Menu

Partnerskabsprogrammet

Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i Eurosystemet har oprettet et partnerskabsprogram, som skal forberede indførelsen af nye eurosedler. Programmet giver fabrikanter og leverandører af udstyr til håndtering af pengesedler, andre brancheorganisationer og sammenslutninger samt deres kunder og brugere en bred vifte af gratis information om de nye pengesedler.

Programmet er også rettet mod banker, detailhandlende, rejsebranchen, vekselkontorer og andre, der anvender seddeludstyr eller dagligt håndterer kontanter.

Ansøgere, der ønsker at blive en del af partnerskabsprogrammet, bedes udfylde registreringsformularen med kontaktoplysninger og en kort beskrivelse af, hvad virksomheden planlægger i forbindelse med indførelsen af de nye 100- og 200-eurosedler.

Med partnerskabsprogrammet vil ECB og de nationale centralbanker:

  • understrege vigtigheden af at omstille seddelhåndteringsmaskiner og udstyr til ægthedskontrol til at kontrollere de nye pengesedler
  • organisere en række begivenheder og aktioner i tiden op til lanceringen af de nye pengesedler
  • udarbejde digitale og trykte informationsmaterialer om de nye pengesedler på 23 officielle EU-sprog for at hjælpe partnerne med at kommunikere med deres målgrupper.

Partnerne forventes at:

  • informere deres interessenter og offentligheden i god tid
  • sikre, at deres maskiner og udstyr accepterer de nye pengesedler.

Yderligere oplysninger om Partnerskabsprogrammet kan fås ved henvendelse til partnership-programme@ecb.europa.eu.

Omstilling af maskiner til nye pengesedler

De nye pengesedler stilles til rådighed for fabrikanter af seddeludstyr, leverandører og ejere af maskiner og udstyr til ægthedskontrol i de nationale centralbanker i euroområdet, men også andre steder, for at gøre det muligt at teste og omstille maskiner. Ydermere afholdes der seminarer om de nærmere detaljer i forbindelse med udstedelsen i hele euroområdet.

Der er udarbejdet en fortegnelse over udstyr til ægthedskontrol og seddelhåndteringsmaskiner, der er testet af centralbanker i Eurosystemet, og som er i stand til at genkende de nye pengesedler. Fortegnelsen opdateres jævnligt.

Udstyr til ægthedskontrol af pengesedler, som er testet med et positivt resultat

Partnerne kan kontakte deres nationale centralbank eller Den Europæiske Centralbank, hvis de har spørgsmål.

Andre institutioner