Kumppanuusohjelma

Euroopan keskuspankki ja eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ovat käynnistäneet kumppanuusohjelman, joka tarjoaa setelinkäsittelylaitteiden valmistajille ja toimittajille, toimialajärjestöille sekä kuluttajille monenlaista tietoa euroseteleistä.

Ohjelma on tarkoitettu avuksi myös pankeille, vähittäiskauppiaille, matkailualan toimijoille, rahanvaihtoyrityksille sekä muille setelinkäsittelylaitteiden käyttäjäryhmille ja rahaa työssään käsitteleville.

Kumppanuusohjelmaan voi liittyä täyttämällä ilmoittautumislomakkeen. Lomakkeessa tulee ilmoittaa yrityksen yhteystiedot ja antaa lyhyt kuvaus siitä, miten yritys aikoo valmistautua uusien 100 euron ja 200 euron setelien käyttöönottoon.

Kumppanuusohjelmassa EKP ja eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit

  • kannustavat päivittämään setelinkäsittelylaitteet ja aitouden tarkastuslaitteet ajoissa uusia seteleitä varten
  • järjestävät ennen uusien setelien käyttöönottoa kampanjan, johon kuuluu eri tempauksia ja tilaisuuksia.
  • toimittavat uusia seteleitä koskevaa digitaalista ja painettua materiaalia Euroopan unionin 23 virallisella kielellä, jotta kumppanit voivat jakaa tietoa kohderyhmilleen.

Kumppaneiden odotetaan

  • välittävän sidosryhmilleen ja suurelle yleisölle tietoa hyvissä ajoin
  • varmistavan, että asiaankuuluvat laitteet tunnistavat ja hyväksyvät uudet setelit.

Laitteiden päivittäminen ennen uusien setelien käyttöönottoa

Setelinkäsittelylaitteiden ja aitouden tarkastuslaitteiden valmistajat, toimittajat ja omistajat saavat uusia seteleitä käyttöönsä euroalueen kansallisissa keskuspankeissa ja muissa kohteissa laitteiden testausta ja päivittämistä varten. Lisäksi eri puolilla euroaluetta järjestetään uusien setelien liikkeeseenlaskua käsitteleviä seminaareja.

Käytettävissä on myös säännöllisesti päivitettävä luettelo eurojärjestelmän keskuspankkien testaamista setelinkäsittelylaitteista ja aitouden tarkastuslaitteista.

Testauksen läpäisseet setelien aitouden tarkastuslaitteet

Kumppanit voivat pyytää lisätietoja kansallisista keskuspankeista tai Euroopan keskuspankista.

Muut laitokset