Πρόγραμμα Συνεργασίας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος εκπόνησαν Πρόγραμμα Συνεργασίας με σκοπό την προετοιμασία για την εισαγωγή νέων τραπεζογραμματίων. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει, χωρίς χρέωση, στους κατασκευαστές και τους προμηθευτές εξοπλισμού επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, στις επαγγελματικές οργανώσεις και ενώσεις καθώς και στους πελάτες και τους χρήστες αυτών μια ευρεία σειρά ενημερωτικού υλικού για τα νέα τραπεζογραμμάτια ευρώ.

Απευθύνεται επίσης στις εμπορικές τράπεζες, τις εμπορικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου και τους φορείς διαχείρισης ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, καθώς και σε άλλους φορείς που χρησιμοποιούν εξοπλισμό επεξεργασίας τραπεζογραμματίων ή που διαχειρίζονται μετρητά σε καθημερινή βάση.

Για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Συνεργασίας, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας και μια σύντομη περιγραφή για τα σχέδια της επιχείρησής σας σχετικά με την εισαγωγή του νέου τραπεζογραμματίου των 100 και των 200 ευρώ.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες:

  • θα τονίσουν τη σημασία της προσαρμογής των μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και των συσκευών εξακρίβωσης της γνησιότητας ώστε να δέχονται τα νέα τραπεζογραμμάτια,
  • θα διοργανώσουν σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την εισαγωγή νέων τραπεζογραμματίων,
  • θα καταστήσουν διαθέσιμα ψηφιακά και έντυπα μέσα σχετικά με τα νέα τραπεζογραμμάτια σε 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συνδράμουν τους συνεργάτες στην επικοινωνία τους με τις ομάδες στις οποίες αυτοί απευθύνονται.

Οι συνεργάτες καλούνται:

  • να ενημερώσουν εγκαίρως τους εταίρους τους και το κοινό,
  • να διασφαλίσουν ότι τα μηχανήματα και οι συσκευές τους θα δέχονται τα νέα τραπεζογραμμάτια.

Ενημέρωση των μηχανημάτων για τα νέα τραπεζογραμμάτια

Για τους σκοπούς της διενέργειας ελέγχων και της προσαρμογής των μηχανημάτων, νέα τραπεζογραμμάτια διατίθενται στους κατασκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, τους προμηθευτές και τους ιδιοκτήτες τέτοιων μηχανημάτων καθώς και συσκευών εξακρίβωσης της γνησιότητας στις εγκαταστάσεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ και σε άλλες τοποθεσίες. Επιπλέον, σεμινάρια στα οποία επεξηγούνται οι λεπτομέρειες της εισαγωγής σε κυκλοφορία διοργανώνονται στις διάφορες χώρες της ζώνης του ευρώ.

Διατίθεται τακτικά επικαιροποιημένος κατάλογος ο οποίος περιέχει τις συσκευές εξακρίβωσης της γνησιότητας και τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που έχουν ελεγχθεί από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος για τη συμβατότητάς τους με τα νέα τραπεζογραμμάτια.

Κατάλογος συσκευών εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων οι οποίες έχουν ελεγχθεί με επιτυχία

Για τυχόν απορίες οι συνεργάτες μπορούν να επικοινωνούν με την κεντρική τράπεζα της χώρας τους ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Άλλοι οργανισμοί