Menu

Програма за партньорство

В подготовка за въвеждането в обращение на новите банкноти Европейската централна банка и националните централни банки от Евросистемата създадоха Програмата за партньорство. Тя предлага безплатно богата информация за новите банкноти, която е достъпна за потребители, производители и доставчици на банкнотообработващи машини, други професионални организации и сдружения и техните клиенти.

Програмата е насочена също към търговските банки, търговците на дребно, заетите в туристическата индустрия, собствениците на обменни бюра и други лица, които използват ежедневно банкнотообработващо оборудване или боравят с пари в брой.

За да заявите участие в Програмата за партньорство, попълнете формуляра за регистрация, като посочите данни за контакт и опишете накратко какво е запланувала Вашата фирма във връзка с въвеждането на новите банкноти от 100 € и 200 €.

В рамките на Програмата за партньорство ЕЦБ и националните централни банки:

  • ще наблегнат на важността на приспособяването на машините за обработка на банкноти и устройствата за проверка за истинност към новите банкноти;
  • ще организират поредица от събития и мерки в подготовка за въвеждането на новите банкноти;
  • ще доставят електронни и печатни материали за новите банкноти на 23 официални езика на Европейския съюз, за да подпомогнат партньорите в комуникацията с техните целеви групи.

От партньорите се очаква:

  • да информират своевременно заинтересованите лица и обществеността;
  • да се уверят, че техните машини и оборудване приемат новите банкноти.

Ако желаете да получите повече информация за Програмата за партньорство, пишете на partnership-programme@ecb.europa.eu.

Приспособяване на машините за новите банкноти

За да бъде възможно тестването и приспособяването на машините, в националните централни банки в еврозоната и на други места се предоставят нови банкноти на производителите на банкнотообработващи машини, на доставчици и собственици на машини и устройства за проверка за истинност. Освен това навсякъде в еврозоната се провеждат семинари, на които се представят подробности по емисията.

На разположение е редовно актуализиран списък на устройствата за проверка за истинност на банкноти и на банкнотообработващите машини, които са преминали тест в централни банки от Евросистемата за съвместимост с новите банкноти.

Списък на устройствата за проверка за истинност на банкноти, преминали успешно тест

Ако имат въпроси, партньорите могат да се обърнат към своята национална централна банка или към Европейската централна банка.

Други институции