Partnerystės programa

Europos Centrinis Bankas ir Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai sukūrė Partnerystės programą, kad padėtų pasirengti naujų banknotų išleidimui. Banknotų įrangos gamintojams ir tiekėjams, kitoms profesinėms organizacijoms ir asociacijoms, taip pat jų klientams ir vartotojams teikiama įvairios nemokamos informacijos apie naujuosius banknotus.

Programa skirta ir komerciniams bankams, mažmenininkams, kelionių sektoriaus ir valiutų keityklų darbuotojams bei visiems kitiems, kurie kasdien naudojasi banknotų įranga arba dirba su grynaisiais pinigais.

Jei norite tapti Partnerystės programos dalyviu, rašykite el. laišką adresu partnership-programme@ecb.europa.eu ir nurodykite savo kontaktinius duomenis bei trumpą savo bendrovės veiklos srities aprašymą. Ypač svarbu, kad nurodytumėte, kaip jūsų bendrovė rengiasi naujųjų 100 ir 200 eurų banknotų išleidimui.

Pagal Partnerystės programą ECB ir nacionaliniai centriniai bankai:

  • pabrėš grynųjų pinigų tvarkymo aparatų ir autentiškumo tikrinimo įrenginių pritaikymo naujiesiems banknotams svarbą;
  • organizuos įvairius renginius ir kampanijas, susijusius su naujųjų banknotų išleidimu;
  • pateiks skaitmenines ir spausdintines informavimo apie naujuosius banknotus priemones 23 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, kad padėtų partneriams perduoti informaciją jų tikslinėms grupėms.

Partneriai turėtų:

  • laiku informuoti atitinkamus suinteresuotuosius subjektus ir visuomenę;
  • užtikrinti, kad jų aparatai ir įranga priimtų naujuosius banknotus.

Įrangos pritaikymas naujiems banknotams

Kad galėtų testuoti ir atitinkamai pritaikyti įrangą, banknotų įrangos gamintojai, tiekėjai, aparatų bei autentiškumo tikrinimo įrenginių savininkai euro zonos nacionaliniuose centriniuose bankuose ir kitose vietose gali gauti naujųjų banknotų. Be to, visose euro zonos šalyse rengiami seminarai, kurių metu išsamiai informuojama apie naujųjų banknotų išleidimą į apyvartą.

Eurosistemos centrinių bankų testuotų banknotų autentiškumo tikrinimo įrenginių ir banknotų tvarkymo aparatų reguliariai atnaujinamas sąrašas skelbiamas viešai.

Sėkmingai testuotų banknotų autentiškumo tikrinimo įrenginių sąrašas

Iškilus klausimų, partneriai gali kreiptis į savo šalies nacionalinį centrinį banką arba Europos Centrinį Banką.

Kitos institucijos