Menu

Oblikovalski natečaj za prvo serijo eurobankovcev

Robert Kalina, oblikovalec eurobankovcev, pri delu v Oesterreichische Nationalbank na Dunaju

Evropski monetarni inštitut, predhodnik ECB, je oblikovalski natečaj razpisal februarja 1996. Predloženih je bilo 44 oblikovnih predlogov, ki so bili za večjo objektivnost pri izboru predstavljeni anonimno.

Septembra istega leta je oblikovne predloge ocenila žirija 14 neodvisnih strokovnjakov s področja trženja, oblikovanja, oglaševanja in umetnostne zgodovine. Žirija je sestavila dva seznama z ožjim izborom predlogov – eden je obsegal pet serij na temo »evropska obdobja in slogi«, drugi pa prav tako pet serij na temo »sodobno/abstraktno«.

Agencija za javnomnenjske raziskave EOS (European Omnibus Survey) Gallup Europe je nato po naročilu EMI izvedla raziskavo o odzivu javnosti na oblikovne predloge, ki so se uvrstili v ožji izbor. V raziskavi sta dve skupini – člani širše javnosti in profesionalni uporabniki gotovine – odgovarjali na podrobna vprašanja o vseh desetih predlaganih serijah. Skupaj je bilo anketiranih približno 2000 ljudi iz vse Evrope.

Na podlagi ugotovitev žirije in rezultatov raziskave je Svet Evropskega monetarnega inštituta decembra 1996 izbral zmagovalno serijo. Njen avtor je bil Robert Kalina, oblikovalec eurobankovcev iz centralne banke Oesterreichische Nationalbank na Dunaju.

Dokumenti, povezani z oblikovanjem bankovcev in natečajem:

  • Poročilo svetovalne skupine za izbor teme, maj 1995, ENGLISH
  • Poročilo svetovalne skupine za izbor oblikovnih elementov, 1995, ENGLISH
  • Navodila za oblikovanje (izvleček), februar 1996, ENGLISH
  • Priloga 2 k navodilom za oblikovanje, februar 1996, ENGLISH
  • Poročilo o javnomnenjski raziskavi o oblikovnih predlogih iz ožjega izbora, december 1996, ENGLISH
  • Seznam kod iz poročila o javnomnenjski raziskavi o oblikovnih predlogih iz ožjega izbora, december 1996, ENGLISH
  • Katalog razstave o oblikovni podobi eurobankovcev, september 2003, ENGLISH