Menu

Program partnerství

Evropská centrální banka a národní centrální banky Eurosystému zřídily program partnerství, aby usnadnily přípravu na zavedení nových bankovek. Program bezplatně nabízí výrobcům a dodavatelům strojů na zpracování bankovek a zařízení na ověřování jejich pravosti, dalším profesním organizacím a sdružením i jejich klientům a uživatelům těchto zařízení a strojů širokou škálu informací o nových bankovkách.

Je rovněž určen komerčním bankám, maloobchodníkům, pracovníkům v cestovním ruchu, provozovatelům směnáren a ostatním, kteří používají tyto stroje a zařízení nebo denně zpracovávají hotovost.

Máte-li zájem se do programu partnerství přihlásit, v registračním formuláři prosím vyplňte své kontaktní údaje a krátký popis toho, co má vaše společnost v úmyslu v souvislosti se zaváděním nových bankovek 100 € a 200 €.

V rámci programu partnerství ECB a národní centrální banky:

  • budou zdůrazňovat význam úprav strojů na zpracování bankovek a zařízení na ověřování jejich pravosti na zavedení nových bankovek,
  • ještě před zavedením nových bankovek uspořádají sérii souvisejících akcí a aktivit,
  • poskytnou ve 23 úředních jazycích Evropské unie digitální a tištěná média o nových bankovkách s cílem pomoci partnerům v komunikaci s jejich cílovými skupinami.

Od partnerů se očekává, že:

  • budou včas informovat své zainteresované strany a veřejnost,
  • zajistí, aby jejich stroje a zařízení přijímaly nové bankovky.

Pokud chcete další informace o programu partnerství, napište prosím na adresu: partnership-programme@ecb.europa.eu.

Úprava strojů na nové bankovky

Nové bankovky jsou výrobcům, dodavatelům a vlastníkům strojů na zpracování bankovek a zařízení na ověřování jejich pravosti k dispozici v národních centrálních bankách zemí eurozóny i na dalších místech, aby mohly být prováděny zkoušky a úpravy strojů. Dále se po celé eurozóně konají semináře, na nichž jsou informace o emisi podrobně vysvětlovány.

K dispozici je také pravidelně aktualizovaný seznam zařízení na ověřování pravosti bankovek a strojů na jejich zpracování, jejichž kompatibilita s novými bankovkami byla ověřena centrálními bankami Eurosystému.

Seznam úspěšně přezkoušených zařízení pro ověřování pravosti bankovek

Partneři se mohou s dotazy obracet na své národní centrální banky nebo na Evropskou centrální banku.

Další instituce