Правила за възпроизвеждане

Евробанкноти

Правилата за възпроизвеждане допринасят за запазване на интегритета на евробанкнотите и позволяват на гражданите да различават истинските банкноти от копията.

За използването на банкноти, възпроизведени с рекламна цел или за илюстрации, които не могат да се объркат с истински, не е необходимо предварително разрешение от ЕЦБ. За повече подробности вижте:

Евромонети

Метални предмети с изписани върху тях думите „евро“ или „евро цент“, или с дизайн, подобен на този на евромонетите, могат да бъдат объркани с монети, които са законно платежно средство.

Разрешено е производството единствено на медали и жетони, които не изглеждат като истински евромонети.

За повече подробности вижте: