Reproducēšanas noteikumi

Euro banknotes

Šie noteikumi palīdz saglabāt euro banknošu integritāti. Tie nodrošina, lai sabiedrība varētu atšķirt īstas banknotes no reprodukcijām.

Ja reprodukcijas reklāmās vai ilustrācijās nevar sajaukt ar īstām banknotēm, tās var izmantot bez iepriekšējas ECB atļaujas. Sīkāku informāciju sk.:

Euro monētas

Metāla priekšmetus ar uzrakstu “euro” vai “euro cents” vai ar dizainu, kas līdzīgs euro monētu dizainam, sabiedrība varētu kļūdaini uzskatīt par likumīgu maksāšanas līdzekli.

Drīkst izgatavot vienīgi medaļas un žetonus, kurus nevar sajaukt ar euro monētām.

Sīkāku informāciju sk.: