaunajām banknotēm 23 oficiālajās Eiropas Savienības valodās, lai palīdzētu partneriem informēt attiecīgās mērķa grupas.

Partneru uzdevumi:

  • laikus informēt ieinteresētās personas un sabiedrību;
  • nodrošināt, lai to iekārtas atbilstu jaunajām banknotēm.

Ja vēlaties saņem sīkāku informāciju par Partnerības programmu, rakstiet mums uz adresi partnership-programme@ecb.europa.eu.

Iekārtu pielāgošana jaunajām banknotēm

Lai dotu iespēju veikt iekārtu testēšanu un pielāgošanu, banknošu apstrādes iekārtu un autentiskuma noteikšanas iekārtu ražotāji, piegādātāji un īpašnieki var saņemt un izmantot jaunās banknotes euro zonas valstu centrālajās bankās un citās vietās. Turklāt visās euro zonas valstīs tiek organizēti semināri, kuros aplūkotas ieviešanas nianses.

Ir pieejams regulāri aktualizēts Eurosistēmas centrālo banku pārbaudīto jauno banknošu apstrādei pielāgoto banknošu autentiskuma noteikšanas iekārtu un banknošu apstrādes iekārtu saraksts.

Pārbaudi izturējušo banknošu autentifikācijas iekārtu saraksts

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā partneri var sazināties ar savas valsts centrālo banku vai Eiropas Centrālo banku.

Citas iestādes