Menu

Súťaž na návrh prvej série eurových bankoviek

Robert Kalina, autor návrhu eurových bankoviek, pri práci v Oesterreichische Nationalbank vo Viedni

Súťaž na grafický návrh eurových bankoviek vyhlásil Európsky menový inštitút, predchodca ECB, vo februári 1996. Do súťaže bolo predložených 44 návrhov, ktoré sa hodnoteniu podrobili anonymne, aby sa zaručil objektívny výber.

V septembri 1996 návrhy posúdila porota zložená zo 14 nezávislých špecialistov z oblasti marketingu, reklamy, dizajnu a histórie umenia. Porota zostavila dva zoznamy návrhov, ktoré postúpili do užšieho výberu – päť sérií na tému „epochy a slohy v histórii európskej kultúry“ a päť sérií na tému „moderné a abstraktné návrhy“.

Nasledoval prieskum reakcií verejnosti na jednotlivé návrhy z užšieho výberu, ktorým bola poverená spoločnosť EOS (European Omnibus Survey) Gallup Europe. Vyplnením podrobného dotazníka vyjadrili svoj názor na všetkých desať sérií návrhov dve rôzne skupiny respondentov – bežní občania a profesionálni spracovatelia peňazí. Prieskumu sa v rámci Európy zúčastnilo približne 2 000 ľudí.

Na základe zistení poroty a výsledkov prieskumu Rada Európskeho menového inštitútu vybrala v decembri 1996 víťazný návrh. Jeho autorom je Robert Kalina, návrhár bankoviek v rakúskej národnej centrálnej banke (Oesterreichische Nationalbank) vo Viedni.

Dokumenty týkajúce sa súťaže a grafického návrhu eurových bankoviek:

  • Správa poradnej skupiny pre výber tém, máj 1995, ENGLISH
  • Správa poradnej skupiny pre výber motívu, 1995, ENGLISH
  • Oznámenie o náležitostiach návrhu bankoviek určené autorom (úryvok), február 1996, ENGLISH
  • Príloha 2 k oznámeniu o náležitostiach návrhu bankoviek, február 1996, ENGLISH
  • Výsledky prieskumu verejnej mienky o návrhoch, ktoré postúpili do užšieho výberu, december 1996, ENGLISH
  • Tabuľka vysvetliviek k výsledkom prieskumu verejnej mienky o návrhoch, ktoré postúpili do užšieho výberu, december 1996, ENGLISH
  • Euro banknote design exhibition catalogue, september 2003, ENGLISH