Menu

Concursul privind grafica primei serii de bancnote euro

Robert Kalina, graficianul bancnotelor euro, în biroul său de la Oesterreichische Nationalbank, Viena

Institutul Monetar European, precursorul BCE, a lansat în februarie 1996 un concurs privind grafica bancnotelor euro. Acest concurs a atras 44 de propuneri de proiecte, evaluate anonim pentru ca selecția să fie cât mai obiectivă.

În luna septembrie a aceluiași an, un juriu independent format din 14 experți în marketing, publicitate, grafică și istoria artei a evaluat machetele și a alcătuit două liste de preselecție: prima formată din cinci serii de machete pe tema „Epoci și stiluri în Europa”, iar a doua cu alte cinci serii de machete pe tema „Modern/abstract”.

Institutul EOS (European Omnibus Survey) Gallup Europe a fost ulterior însărcinat cu efectuarea unui sondaj privind reacțiile publicului la machetele selectate. Pe baza unui chestionar detaliat, au fost intervievate două grupuri de persoane – agenți profesioniști care operează cu numerar și membri ai publicului – care au analizat toate cele zece serii de machete. La sondaj au participat în total aproximativ 2 000 de persoane din întreaga Europă.

În decembrie 1996, Consiliul Institutului Monetar European a selectat seria de machete câștigătoare pe baza constatărilor juriului și a rezultatelor sondajului. Seria câștigătoare îi aparține lui Robert Kalina, grafician de bancnote la Oesterreichische Nationalbank, Viena.

Documente privind concursul și grafica bancnotelor:

  • Report of the Theme Selection Advisory Group (Raportul Grupului consultativ pentru selecția temei bancnotelor), mai 1995, ENGLISH
  • Report of the Feature Selection Advisory Group (Raportul Grupului consultativ pentru selecția caracteristicilor bancnotelor), 1995, ENGLISH
  • Designers’ Design Brief (Dosar grafic, extras), februarie 1996, ENGLISH
  • Anexa 2 la Dosarul grafic, februarie 1996, ENGLISH
  • Public research report on the shortlisted designs (Raport asupra sondajului privind machetele selectate), decembrie 1996, ENGLISH
  • De-coding table for the public research report on the shortlisted designs, (Tabel de decodare pentru raportul asupra sondajului privind machetele selectate), decembrie 1996, ENGLISH
  • Euro banknote design exhibition catalogue (Catalogul expoziției de grafică a bancnotelor euro), septembrie 2003, ENGLISH