Menu

Formgivningstävling för den första serien eurosedlar

Robert Kalina, formgivare av eurosedlarna, på sitt arbete på Oesterreichische Nationalbank i Wien

Europeiska monetära institutet, ECB:s föregångare, utlyste en formgivningstävling i februari 1996. Man tog emot 44 formgivningsförslag som anonymiserades för att göra valet så objektivt som möjligt.

En jury, bestående av 14 oberoende experter inom marknadsföring, reklam, design och konsthistoria, bedömde bilderna och upprättade två listor med vardera fem förslag i septermber samma år. Den ena listan innehöll förslag på temat ”Epoker och stilar i Europa” och den andra förslag på ett modernt/abstrakt tema.

EOS (European Omnibus Survey) Gallup Europe genomförde därefter en undersökning om allmänhetens reaktioner på de olika förslagen. Med hjälp av ett detaljerat frågeformulär intervjuades två grupper människor, dels allmänheten, dels personer som yrkesmässigt hanterar kontanter, vilka fick ta ställning till alla tio serierna. Allt som allt tillfrågades ungefär 2 000 personer i Europa.

Det vinnande förslaget valdes ut av Europeiska monetära institutets råd baserat på juryns utlåtande och undersökningens resultat i december 1996. Det vinnande förslaget hade lämnats in av Robert Kalina, en sedelformgivare på Oesterreichische Nationalbank i Wien.

Dokument relaterade till sedelformgivning och tävlingen:

  • Rapport från den rådgivande gruppen för val av tema (Report of the Theme Selection Advisory Group), maj 1995, endast på engelska ENGLISH
  • Rapport från den rådgivande gruppen för val av motiv (Report of the Feature Selection Advisory Group), 1995, endast på engelska ENGLISH
  • Utdrag ur tävlingsprogrammet (Designers’ Design Brief), februari 1996, endast på engelska ENGLISH
  • Bilaga 2 till tävlingsprogrammet, februari 1996, endast på engelska ENGLISH
  • Rapport om opinionsundersökningen om de nominerade förslagen (Public research report on the shortlisted designs), december 1996, endast på engelska ENGLISH
  • Förklaringar till rapporten om opinionsundersökningen om de nominerade förslagen (De-coding table for the public research report on the shortlisted designs), december 1996, endast på engelska ENGLISH
  • Katalog till utställningen om formgivningen av eurosedeln, september 2003, endast på engelska ENGLISH