Program partnerství

S cílem usnadnit přípravu na zavedení nových bankovek Evropská centrální banka a národní centrální banky Eurosystému zřídily program partnerství. Program bezplatně nabízí výrobcům a dodavatelům strojů na zpracování bankovek a zařízení na ověřování jejich pravosti, dalším profesním organizacím a sdružením i jejich klientům a uživatelům těchto zařízení a strojů širokou škálu informací o nových bankovkách.

Je rovněž určen komerčním bankám, maloobchodníkům, pracovníkům v cestovním ruchu, provozovatelům směnáren a ostatním, kteří používají tyto stroje a zařízení nebo denně zpracovávají hotovost.

Máte-li zájem se do programu partnerství přihlásit, vyplňte prosím registrační formulář s uvedením svých kontaktních údajů a stručným popisem plánů vaší firmy v souvislosti se zavedením nových bankovek 100 € a 200 €.

V rámci programu partnerství ECB a národní centrální banky:

  • budou zdůrazňovat význam úprav strojů na zpracování bankovek a zařízení na ověřování jejich pravosti na zavedení nových bankovek,
  • ještě před zavedením nových bankovek uspořádají sérii souvisejících akcí a aktivit,
  • poskytnou ve 23 úředních jazycích Evropské unie elektronická a tištěná média o nových bankovkách s cílem pomoci partnerům v komunikaci s jejich cílovými skupinami.

Od partnerů se očekává, že:

  • budou včas informovat své zainteresované strany a veřejnost,
  • zajistí, aby jejich stroje a zařízení přijímaly nové bankovky.

Úprava strojů na nové bankovky

S cílem umožnit zkoušky a úpravy strojů jsou nové bankovky v národních centrálních bankách zemí eurozóny i na dalších místech k dispozici výrobcům, dodavatelům a vlastníkům strojů na zpracování bankovek a zařízení na ověřování jejich pravosti. Dále se po celé eurozóně konají semináře, na nichž jsou informace o emisi podrobně vysvětlovány.

Je k dispozici pravidelně aktualizovaný seznam zařízení na ověřování pravosti bankovek a strojů na jejich zpracování, jejichž kompatibilita s novými bankovkami byla ověřena centrálními bankami Eurosystému.

Seznam úspěšně přezkoušených zařízení pro ověřování pravosti bankovek

Partneři se mohou s dotazy obracet na své národní centrální banky nebo na Evropskou centrální banku.

Další instituce