Regoli għar-riproduzzjoni

Karti tal-flus ta’ l-euro

Ir-regoli jikkontribwixxu għall-integrità tal-karti tal-flus ta’ l-euro. Dawn jiżguraw illi l-pubbliku jista’ jiddistingwi bejn karti tal-flus ġenwini u dawk riprodotti.

Sakemm il-pubbliku ma jitqarraqx bejn il-karti tal-flus ġenwini u r-riproduzzjonijiet użati fir-riklamar jew fl-illustrazzjonijiet, dawn ta’ l-aħħar jistgħu jintużaw mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel mill-BĊE. Għal iżjed dettalji, ara:

Muniti ta’ l-euro

Il-pubbliku jista’ jitqarraq bejn oġġetti tal-metall li jkollhom fuqhom il-kliem ‘euro’ jew ‘euro cent’ jew li juru disinn li jixbaħ lill dak tal-muniti ta’ l-euro, u bejn muniti li huma legali.

Jistgħu jiġu prodotti biss dawk il-medalji u towkins li juru biċ-ċar li mhumiex muniti ġenwini ta’ l-euro.

Għal iżjed dettalji, ara: