Menu

Partnerlusprogramm

Uute pangatähtede kasutuselevõtu ettevalmistamise toetuseks on Euroopa Keskpank ja eurosüsteemi riikide keskpangad loonud partnerlusprogrammi. Selle raames pakutakse sularahakäitluses kasutatavate seadmete tootjatele ja tarnijatele, muudele erialaühendustele ja -liitudele ning nende klientidele mitmekülgset tasuta teavet uute pangatähtede kohta.

Programm on mõeldud ka kommertspankadele, jaemüüjatele, reisi- ja valuutavahetusettevõtetele ning teistele huvitatud osapooltele, kes tegelevad sularahakäitluses kasutatavate seadmetega või töötlevad iga päev sularaha.

Partnerlusprogrammis osalemiseks palume esitada registreerimisvormis oma kontaktandmed ja lühikirjeldus selle kohta, milliseid meetmeid teie ettevõte kavatseb võtta seoses teise seeria 100- ja 200-eurose pangatähe kasutuselevõtuga.

Partnerlusprogrammi raames teevad EKP ja riikide keskpangad järgmist:

  • rõhutavad vajadust valmistada sularahatöötluses kasutatavad seadmed ja autentimisseadmed ette uute pangatähtede kasutuselevõtuks;
  • korraldavad enne uute pangatähtede kasutuselevõttu mitmeid temaatilisi ettevõtmisi;
  • avaldavad ELi 23 ametlikus keeles digitaalseid ja trükitud väljaandeid uute pangatähtede kohta, et aidata partneritel oma sihtrühmadega suhelda.

Partnerid teevad järgmist:

  • teavitavad aegsasti oma sidusrühmi ja üldsust;
  • tagavad, et nende seadmed on uute pangatähtede kasutuselevõtuks valmis.

Täpsemat teavet partnerlusprogrammi kohta saab küsida meiliaadressilt partnership-programme@ecb.europa.eu.

Seadmete ajakohastamine uute pangatähtede kasutuselevõtuks

Seadmete testimise ja kohandamise eesmärgil tehakse uued pangatähed sularahatöötluses kasutatavate seadmete tootjatele ja tarnijatele ning nende seadmete ja autentimisseadmete omanikele kättesaadavaks euroala riikide keskpankades ja muudes asukohtades. Samuti korraldatakse mitmel pool euroala riikides seminare, kus jagatakse üksikasjalikku teavet uute pangatähtede kasutuselevõtu kohta.

Koostatud on korrapäraselt ajakohastatav loetelu autentimisseadmete ja sularahatöötluses kasutatavate seadmete kohta, mida eurosüsteemi keskpangad on katsetanud, et teha kindlaks nende sobivus uutele pangatähtedele.

Pangatähtede autentimise katsetatud seadmete loetelu

Küsimustega palume pöörduda oma riigi keskpanga või Euroopa Keskpanga poole.

Muud asutused ja organisatsioonid