Συσκευές

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουλίου 2019
Κωδικός αναγνώρισης μηχανήματος Ονομασία μηχανήματος Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού/λογισμικού) Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή Το μηχάνημα επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ Τροφοδοσία ρεύματος Κατηγορία συσκευής Αριθμός έκδοσης της δέσμης ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε στον έλεγχο Ποσοστό τραπεζογραμματίων της δέσμης ελέγχου που έχουν αναγνωριστεί σωστά ως γνήσια Παρατηρήσεις Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου
409000100366AL-130301Eurobank S.r.l.
Via Donatello, 20
20020
Solaro (MI)
Italy
berra@euro-bank.it
www.euro-bank.it
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - automatic5498.50[3]
[6]
2018-09-27
409000118572BA-08M520040028GRG Banking Equipment Co Ltd
9 Kelin Road Science City
510663
Guangzhou, District Luogang
China
www.grgbanking.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
2019-05-17
409000108466BC 131 SDC41Cashtester/Amwit Security B.V.
Industrieweg 4
3606 AS
Maarssen
Netherlands
mw@cashtester.com
www.cashtester.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-01-30
409000108488BC 141 SDC41Cashtester/Amwit Security B.V.
Industrieweg 4
3606 AS
Maarssen
Netherlands
mw@cashtester.com
www.cashtester.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-01-30
409000108499BC 231 SDC41Cashtester/Amwit Security B.V.
Industrieweg 4
3606 AS
Maarssen
Netherlands
mw@cashtester.com
www.cashtester.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
100-240V2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-01-31
409000108514BC 241 SDC41Cashtester/Amwit Security B.V.
Industrieweg 4
3606 AS
Maarssen
Netherlands
mw@cashtester.com
www.cashtester.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
100-240V2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-01-30
409000111198BC-55020102Suzhou Ribao Technology Co., Ltd
No.299, YuanQi Rd
Yuanhe Technology Park
Xiangcheng
215133
Suzhou
China
info@nippo.com.cn
www.ribaotechnology.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V, 220V2. Batch processing device5599.70[3]
[6]
2019-02-12
409000111201BC-55PLUS010102Suzhou Ribao Technology Co., Ltd
No.299, YuanQi Rd
Yuanhe Technology Park
Xiangcheng
215133
Suzhou
China
info@nippo.com.cn
www.ribaotechnology.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V, 220V2. Batch processing device5599.80[3]
[6]
2019-02-13
409000101824BC-8EIDSP 18Kobo Science & Technology Co Ltd
Room 906 No.1 Building Runjie Mansion Dengwei Rd
PC 215011
Suzhou Jiangsu
China
www.kobotechweb.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device5499.40[3]
2018-10-18
409000085027BC-8V06Kobo Science & Technology Co Ltd
Room 906 No.1 Building Runjie Mansion Dengwei Rd
PC 215011
Suzhou Jiangsu
China
www.kobotechweb.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
220 V2. Batch processing device5498.70[2]
[3]
2018-10-19
409000115660BEAMEUR 002.115Masterwork Automodules
4F, 223, Chong Yang Rd
115 Nangang
Taipei
Taiwan
www.automodules.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110-220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-03-25
409000117991BellCount V510C41-1BellCon Aps
Messingvei 64A
8940
Randers SV
Denmark
www.bellcon.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 220V2. Batch processing device5699.80[3]
[6]
2019-04-29
409000118004BellCount V610SW: 002.002BellCon Aps
Messingvei 64A
8940
Randers SV
Denmark
www.bellcon.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 110V, 220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-04-30
409000116730Bill-to-Bill 100/200/300EU1191Suzo international NL. B.V. / Suzohapp
Antonie van Leeuwenhoekstraat 9
3261 LT
Oud Beijerland
Netherlands
info@suzohapp.nl
eu.suzohapp.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12/24V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
2019-03-22
409000116741Bill-to-Bill 100/200/300 XEEU1111Suzo international NL. B.V. / Suzohapp
Antonie van Leeuwenhoekstraat 9
3261 LT
Oud Beijerland
Netherlands
info@suzohapp.nl
eu.suzohapp.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12/24V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
2019-03-22
409000098066BJ-2240BJ2240-V28 0005Guandong Baijia Baiter Industro Co
Right Flank, Waihai Bridge
Guzhen Town
China
www.baijiabaiter.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V-220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-23
409000098077BJ-6230BJ6230-V28 05Guandong Baijia Baiter Industro Co
Right Flank, Waihai Bridge
Guzhen Town
China
www.baijiabaiter.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V-220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-23
409000098033BJ-82VALUEBJ82 V28 005Guandong Baijia Baiter Industro Co
Right Flank, Waihai Bridge
Guzhen Town
China
www.baijiabaiter.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V-220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-23
409000108400BNR series481EUR05014Crane Payment Innovations
109 Chemin du Pont-du-Centenaire
CH-1228
Plan-les-Quates
Switzerland
www.CranePI.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24V, 220V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
2019-04-09
409000118709BR-15NMh2004N010GRG Banking Equipment Co Ltd
9 Kelin Road Science City
510663
Guangzhou, District Luogang
China
www.grgbanking.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
other: 24V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
2019-05-17
409000082273BR-7200BValidation Software Val. V50TNSi Europe GmbH
Amsterdamsestrasse 230
50735
Köln
Germany
www.t-ns.co.jp
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Other: 24V1b. Single banknote acceptor module5396.40[3]
[6]
[8]
2018-09-12
409000113599BR-7200BBanknote Circulary Acceptor for Ticketing
Validation Software Val. V.51
TNSi Europe GmbH
Amsterdamsestrasse 230
50735
Köln
Germany
www.t-ns.co.jp
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 24V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-02-26
409000118219BT 500328HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000104360BT 500327HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000118220BT 600328HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000104371BT 600327HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000118231BT 700328HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000101846BT-6000IMAGE 2.9.3.8Kobo Science & Technology Co Ltd
Room 906 No.1 Building Runjie Mansion Dengwei Rd
PC 215011
Suzhou Jiangsu
China
www.kobotechweb.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220 V2. Batch processing device5498.50[3]
2018-10-19
409000103303BV-6000AGSW Version Val. V97TNSi Europe GmbH
Amsterdamsestrasse 230
50735
Köln
Germany
www.t-ns.co.jp
ES1 5
ES1 10
ES1 20
ES1 50
ES1 100
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
24V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-02-26
409000083014BV-6200GValidation Software Val. V.50TNSi Europe GmbH
Amsterdamsestrasse 230
50735
Köln
Germany
www.t-ns.co.jp
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
24 V1b. Single banknote acceptor module5398.20[3]
[6]
[8]
2018-09-12
409000113602BV-6200GValidation Software Val. V.51TNSi Europe GmbH
Amsterdamsestrasse 230
50735
Köln
Germany
www.t-ns.co.jp
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24 V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-02-26
409000088861BV1000BV1000
B1-EUR-102000
Cima S.p.A.
Via di Mezzo 2/4
41037
Mirandola (MO)
Italy
info@cimaspa.it
www.cimaspa.it
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Mains1b. Single banknote acceptor module54100.00[3]
[6]
2018-11-06
409000105873BV1000BV1000
B1-EUR-103000
Cima S.p.A.
Via di Mezzo 2/4
41037
Mirandola (MO)
Italy
info@cimaspa.it
www.cimaspa.it
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains1b. Single banknote acceptor module54100.00[3]
[6]
2018-12-14
409000103871CashConcepts CCE 3300Banknote Discriminator with CIS
V 0.5.1
CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-11-21
409000103917CCE 1600C 21CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V Adapter1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
[8]
2018-12-04
409000098191CCE 1600 NEOC 21CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
12V Adapter1a. Single banknote standalone device - automatic53100.00[3]
[6]
[8]
2018-07-25
409000103928CCE 1700C 21-2CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V Adapter1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-12-03
409000098157CCE 1700 NEOC 21CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
12V Adapter1a. Single banknote standalone device - automatic53100.00[3]
[6]
2018-07-24
409000098248CCE 1800 NEOC 21CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Other: 12V Adapter1a. Single banknote standalone device - automatic53100.00[3]
[6]
2018-07-24
409000103449CCE 1810 Cash & CardC 21CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12 V Adapter1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-21
409000103906CCE 1900C 02CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V Adapter / 110-230 V1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-12-04
409000098204CCE 1900 NEOC 02CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
12V Adapter / 110-230 V1a. Single banknote standalone device - automatic53100.00[3]
[6]
2018-07-26
409000098215CCE 2060V 123.47CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Mains, 220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-26
409000104326CCE 2060CCE 2060
V 123.48
CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-12-13
409000098271CCE 3060V 123.47CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
100-240V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-24
409000104428CCE 3060V 123.48CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
100-240V2. Batch processing device5499.70[3]
[6]
2018-12-13
409000104224CCE 3200CCE 3200
C 23 -2-
CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-12-12
409000092026CCE1500C 11CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Other: 5V Adapter1a. Single banknote standalone device - automatic53100.00[3]
[6]
2018-07-24
409000104177CCE1500C 12CCE – Cash Concepts Europe GmbH
Kemtener Strasse 99
88131
Lindau
Germany
www.cce.gmbh
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 5V Adapter1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-12-12
409000117229CCiEBA-40
V1.49-33
Volumatic Ltd
Taurus House, Endemere Road Warwicks
CV6 5PY
Coventry
United Kingdom
www.volumatic.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V AC Adapter1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-04-08
409000117230CCiEBA-32
V5.35-31
Volumatic Ltd
Taurus House, Endemere Road Warwicks
CV6 5PY
Coventry
United Kingdom
www.volumatic.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V AC adapter1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-04-08
409000104348CD330327Buic VIP srl
Via Marconi 11
20080
Vermezzo (MI)
Italy
info@buicvip.it
www.buicvip.it
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains - 110V - 220V1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000104359CD350327Buic VIP srl
Via Marconi 11
20080
Vermezzo (MI)
Italy
info@buicvip.it
www.buicvip.it
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains - 110V - 220V1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000098453ChicagoC20Countermatic S.L.
Calle Monteverde 22
28042
Madrid
Spain
www.countermatic.es
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Adapter + rechargeable battery1a. Single banknote standalone device - automatic53100.00[3]
2018-07-31
409000118048CL-2CL-MAIN-V03Lidix Co Ltd
505 Kolon Digital Tower Billant 222-7, Guro-Dong, Goro-Gu
152-777
Seoul
Korea
www.lidix.co.kr
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 100V - 240V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-03-27
409000107955CS1oneCS1
Ver 1.1.00 EUR_05_00_Rev1
Arca Technologies srl
Corso Vercelli 332
10015
Ivrea
Italy
www.arca.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V - 220V1a. Single banknote standalone device - automatic5597.70[3]
[6]
2019-01-23
409000107966CS1oneTCS1
Ver 1.1.00 EUR_05_00_Rev1
Arca Technologies srl
Corso Vercelli 332
10015
Ivrea
Italy
www.arca.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V - 220V1a. Single banknote standalone device - automatic5597.70[3]
[6]
2019-01-23
409000118413CT 213V.63Cashtester/Amwit Security B.V.
Industrieweg 4
3606 AS
Maarssen
Netherlands
mw@cashtester.com
www.cashtester.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
DC12V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[8]
2019-05-09
409000108525CT 332 SDC21Cashtester/Amwit Security B.V.
Industrieweg 4
3606 AS
Maarssen
Netherlands
mw@cashtester.com
www.cashtester.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V1a. Single banknote standalone device - automatic55100.00[3]
[6]
2019-01-30
409000108536CT 333 SDC21Cashtester/Amwit Security B.V.
Industrieweg 4
3606 AS
Maarssen
Netherlands
mw@cashtester.com
www.cashtester.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V1a. Single banknote standalone device - automatic55100.00[3]
[6]
2019-01-30
409000108547CT 334C11Cashtester/Amwit Security B.V.
Industrieweg 4
3606 AS
Maarssen
Netherlands
mw@cashtester.com
www.cashtester.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V1a. Single banknote standalone device - automatic55100.00[3]
[6]
2019-01-30
409000108558CT 411V1.80Cashtester/Amwit Security B.V.
Industrieweg 4
3606 AS
Maarssen
Netherlands
mw@cashtester.com
www.cashtester.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V1a. Single banknote standalone device - automatic55100.00[3]
[6]
2019-01-30
409000106567CUBEC2.30Detectalia Europe S.L.U.
C/Catalunya 25B Poligono Industrial El Pastoret
3640
Monóvar (Alicante)
Spain
www.detectalia.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220 V2. Batch processing device5595.90[3]
2018-12-17
409000106589CUBE+C2.30Detectalia Europe S.L.U.
C/Catalunya 25B Poligono Industrial El Pastoret
3640
Monóvar (Alicante)
Spain
www.detectalia.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device5590.50[3]
2018-12-17
409000106464D7C21Detectalia Europe S.L.U.
C/Catalunya 25B Poligono Industrial El Pastoret
3640
Monóvar (Alicante)
Spain
www.detectalia.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220 V1a. Single banknote standalone device - manual5599.20[3]
2018-12-17
409000106453D7+C11Detectalia Europe S.L.U.
C/Catalunya 25B Poligono Industrial El Pastoret
3640
Monóvar (Alicante)
Spain
www.detectalia.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - manual5598.80[3]
2018-12-17
409000117582DBV-400DBV-40x
V1.30-06
JCM Europe GmbH
Mündelheimer Weg 60
40472
Düsseldorf
Germany
info@jcmglobal.eu
www.jcmglobal.eu
ES1 5
ES1 10
ES1 20
ES2 5
ES2 10
ES2 20
12V/24V1b. Single banknote acceptor module56100.00[2]
[3]
[6]
[8]
2019-04-09
409000117252DBV-500DBV-50x
V1.42-32
JCM Europe GmbH
Mündelheimer Weg 60
40472
Düsseldorf
Germany
info@jcmglobal.eu
www.jcmglobal.eu
ES1 5
ES1 10
ES1 20
ES1 50
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
12V/24V1b. Single banknote acceptor module56100.00[2]
[3]
[6]
[8]
2019-04-10
409000117662Dolphin 570SW: 30.19.0CTcoin A/S
Holkebjergvej 138
5250
Odense SV
Denmark
ctcoin@ctcoin.com
www.ctcoin.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device5698.50[3]
[6]
2019-04-11
409000108308DORS 230Firmware 3.20.73
Note Base Version 0.14.25
DORS LLC
Federativnyi prospect,5,build.2 Street 2
111399
Moscow
Russia
p.minin@systema.biz
www.dors.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 110v / 220v1a. Single banknote standalone device - automatic5599.60[3]
[6]
2019-01-24
409000108295DORS 750Firmware 5.083
Banknote validation system 1.0.62
Banknote Database 0.16.161
DORS LLC
Federativnyi prospect,5,build.2 Street 2
111399
Moscow
Russia
p.minin@systema.biz
www.dors.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 110v / 220v2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-01-23
409000104144DP-2258C21Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd
Rm 1281, 12/F, Yunsong Building Tairan 8rh Road
District Shenzen
Chegongmiao Futian
China
www.szdpower.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V Adapter1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-12-12
409000104235DP-2308C11-1Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd
Rm 1281, 12/F, Yunsong Building Tairan 8rh Road
District Shenzen
Chegongmiao Futian
China
www.szdpower.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other, 5V Adapter2. Batch processing device5499.20[3]
[6]
2018-12-12
409000114909DP-2308C11Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd
Rm 1281, 12/F, Yunsong Building Tairan 8rh Road
District Shenzen
Chegongmiao Futian
China
www.szdpower.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other, 5V Adapter1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-03-19
409000104086DP-2318C01Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd
Rm 1281, 12/F, Yunsong Building Tairan 8rh Road
District Shenzen
Chegongmiao Futian
China
www.szdpower.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
other:12V Adapter1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-12-12
409000104133DP-6500E/MIC41-1-Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd
Rm 1281, 12/F, Yunsong Building Tairan 8rh Road
District Shenzen
Chegongmiao Futian
China
www.szdpower.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-12-12
409000100333DP-7000E_3DC41Eurobank S.r.l.
Via Donatello, 20
20020
Solaro (MI)
Italy
berra@euro-bank.it
www.euro-bank.it
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device5498.30[3]
[6]
2018-09-27
409000100355DP-7011SEC41Eurobank S.r.l.
Via Donatello, 20
20020
Solaro (MI)
Italy
berra@euro-bank.it
www.euro-bank.it
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device5498.30[3]
[6]
2018-09-27
409000104100DP-7011SE/3DC41Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd
Rm 1281, 12/F, Yunsong Building Tairan 8rh Road
District Shenzen
Chegongmiao Futian
China
www.szdpower.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
100-240V2. Batch processing device5499.20[3]
[6]
2018-12-13
409000100344DP-7100E_3DC41Eurobank S.r.l.
Via Donatello, 20
20020
Solaro (MI)
Italy
berra@euro-bank.it
www.euro-bank.it
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device5498.30[3]
[6]
2018-09-27
409000104155DP-7100E_3DC41-1-Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd
Rm 1281, 12/F, Yunsong Building Tairan 8rh Road
District Shenzen
Chegongmiao Futian
China
www.szdpower.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
100-240V2. Batch processing device5499.60[3]
[6]
2018-12-13
409000114807DP-7300C20-1-Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd
Rm 1281, 12/F, Yunsong Building Tairan 8rh Road
District Shenzen
Chegongmiao Futian
China
www.szdpower.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 100-240V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-03-13
409000114910DP-7300PlusC20-1-Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd
Rm 1281, 12/F, Yunsong Building Tairan 8rh Road
District Shenzen
Chegongmiao Futian
China
www.szdpower.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 100-240V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-03-19
409000101254DSC-200CIS07C3:SXU
03C00210
Colink International Co.,LTD.
4F, NO.70, Roosevelt Road Section 2
10084
Taipei
Taiwan
colink@ms64.hinet.net
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Mains2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-10-09
409000104304EASYCONTROL NEW AGE327MBS s.r.l.
Via Cosenza, 5
81030
Succivo (CE)
Italy
info@mbs-srl.com
www.mbs-srl.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000103450EB-1500Banknote Discriminator with CIS
SV: V 0.5.1
e-Banking Tech Co, Ltd
A-1104 Digital Empire 906-1, Gwanyangdong
431-060
Dongangu, Anyang-si
Korea
www.ebankingtech.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device5499.80[3]
[6]
2018-11-21
409000103494EB-1500+Banknote Discriminator with CIS
V 0.2
e-Banking Tech Co, Ltd
A-1104 Digital Empire 906-1, Gwanyangdong
431-060
Dongangu, Anyang-si
Korea
www.ebankingtech.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-11-22
409000114874EBA-3x SeriesV5.36-28JCM Europe GmbH
Mündelheimer Weg 60
40472
Düsseldorf
Germany
info@jcmglobal.eu
www.jcmglobal.eu
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V/24V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-03-14
409000117263EBA-40EBA-4x
V1.52-31
JCM Europe GmbH
Mündelheimer Weg 60
40472
Düsseldorf
Germany
info@jcmglobal.eu
www.jcmglobal.eu
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V/24V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-04-08
409000118184EC 18001.6Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.
Building A2, YiFang Huigu Technology Park
LingNan Road, Tanxia Town
523729
Dongguan
China
sales@easycount.com.cn
www.easycount.com.cn
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 110V, 220V 2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000118173EC1000993339Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.
Building A2, YiFang Huigu Technology Park
LingNan Road, Tanxia Town
523729
Dongguan
China
sales@easycount.com.cn
www.easycount.com.cn
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 110V, 220V 2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000104257EC1000993338Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.
Building A2, YiFang Huigu Technology Park
LingNan Road, Tanxia Town
523729
Dongguan
China
sales@easycount.com.cn
www.easycount.com.cn
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 110V, 220V 2. Batch processing device5499.80[3]
[6]
2018-11-09
409000118128EC330328Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.
Building A2, YiFang Huigu Technology Park
LingNan Road, Tanxia Town
523729
Dongguan
China
sales@easycount.com.cn
www.easycount.com.cn
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 110V, 220V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000104417EC330327Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.
Building A2, YiFang Huigu Technology Park
LingNan Road, Tanxia Town
523729
Dongguan
China
sales@easycount.com.cn
www.easycount.com.cn
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 110V, 220V1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000118139EC350328Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.
Building A2, YiFang Huigu Technology Park
LingNan Road, Tanxia Town
523729
Dongguan
China
sales@easycount.com.cn
www.easycount.com.cn
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 110V, 220V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000104439EC350327Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.
Building A2, YiFang Huigu Technology Park
LingNan Road, Tanxia Town
523729
Dongguan
China
sales@easycount.com.cn
www.easycount.com.cn
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 110V, 220V1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000118140EC500328Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.
Building A2, YiFang Huigu Technology Park
LingNan Road, Tanxia Town
523729
Dongguan
China
sales@easycount.com.cn
www.easycount.com.cn
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V - Rechargeable battery1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000104440EC500327Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.
Building A2, YiFang Huigu Technology Park
LingNan Road, Tanxia Town
523729
Dongguan
China
sales@easycount.com.cn
www.easycount.com.cn
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V - Rechargeable battery1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000118151EC580328Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.
Building A2, YiFang Huigu Technology Park
LingNan Road, Tanxia Town
523729
Dongguan
China
sales@easycount.com.cn
www.easycount.com.cn
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V - Rechargeable battery1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000104451EC580327Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.
Building A2, YiFang Huigu Technology Park
LingNan Road, Tanxia Town
523729
Dongguan
China
sales@easycount.com.cn
www.easycount.com.cn
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V - Rechargeable battery1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000118162EC900993339Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.
Building A2, YiFang Huigu Technology Park
LingNan Road, Tanxia Town
523729
Dongguan
China
sales@easycount.com.cn
www.easycount.com.cn
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 110V, 220V 2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000104246EC900993338Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.
Building A2, YiFang Huigu Technology Park
LingNan Road, Tanxia Town
523729
Dongguan
China
sales@easycount.com.cn
www.easycount.com.cn
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 110V, 220V 2. Batch processing device5499.80[3]
[6]
2018-11-09
409000114896EuroSure IICW11Procoin GmbH
Ampérestraße 7-11
63225
Langen
Germany
info@procoin.eu
www.procoin.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V, 220V,other: 100-240V or rechargeable battery1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-03-18
409000117957Evision SDC05BellCon Aps
Messingvei 64A
8940
Randers SV
Denmark
www.bellcon.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 220V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-04-29
409000109811G60 BRUBV10
EU22AA
Fujitsu Frontech Limited
1766 Yanokuchi, Inagi-shi
206-855
Tokyo
Japan
www.frontech.fujitsu.com/en
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24V DC2. Batch processing device5596.30[3]
[7]
2019-02-04
409000119083GENIE MD 212-Au64GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527
Hattingen
Germany
Bemd.koenig@go-europe.com
www .go-europe.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 12V1a. Single banknote standalone device - automatic5693.80[3]
[6]
[8]
2019-06-05
409000119221GENIE MD 212-Au65GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527
Hattingen
Germany
Bemd.koenig@go-europe.com
www .go-europe.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 12 V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
[8]
2019-06-11
409000119265GENIE MD 212-Au61GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527
Hattingen
Germany
Bemd.koenig@go-europe.com
www .go-europe.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 12 V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
[8]
2019-06-11
409000119276GENIE MD 212-Au63GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527
Hattingen
Germany
Bemd.koenig@go-europe.com
www .go-europe.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 12 V 1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
[8]
2019-06-11
409000110108GSR50-BNAGSR50-BV
EU0117
Fujitsu Frontech Limited
1766 Yanokuchi, Inagi-shi
206-855
Tokyo
Japan
www.frontech.fujitsu.com/en
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24V DC2. Batch processing device5597.70[1]
[3]
2019-02-05
409000117673GSR50-BNAGSR50-BV
EU0119
Fujitsu Frontech Limited
1766 Yanokuchi, Inagi-shi
206-855
Tokyo
Japan
www.frontech.fujitsu.com/en
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24V DC2. Batch processing device5699.20[3]
2019-04-12
409000097986GV1ST2 S 99 N 2018-03-23 137Astrosystems Ltd
Grove Technology Park
Wantage, Oxfordshire
United Kingdom
www.globalbillacceptors.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Other: 12V1b. Single banknote acceptor module5399.10[3]
[6]
[8]
2018-07-18
409000118845GV1ST2 S 99 N 2019-05-17 141Astrosystems Ltd
Grove Technology Park
Wantage, Oxfordshire
United Kingdom
www.globalbillacceptors.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 12V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-05-23
409000099318HE-300 SDC21Hilton Europe S.L.
Principe de Vergara 5-bajo dcha.
28001
Madrid
Spain
www.hiltoneurope.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Adapter1a. Single banknote standalone device - automatic5398.60[3]
2018-08-23
409000100958HE-300 SDC-21Hilton Europe S.L.
Principe de Vergara 5-bajo dcha.
28001
Madrid
Spain
www.hiltoneurope.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220 V1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
2018-10-04
409000099307HE-320 SDC21Hilton Europe S.L.
Principe de Vergara 5-bajo dcha.
28001
Madrid
Spain
www.hiltoneurope.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Adapter1a. Single banknote standalone device - automatic5399.10[3]
2018-08-23
409000100969HE-320 SDC-21Hilton Europe S.L.
Principe de Vergara 5-bajo dcha.
28001
Madrid
Spain
www.hiltoneurope.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220 V1a. Single banknote standalone device - automatic5499.60[3]
2018-10-04
409000100947HE-360C02Hilton Europe S.L.
Principe de Vergara 5-bajo dcha.
28001
Madrid
Spain
www.hiltoneurope.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220 V1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
2018-10-04
409000099294HE-61002.22Hilton Europe S.L.
Principe de Vergara 5-bajo dcha.
28001
Madrid
Spain
www.hiltoneurope.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
220 V2. Batch processing device5397.90[3]
2018-08-23
409000106442HE-61002.30Hilton Europe S.L.
Principe de Vergara 5-bajo dcha.
28001
Madrid
Spain
www.hiltoneurope.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220 V2. Batch processing device5598.90[3]
2018-12-20
409000100936HE-7500 3D PLUSC-41-1Hilton Europe S.L.
Principe de Vergara 5-bajo dcha.
28001
Madrid
Spain
www.hiltoneurope.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
220 V2. Batch processing device5499.90[3]
2018-10-04
409000073396HolenBecky HT 2800C40Iternet-European Distribution
Via S. Merli 64/66
29122
Piacenza
Italy
www.iternet-securitysystems.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Mains - 220V2. Batch processing device5398.50[3]
[6]
2018-07-23
409000103746HolenBecky HT 2800C41Iternet-European Distribution
Via S. Merli 64/66
29122
Piacenza
Italy
www.iternet-securitysystems.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains - 220V2. Batch processing device5499.90[3]
[6]
2018-11-29
409000063178HolenBecky HT-10002.20Iternet-European Distribution
Via S. Merli 64/66
29122
Piacenza
Italy
www.iternet-securitysystems.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Rechargeable battery - Adapter (INPUT:100-240Vac-OUTPUT:12Vdc/2A2. Batch processing device5398.00[3]
[6]
2018-07-23
409000103791HolenBecky HT-10002.30Iternet-European Distribution
Via S. Merli 64/66
29122
Piacenza
Italy
www.iternet-securitysystems.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Rechargeable battery - Adapter (INPUT:100-240Vac-OUTPUT:12Vdc/2A2. Batch processing device5495.60[3]
[6]
2018-12-07
409000103735HolenBecky HT-2320C41Iternet-European Distribution
Via S. Merli 64/66
29122
Piacenza
Italy
www.iternet-securitysystems.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 100-240V2. Batch processing device5499.20[3]
[6]
2018-12-07
409000103757HolenBecky HT-6600C41Iternet-European Distribution
Via S. Merli 64/66
29122
Piacenza
Italy
www.iternet-securitysystems.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device5497.30[3]
[6]
2018-11-29
409000103768HolenBecky HT-7000 REVOLUTIONC21Iternet-European Distribution
Via S. Merli 64/66
29122
Piacenza
Italy
www.iternet-securitysystems.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Rechargeable battery - Adapter (INPUT:100-240Vac-OUTPUT:12Vdc/2A1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-29
409000119733Holenburg HT 7.0C01Iternet-European Distribution
Via S. Merli 64/66
29122
Piacenza
Italy
www.iternet-securitysystems.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Rechargeable battery - Adapter (INPUT:100-240Vac-OUTPUT:12Vdc/2A1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-06-28
409000063167Holenburg HT 89121.70Iternet-European Distribution
Via S. Merli 64/66
29122
Piacenza
Italy
www.iternet-securitysystems.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Rechargeable battery - Adapter (INPUT: 100-240Vac OUTPUT: 121a. Single banknote standalone device - automatic53100.00[3]
[6]
2018-07-23
409000103804Holenburg HT 89121.80Iternet-European Distribution
Via S. Merli 64/66
29122
Piacenza
Italy
www.iternet-securitysystems.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Rechargeable battery - Adapter (INPUT: 100-240Vac OUTPUT: 121a. Single banknote standalone device - automatic5497.70[3]
[6]
2018-12-07
409000119722Holenburg HT 8913C02Iternet-European Distribution
Via S. Merli 64/66
29122
Piacenza
Italy
www.iternet-securitysystems.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Rechargeable battery - Adapter (INPUT: 100-240Vac OUTPUT: 121a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-06-28
409000114852iPRO-100 SeriesV3.02-38JCM Europe GmbH
Mündelheimer Weg 60
40472
Düsseldorf
Germany
info@jcmglobal.eu
www.jcmglobal.eu
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-03-13
409000114841iPRO-SH2-RCV3.02-38JCM Europe GmbH
Mündelheimer Weg 60
40472
Düsseldorf
Germany
info@jcmglobal.eu
www.jcmglobal.eu
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-03-13
409000084151iSniperV 03.10.Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd
7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si
445-170
Gyeonggi-do
South Korea
info@hitachi-tsol.co.kr
www.hitachi-tsol.co.kr
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
100-240V,50/60Hz2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-09-18
409000111984iSniperV 03.12Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd
7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si
445-170
Gyeonggi-do
South Korea
info@hitachi-tsol.co.kr
www.hitachi-tsol.co.kr
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: I00-240V, 50/60Hz2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-02-18
409000113076iVisionV 03.12Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd
7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si
445-170
Gyeonggi-do
South Korea
info@hitachi-tsol.co.kr
www.hitachi-tsol.co.kr
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 100-240V, 50/60Hz2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-02-18
409000117274iVizion-100iVIZION-100
V2.90-44
JCM Europe GmbH
Mündelheimer Weg 60
40472
Düsseldorf
Germany
info@jcmglobal.eu
www.jcmglobal.eu
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V/24V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-04-09
409000100878J-923Currency Counter
J-923-MAIN_V01
Laurel Bank Machines Co Ltd
1-1-2 Toranomon
Minato-ku
Tokyo
Japan
www.lbm.co.jp
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
100-240_V2. Batch processing device5499.99[4b]
2018-10-01
409000114761J-923Currency Counter
J-923-MAIN_V03
Laurel Bank Machines Co Ltd
1-1-2 Toranomon
Minato-ku
Tokyo
Japan
www.lbm.co.jp
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
100-240_V2. Batch processing device5599.40[4b]
2019-03-04
409000098328Jetscan iFX1 i104EURO REVISION 6.50Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V, 220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-25
409000102084Jetscan iFX1 i104EURO REVISION 7.10Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V, 220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-11-07
409000098373Jetscan iFX1 i106EURO REVISION 6.50Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V/220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-25
409000102164Jetscan iFX1 i106EURO REVISION 7.10Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V/220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-11-07
409000098340Jetscan iFX1 i126EURO REVISION 6.50Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V/220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-25
409000102153Jetscan iFX1 i126EURO REVISION 7.10Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V/220V2. Batch processing device5499.00[3]
[6]
2018-11-07
409000098339JetScan iFX1 LC i104EURO REVISION 6.50Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V, 220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-25
409000098146JetScan iFX1 LC i106EURO REVISION 6.50Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V, 220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-24
409000102186Jetscan iFX1 LC i106EURO REVISION 7.10Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V, 220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-11-06
409000098351JetScan iFX1 LC i126EURO REVISION 6.50Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V, 220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-25
409000102175Jetscan iFX1 LC i126EURO REVISION 7.10Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V, 220V2. Batch processing device5499.60[3]
[6]
2018-11-07
409000102197JetScan iFX1-LC i104EURO REVISION 7.10Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V, 220V2. Batch processing device5499.90[3]
[6]
2018-11-07
409000098282Jetscan iFX2 i106EURO REVISION 6.50Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V/220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-26
409000102142Jetscan iFX2 i106EURO REVISION 7.10Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V/220V2. Batch processing device5499.70[3]
[6]
2018-11-06
409000098293Jetscan iFX2 i126EURO REVISION 6.50Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V/220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-26
409000102131Jetscan iFX2 i126EURO REVISION 7.10Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V/220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-11-07
409000098362Jetscan iFX3 i136EURO REVISION 6.50Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V, 220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-25
409000102120Jetscan iFX3 i136EURO REVISION 7.10Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V, 220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-11-07
409000098180Jetscan iFX3 i138EURO REVISION 6.50Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V 220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-07-24
409000102119Jetscan iFX3 i138EURO REVISION 7.10Cummins-Allison Corp
891 Feehandville Drive
IL 60056
MT. Prospect
USA
www.cumminsallison.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V 220V2. Batch processing device5499.90[3]
[6]
2018-11-07
409000115900KUANEUR 002.116Masterwork Automodules
4F, 223, Chong Yang Rd
115 Nangang
Taipei
Taiwan
www.automodules.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110-220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-03-25
409000101367LD1000C41Buic VIP srl
Via Marconi 11
20080
Vermezzo (MI)
Italy
info@buicvip.it
www.buicvip.it
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains - 220V2. Batch processing device5499.40[3]
[6]
2018-10-29
409000101356LD150C41Buic VIP srl
Via Marconi 11
20080
Vermezzo (MI)
Italy
info@buicvip.it
www.buicvip.it
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains - 220V2. Batch processing device5499.40[3]
[6]
2018-10-29
409000112280Magner 100V 03.12Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd
7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si
445-170
Gyeonggi-do
South Korea
info@hitachi-tsol.co.kr
www.hitachi-tsol.co.kr
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 100-240V, 50/60Hz2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-02-18
409000103882Magner 30-1500Banknote Discriminator with CIS
V 0.5.1
e-Banking Tech Co, Ltd
A-1104 Digital Empire 906-1, Gwanyangdong
431-060
Dongangu, Anyang-si
Korea
www.ebankingtech.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-11-22
409000104291MBS 960V993338MBS s.r.l.
Via Cosenza, 5
81030
Succivo (CE)
Italy
info@mbs-srl.com
www.mbs-srl.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains - 110V - 220V2. Batch processing device5499.80[3]
[6]
2018-11-09
409000097942MD100 Gold Plus2.52Innovative Technology Ltd
Derker Street
OL1 4EQ
Oldham
United Kingdom
sales@innovativetechnology.co.uk
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
24v DC1b. Single banknote acceptor module53100.00[3]
[6]
2018-07-18
409000119766Merkur Dispenser 100 plusBNV
NV201S EUR01008. Stapler: eV 1.71. Speicher: eV 1.71
Innovative Technology Ltd
Derker Street
OL1 4EQ
Oldham
United Kingdom
sales@innovativetechnology.co.uk
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24V DC1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
2019-06-26
409000116752MFL-XXXX-EU1230 CCNETEU1230Suzo international NL. B.V. / Suzohapp
Antonie van Leeuwenhoekstraat 9
3261 LT
Oud Beijerland
Netherlands
info@suzohapp.nl
eu.suzohapp.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12/24V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
2019-03-22
409000117731MIB-1version 01.01Hyundai MIB International Co. Ltd.
3301, A BId, 17, Gosan-ro 148beon-gil
15850
Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City
KOREA (Republic)
sjpark5423@hyundaimib.com
www.hyundaimib.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-04-24
409000099396Mix value banknotes CIS counting machine SH-07CMain: 1:0; Image: 2:0; FPGA: A8600230Nanjing NUMENMATIC TECH Co., LTD
606#, Jiuzhou B Building, PingYang
325400
WenZhou City
China
brian@numenmatic.com
www.numenmatic.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Mains, Others: AC100-240V, 50/60Hz2. Batch processing device5399.70[3]
[6]
2018-08-30
409000108206MT-112V51Moneytronic Nederland BV
De Kleine Elst 24
5246 JH
Rosmalen
Netherlands
info@moneytronic.nl
www.moneytronic.nl
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - automatic55100.00[3]
[6]
2019-01-24
409000108217MT-116 LCDU11 116Moneytronic Nederland BV
De Kleine Elst 24
5246 JH
Rosmalen
Netherlands
info@moneytronic.nl
www.moneytronic.nl
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - automatic55100.00[3]
[6]
2019-01-24
409000108228MT-116 LEDU11 116Moneytronic Nederland BV
De Kleine Elst 24
5246 JH
Rosmalen
Netherlands
info@moneytronic.nl
www.moneytronic.nl
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - automatic55100.00[3]
[6]
2019-01-24
409000113087Multicash iSniperV 03.12Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd
7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si
445-170
Gyeonggi-do
South Korea
info@hitachi-tsol.co.kr
www.hitachi-tsol.co.kr
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 100-240V, 50/60Hz2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-02-18
409000104213Mustek D8EC350-MV3.6
327
POSIFLEX NORESTE SL
C/ Entenza, 202
08029
Barcelona
Spain
compras@posiflex.es
www.posiflex.es
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000120838N9001.00.45Beijing Royal Aviaton Tech Co, Ltd
Room 905, Fudi Mansion, No 9, Anningzhuang West Street
100085
Hadian District, Beijing
China
www.banking-machine.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-05-07
409000111234NC 315BT-112
V6.01
GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527
Hattingen
Germany
Bemd.koenig@go-europe.com
www .go-europe.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V1a. Single banknote standalone device - automatic55100.00[3]
[6]
2019-02-08
409000113043NC 325BT-112
u6.01
GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527
Hattingen
Germany
Bemd.koenig@go-europe.com
www .go-europe.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V1a. Single banknote standalone device - manual5596.20[3]
[6]
2019-02-18
409000119254NC 400-2V6.03GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527
Hattingen
Germany
Bemd.koenig@go-europe.com
www .go-europe.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
5V DC/1A adaptor1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
[8]
2019-06-11
409000119287NC 400-2V6.07GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527
Hattingen
Germany
Bemd.koenig@go-europe.com
www .go-europe.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
5V DC/1A adaptor1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
[8]
2019-06-12
409000101608NC-3301EUR 002.001Masterwork Automodules
4F, 223, Chong Yang Rd
115 Nangang
Taipei
Taiwan
www.automodules.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V - 220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-10-22
409000103995NC-3301EUR 002.002Masterwork Automodules
4F, 223, Chong Yang Rd
115 Nangang
Taipei
Taiwan
www.automodules.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V - 220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-04-09
409000101620NC-3501EUR 002.001Masterwork Automodules
4F, 223, Chong Yang Rd
115 Nangang
Taipei
Taiwan
www.automodules.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V - 220V2. Batch processing device5499.70[3]
[6]
2018-10-22
409000104008NC-3501EUR 002.002Masterwork Automodules
4F, 223, Chong Yang Rd
115 Nangang
Taipei
Taiwan
www.automodules.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V - 220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-12-07
409000101265ND-240C21Strema Bank und Alarmtechnik GmbH
Römerstrasse 10
A-2514
Traiskirchen
Austria
www.strema.at
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
100V-240V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-04-09
409000102471NEWTON miniMain: v1.2, Reco: v1.2Kisan Electronics Co Ltd
273-1 Sungsoo-Dong
2GA 3 Dong
Sungdong-Gu 133, 831 Seoul
South Korea
yshin21@kisane.com
www.kisane.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110-220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000104462Note Cassette SV3,18 (01.08.18)StrongPoint Technology AB
Isafjordsgatan 5
16440
Kista
Sweden
dario.costamagna@strongpoint.com
www.strongpoint.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 12-24V1b. Single banknote acceptor module54100.00[3]
[6]
2018-12-14
409000104473Note Cassette SV3,19 (01.09.18)StrongPoint Technology AB
Isafjordsgatan 5
16440
Kista
Sweden
dario.costamagna@strongpoint.com
www.strongpoint.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 12-24V1b. Single banknote acceptor module54100.00[3]
[6]
2018-12-14
409000098011NV10ST3.44Innovative Technology Ltd
Derker Street
OL1 4EQ
Oldham
United Kingdom
sales@innovativetechnology.co.uk
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
12V DC1b. Single banknote acceptor module53100.00[3]
[6]
2018-07-18
409000119551NV10USB+BNV
EUR45H50
Innovative Technology Ltd
Derker Street
OL1 4EQ
Oldham
United Kingdom
sales@innovativetechnology.co.uk
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V DC1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
2019-06-25
409000103984NV200EUR51G37 Firmware: 5.52Innovative Technology Ltd
Derker Street
OL1 4EQ
Oldham
United Kingdom
sales@innovativetechnology.co.uk
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V/24 DC1b. Single banknote acceptor module54100.00[3]
[6]
2018-12-06
409000119744NV200BNV
EUR01G38 SPF2
Innovative Technology Ltd
Derker Street
OL1 4EQ
Oldham
United Kingdom
sales@innovativetechnology.co.uk
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V/24V DC1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
2019-06-24
409000097964NV200 Spectral4.13Innovative Technology Ltd
Derker Street
OL1 4EQ
Oldham
United Kingdom
sales@innovativetechnology.co.uk
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
12V/24V DC1b. Single banknote acceptor module53100.00[3]
[6]
2018-07-18
409000119584NV200 SpectralBNV
EUR01032
Innovative Technology Ltd
Derker Street
OL1 4EQ
Oldham
United Kingdom
sales@innovativetechnology.co.uk
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V/24V DC1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
2019-06-25
409000097953NV200ST5.51Innovative Technology Ltd
Derker Street
OL1 4EQ
Oldham
United Kingdom
sales@innovativetechnology.co.uk
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
12V/24V DC1b. Single banknote acceptor module53100.00[3]
[6]
2018-07-18
409000119573NV201 SpectralBNV
EUR01008
Innovative Technology Ltd
Derker Street
OL1 4EQ
Oldham
United Kingdom
sales@innovativetechnology.co.uk
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24V DC1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
2019-06-25
409000119562NV4EUR 3.65Gunnebo Cash Automation AB
Fabriksgatan 10
SE-41250
Goteborg
Sweden
www.gunnebo.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24VDC1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
2019-06-25
409000098000NV9 Spectral1.00Innovative Technology Ltd
Derker Street
OL1 4EQ
Oldham
United Kingdom
sales@innovativetechnology.co.uk
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
12V DC1b. Single banknote acceptor module53100.00[3]
[6]
2018-07-18
409000119540NV9 SpectralBNV
EUR01009
Innovative Technology Ltd
Derker Street
OL1 4EQ
Oldham
United Kingdom
sales@innovativetechnology.co.uk
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V DC1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
2019-06-25
409000098022NV9ST3.73Innovative Technology Ltd
Derker Street
OL1 4EQ
Oldham
United Kingdom
sales@innovativetechnology.co.uk
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
12V DC1b. Single banknote acceptor module53100.00[3]
[6]
2018-07-18
409000119755NV9USB+BNV
EUR45F58
Innovative Technology Ltd
Derker Street
OL1 4EQ
Oldham
United Kingdom
sales@innovativetechnology.co.uk
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V DC1b. Single banknote acceptor module5699.60[3]
[6]
2019-06-26
409000112279NX1NX1 - Main-V0.40, Image-V0.30NexBill
#704 JnK Digital Tower
111Digital-ro 26th gil
Guro-gu
152-053
Seoul
Republic of Korea
stephen@nexbill.co.kr
kaliming@nexbill.co.kr
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
90V - 240V2. Batch processing device5599.60[3]
[6]
2019-02-18
409000115911Olympia NC 335BT-112
u6-01
GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527
Hattingen
Germany
Bemd.koenig@go-europe.com
www .go-europe.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V1a. Single banknote standalone device - automatic5699.60[3]
[6]
2019-03-19
409000111906P16Micro Processor type
Main P-1.7.1 14.2.4
Plus Banking Machines Co Ltd
Dangsandong-6Ka, Youngdeungpo-Ku
340-4
Seoul
Korea
plus@plus.co.kr
www.plus.co.kr
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V/220V2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-02-14
409000118242PC 800 WE3993339HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000104268PC 800 WE3993338HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device5499.80[3]
[6]
2018-11-09
409000118253PC 800 WE4993339HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000104279PC 900993338HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device5499.80[3]
[6]
2018-11-09
409000118264PC 900 V4993339HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000118275PC 900 WE3993339HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000101960PD-100001.089Masterwork Automodules
4F, 223, Chong Yang Rd
115 Nangang
Taipei
Taiwan
www.automodules.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Adapter 5V or AA batterie1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-04-09
409000103815PixelV42Iternet-European Distribution
Via S. Merli 64/66
29122
Piacenza
Italy
www.iternet-securitysystems.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Rechargeable battery - Adapter (INPUT: 100-240Vac OUTPUT: 121a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-12-07
409000097112PIXEL S2V11Iternet-European Distribution
Via S. Merli 64/66
29122
Piacenza
Italy
www.iternet-securitysystems.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
DC 12 Vdc1a. Single banknote standalone device - automatic55100.00[3]
[6]
2019-01-17
409000114545POS 1500 EU41241221-1
V12
Azkoyen S.A.
Adva San Silvestre S/N
31550
Peralta Navarra
Spain
www.azkoyen.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 100-240V1a. Single banknote standalone device - automatic5699.60[3]
2019-03-01
409000114614POS 1500X EU41241261-1
V12
Azkoyen S.A.
Adva San Silvestre S/N
31550
Peralta Navarra
Spain
www.azkoyen.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
2019-03-01
409000099283ProNote 12.1Procoin GmbH
Ampérestraße 7-11
63225
Langen
Germany
info@procoin.eu
www.procoin.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V, 220V2. Batch processing device5398.80[3]
[6]
2018-08-28
409000108627ProNote 200200.1Procoin GmbH
Ampérestraße 7-11
63225
Langen
Germany
info@procoin.eu
www.procoin.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V, 220V2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-02-04
409000108616ProNote1200.1Procoin GmbH
Ampérestraße 7-11
63225
Langen
Germany
info@procoin.eu
www.procoin.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V, 220V2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-02-04
409000098395Rapidcount X 300 PC23 -3-Ratiotec GmbH & Co KG
Max Keith Strasse 66
D-45136
Essen
Germany
www.ratio-tec.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
220V2. Batch processing device53100.00[3]
[6]
2018-08-01
409000116411Rapidcount X 4001.4.0.2Ratiotec GmbH & Co KG
Max Keith Strasse 66
D-45136
Essen
Germany
www.ratio-tec.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220 V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-03-26
409000119130RDM-100 Series3590T0302604JCM Europe GmbH
Mündelheimer Weg 60
40472
Düsseldorf
Germany
info@jcmglobal.eu
www.jcmglobal.eu
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
[8]
2019-06-05
409000104315Safenote S2EC350-MV3.6
327
NOVATRON SA
61A, Apostolopoulou I.
15231
HALANDRI
GREECE
mpapanikolas@novatron.gr
www.novatron.gr
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000106647Safescan 155-SS31-01Safescan B.V.
Heliumstraat 14
2718 SL
Zoetermeer
Holland
info@safescan.com
www.safescan.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V/220V1a. Single banknote standalone device - automatic55100.00[3]
[6]
2019-01-11
409000106658Safescan 165-SS22-71Safescan B.V.
Heliumstraat 14
2718 SL
Zoetermeer
Holland
info@safescan.com
www.safescan.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
110V/220V1a. Single banknote standalone device - automatic55100.00[3]
[6]
2019-01-11
409000116796Safescan 165-SS33-01Safescan B.V.
Heliumstraat 14
2718 SL
Zoetermeer
Holland
info@safescan.com
www.safescan.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V/220V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-03-27
409000106669Safescan 185-SS32-01Safescan B.V.
Heliumstraat 14
2718 SL
Zoetermeer
Holland
info@safescan.com
www.safescan.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110 v/220 v1a. Single banknote standalone device - automatic55100.00[3]
[6]
2019-01-11
409000116809Safescan 2465-SS55-11Safescan B.V.
Heliumstraat 14
2718 SL
Zoetermeer
Holland
info@safescan.com
www.safescan.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains 110V/220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-03-27
409000108331Safescan 2660-SS51-21Safescan B.V.
Heliumstraat 14
2718 SL
Zoetermeer
Holland
info@safescan.com
www.safescan.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains 110V/220V2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-01-25
409000108342Safescan 2665-SS52-21Safescan B.V.
Heliumstraat 14
2718 SL
Zoetermeer
Holland
info@safescan.com
www.safescan.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains 110V/220V2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-01-25
409000108353Safescan 2680-SS53-21Safescan B.V.
Heliumstraat 14
2718 SL
Zoetermeer
Holland
info@safescan.com
www.safescan.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains 110V/220V2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-01-25
409000108364Safescan 2685-SS54-21Safescan B.V.
Heliumstraat 14
2718 SL
Zoetermeer
Holland
info@safescan.com
www.safescan.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains 110V/220V2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-01-25
409000116854Safescan 2885-SVersion S29-12Safescan B.V.
Heliumstraat 14
2718 SL
Zoetermeer
Holland
info@safescan.com
www.safescan.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
100-240V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-03-27
409000094767Safescan 85EP-05A-V1.4-2017.hexSafescan B.V.
Heliumstraat 14
2718 SL
Zoetermeer
Holland
info@safescan.com
www.safescan.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V/220V/Batteries m3x AAA1.5V1a. Single banknote standalone device - manual56100.00[6]
2019-03-27
409000108397SCN series - SCN83520027430_SCN83_EURCrane Payment Innovations
109 Chemin du Pont-du-Centenaire
CH-1228
Plan-les-Quates
Switzerland
www.CranePI.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24V, 220V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-04-09
409000100026SD-492C21Solid Security, Lda
Rua Julião Quintinha Apartado 9
8365-235
Tunes
Portugal
www.solidsecurity.pt
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
12 V1a. Single banknote standalone device - automatic53100.00[3]
2018-09-07
409000100037SD-493C21Solid Security, Lda
Rua Julião Quintinha Apartado 9
8365-235
Tunes
Portugal
www.solidsecurity.pt
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
12 V and battery1a. Single banknote standalone device - automatic53100.00[3]
2018-09-07
409000064022SD-497C10Solid Security, Lda
Rua Julião Quintinha Apartado 9
8365-235
Tunes
Portugal
www.solidsecurity.pt
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
12V and Battery1a. Single banknote standalone device - automatic53100.00[3]
2018-09-07
409000100048SD-5140P-1.7.1 14.2.3Solid Security, Lda
Rua Julião Quintinha Apartado 9
8365-235
Tunes
Portugal
www.solidsecurity.pt
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
220 V2. Batch processing device53100.00[3]
2018-09-07
409000116898Secureuro PlusCW18IECISA
Travesía Costa Brava, 4
28034
Madrid
Spain
juancarlos_ramirez@iecisa.com
www.iecisa.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Adapter + Battery1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
2019-03-28
409000116901Secureuro Plus 2CW18IECISA
Travesía Costa Brava, 4
28034
Madrid
Spain
juancarlos_ramirez@iecisa.com
www.iecisa.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Adapter + Battery1a. Single banknote standalone device - automatic5699.60[3]
2019-03-28
409000103508Selectic XC-180VBanknote Discriminator with CIS
V 0.5.1
e-Banking Tech Co, Ltd
A-1104 Digital Empire 906-1, Gwanyangdong
431-060
Dongangu, Anyang-si
Korea
www.ebankingtech.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device54100.00[3]
[6]
2018-11-22
409000099216Soldi SmartV9Ratiotec GmbH & Co KG
Max Keith Strasse 66
D-45136
Essen
Germany
www.ratio-tec.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
12 V1a. Single banknote standalone device - automatic5397.70[3]
[6]
2018-08-24
409000114625Soldi SmartV10Ratiotec GmbH & Co KG
Max Keith Strasse 66
D-45136
Essen
Germany
www.ratio-tec.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12 V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-03-06
409000116353Soldi Smart PlusV26Ratiotec GmbH & Co KG
Max Keith Strasse 66
D-45136
Essen
Germany
www.ratio-tec.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-03-26
409000116422Soldi Smart ProV26Ratiotec GmbH & Co KG
Max Keith Strasse 66
D-45136
Essen
Germany
www.ratio-tec.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220 V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-04-04
409000119799SPEEDTECH LD-6000ECIS09C3:SXU
1.2
Nanjing SPEEDTECH Technology Co., Ltd.
No. 1 Kexiang, Qinhuai District
210007
Nanjing
China
cyndi.guo@lgspeed-tech.com
http://speedtech-nj.en.made-in-china.com/
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains: 220V2. Batch processing device57100.00[3]
[6]
2019-07-10
409000104337SPEEDY327Francopost srl
Via Prina 15
20154
Milano
Italy
www.francopost.it
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V - Rechargeable battery1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000101436ST-7100C41Strema Bank und Alarmtechnik GmbH
Römerstrasse 10
A-2514
Traiskirchen
Austria
www.strema.at
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V-220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-04-09
409000097997ST1+ST2 S 99 N 2018-07-18-138Astrosystems Ltd
Grove Technology Park
Wantage, Oxfordshire
United Kingdom
www.globalbillacceptors.com
ES1 5
ES1 10
ES1 20
ES1 50
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
12V1b. Single banknote acceptor module53100.00[2]
[3]
[6]
[8]
2018-07-19
409000118823ST1+ST2 S 99 N 2019-05-17 141Astrosystems Ltd
Grove Technology Park
Wantage, Oxfordshire
United Kingdom
www.globalbillacceptors.com
ES1 5
ES1 10
ES1 20
ES1 50
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V1b. Single banknote acceptor module56100.00[2]
[3]
[6]
[8]
2019-05-23
409000097931ST1CST2 S 99 N 2018-03-23 137Astrosystems Ltd
Grove Technology Park
Wantage, Oxfordshire
United Kingdom
www.globalbillacceptors.com
ES1 5
ES1 10
ES2 5
ES2 10
12V1b. Single banknote acceptor module53100.00[2]
[3]
[6]
[8]
2018-07-18
409000118834ST1CST2 S 99 N 2019-05-17 141Astrosystems Ltd
Grove Technology Park
Wantage, Oxfordshire
United Kingdom
www.globalbillacceptors.com
ES1 5
ES1 10
ES2 5
ES2 10
12V1b. Single banknote acceptor module5697.50[2]
[3]
[6]
[8]
2019-05-23
409000097975ST2ST2 S 99 N 2018-03-23 137Astrosystems Ltd
Grove Technology Park
Wantage, Oxfordshire
United Kingdom
www.globalbillacceptors.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Other: 12V1b. Single banknote acceptor module5399.10[3]
[6]
[8]
2018-07-18
409000118856ST2ST2 S 99 N 2019-05-17 141Astrosystems Ltd
Grove Technology Park
Wantage, Oxfordshire
United Kingdom
www.globalbillacceptors.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Other: 12V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-05-23
409000074581SuperVision mc08.015.00BellCon Aps
Messingvei 64A
8940
Randers SV
Denmark
www.bellcon.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Mains, 110V, 220V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[6]
[4a]
2019-04-29
409000118060SuperVision mc2FW 01.21, DM 01.30BellCon Aps
Messingvei 64A
8940
Randers SV
Denmark
www.bellcon.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains, 110V, 220V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-04-29
409000104382SX333327Sourxing Ltd
G1, 13/F, World Tech Centre
95 How Ming Street
Kwun Tong
Kowloon
Hong Kong
China
info@sourxing.com
www.sourxing.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains - 110V - 220v1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000104393SX530327Sourxing Ltd
G1, 13/F, World Tech Centre
95 How Ming Street
Kwun Tong
Kowloon
Hong Kong
China
info@sourxing.com
www.sourxing.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V - rechargeable battery1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000104406SX580327Sourxing Ltd
G1, 13/F, World Tech Centre
95 How Ming Street
Kwun Tong
Kowloon
Hong Kong
China
info@sourxing.com
www.sourxing.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V - rechargeable battery1a. Single banknote standalone device - automatic54100.00[3]
[6]
2018-11-08
409000117285TaikoPUB-7
V2.28-A2
JCM Europe GmbH
Mündelheimer Weg 60
40472
Düsseldorf
Germany
info@jcmglobal.eu
www.jcmglobal.eu
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12 V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-04-09
409000114818TBV-100 SeriesV1.23-77JCM Europe GmbH
Mündelheimer Weg 60
40472
Düsseldorf
Germany
info@jcmglobal.eu
www.jcmglobal.eu
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24V1b. Single banknote acceptor module5697.30[3]
[6]
[8]
2019-03-12
409000119141TBV-100 SeriesTBV-100-FSH
V1.24-80
JCM Europe GmbH
Mündelheimer Weg 60
40472
Düsseldorf
Germany
info@jcmglobal.eu
www.jcmglobal.eu
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24V2. Batch processing device5693.40[3]
[6]
[8]
2019-06-06
409000059695TermiNote 10Main SW: TN10.02.27, EUR SW: EUR.03.01SOUTH Automation International GmbH
Waldeckerstr. 6
64546
Walldorf-Mörfelden
Germany
mjb@southautomation.net
www.southautomation.net
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Mains: 110V, 220V2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-01-18
409000073842TN10Main SW: TN10.03.01 Detector SW: 3.01.21 EUR SW: EUR03.01SOUTH Automation International GmbH
Waldeckerstr. 6
64546
Walldorf-Mörfelden
Germany
mjb@southautomation.net
www.southautomation.net
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
Mains: 110V, 220V2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-01-18
409000106692TN10EUR SW: EUR.03.03SOUTH Automation International GmbH
Waldeckerstr. 6
64546
Walldorf-Mörfelden
Germany
mjb@southautomation.net
www.southautomation.net
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains: 110V, 220V2. Batch processing device55100.00[3]
[6]
2019-01-18
409000118388U-ONE12000.10YOUGO srl
Strada Albareto 11
10012
Bollengo (TO)
Italy
info@yougo-tech.com
www.yougo-tech.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
110V-220V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-05-02
409000118377U-ONE6000.10YOUGO srl
Strada Albareto 11
10012
Bollengo (TO)
Italy
info@yougo-tech.com
www.yougo-tech.com
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
2019-05-09
409000114863UBA SeriesV2.99-52JCM Europe GmbH
Mündelheimer Weg 60
40472
Düsseldorf
Germany
info@jcmglobal.eu
www.jcmglobal.eu
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-03-14
409000114885UBA-SH2-RC SeriesV1.85-23JCM Europe GmbH
Mündelheimer Weg 60
40472
Düsseldorf
Germany
info@jcmglobal.eu
www.jcmglobal.eu
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
24V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-03-14
409000104280VC 4000993338HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device5499.80[3]
[6]
2018-11-09
409000118286VC 4000 V4993339HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000118195VC 40401.6HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
Mains - 110V - 220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000118117VC 50401.00.45HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000118093VC 60401.00.45HBW Cash Solutions GmbH
Jurastrasse 1
73119
Zell
Germany
Info@hbw-cs.de
www.hbw-cs.de
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V2. Batch processing device56100.00[3]
[6]
2019-05-06
409000117296VEGA-100VEGA-10x
V2.46-18
JCM Europe GmbH
Mündelheimer Weg 60
40472
Düsseldorf
Germany
info@jcmglobal.eu
www.jcmglobal.eu
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
12V1b. Single banknote acceptor module56100.00[3]
[6]
[8]
2019-04-08
409000113394VERIFIVE05.15.13PHOTOVOX TECHNOLOGY S.r.l.
Via Conte Rosso, 3
10123
Torino
Italy
info@photovoxtech.it
http://www.photovoxtech.it
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
220V1a. Single banknote standalone device - automatic56100.00[3]
[6]
[8]
2019-03-08
409000104199Y340HL130A211KOH-I-NOOR ITALIA SPA
via dell'Artigianato, 1/3
20082
Binasco (MI)
Italy
fabrizio.pinna@k-i-n.it
www.kin.it
ES1 All Denominations
ES2 5
ES2 10
ES2 20
ES2 50
ES2 100
ES2 200
100-240V1a. Single banknote standalone device - automatic5597.30[3]
[6]
2019-01-16

Παρατηρήσεις

 1. Δεν είναι σαφές αν η συσκευή συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Η συσκευή δεν υποστηρίζει όλες τις ονομαστικές αξίες. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να πληροφορηθείτε ποιες ονομαστικές αξίες υποστηρίζονται.
 3. Η συσκευή υποστηρίζει όλες τις μορφές τροφοδότησης.
 4. Η συσκευή υποστηρίζει μόνο μία μορφή τροφοδότησης.
  1. Η σωστή μορφή τροφοδότησης αναφέρεται με σαφήνεια στη συσκευή.
  2. Η σωστή μορφή τροφοδότησης δεν αναφέρεται (με σαφήνεια) στη συσκευή.
 5. Η εταιρεία δεν παρέχει διευκρινίσεις για τα χαρακτηριστικά εξακρίβωσης της γνησιότητας που ελέγχει η συσκευή.
 6. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να πληροφορηθείτε αν οι οδηγίες χρήσης διατίθενται στη γλώσσα της επιλογής σας.
 7. Στις οδηγίες χρήσης δεν αναφέρεται ο τρόπος και η συχνότητα συντήρησης της συσκευής ώστε να παραμένει σε σωστή λειτουργία.
 8. Ο χρήστης δεν μπορεί να εξακριβώσει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της συσκευής.

Παραίτηση από ευθύνη

 1. Τα πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο είναι, σύμφωνα με όσα μπορούν καλύτερα να γνωρίζουν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ, αυτά που κατά την τελευταία ενημέρωση της δέσμης ελέγχου είχαν εντοπιστεί συχνότερα σε κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ. Εφόσον η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ δεν μπορούν να προβλέψουν ή να αποκλείσουν την πιθανότητα εμφάνισης νέων τύπων πλαστών τραπεζογραμματίων μετά την ενημέρωση της δέσμης ελέγχου, είναι ευθύνη των κατασκευαστών να ελέγχουν εκ νέου ανά τακτά διαστήματα τα διάφορα είδη συσκευών. Επιπλέον, είναι ευθύνη των διανομέων και των χρηστών των συσκευών αυτών να ενημερώνουν περιοδικά τους αισθητήρες εξακρίβωσης γνησιότητας οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στις συσκευές τους με σκοπό τον εντοπισμό νέων τύπων πλαστών τραπεζογραμματίων.
 2. Στον βαθμό που επιτρέπουν οι ισχύοντες νόμοι, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ δεν φέρουν καμία ευθύνη (i) για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να προκύψει από τη διενέργεια των ελέγχων ή τη δημοσίευση, τη μη δημοσίευση ή τη διαγραφή από την παρούσα σελίδα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ των αποτελεσμάτων ελέγχου, ή (ii) για το αποτέλεσμα των ελέγχων. Η παραίτηση από ευθύνη της Deutsche Bundesbank και της Banco de Portugal διατυπώνεται ξεχωριστά.1
 3. Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα ελέγχου ούτε περιέχουν ούτε υπονοούν τυχόν συστάσεις από μέρους της ΕΚΤ ή των ΕθνΚΤ ότι τρίτα μέρη θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον τύπο της συσκευής που υποβλήθηκε σε έλεγχο.
 4. Η παρούσα δήλωση δεν αποτελεί εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, από μέρους της ΕΚΤ ή των ΕθνΚΤ ότι τα είδη των συσκευών που υποβάλλονται σε έλεγχο μπορούν να εντοπίζουν πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ή να ελέγχουν την καταλληλότητά τους προς χρήση ή να επιτυγχάνουν τον σκοπό τους, ανεξάρτητα εάν οι χρήστες των συσκευών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις χρήσης ή όχι.

1 Παραίτηση από ευθύνη (2) της Deutsche Bundesbank:

Η Deutsche Bundesbank δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για (i) τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία που αφορά τη διενέργεια των ελέγχων ή τη δημοσίευση ή τη μη δημοσίευση των αποτελεσμάτων ελέγχου ή τη διαγραφή τους από την ιστοσελίδα της ΕΚΤ, ή (ii) για το αποτέλεσμα των ελέγχων, εκτός εάν η ζημία αυτή προκληθεί εσκεμμένα ή λόγω σοβαρής αμέλειας εκ μέρους της Deutsche Bundesbank. Επιπροσθέτως παραμένει σε ισχύ ο περιορισμός της ευθύνης όπως αναφέρεται στη γενική παραίτηση από ευθύνη της Deutsche Bundesbank.

1 Παραίτηση από ευθύνη (2) της Banco de Portugal:

Η διενέργεια των ελέγχων και η δημοσίευση ή η μη δημοσίευση των αποτελεσμάτων ελέγχου ή η διαγραφή τους από την ιστοσελίδα της ΕΚΤ δεν υποδηλώνει την ανάληψη ευθύνης για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία η οποία σχετίζεται με αυτά τα ζητήματα.