Menu

Konkurs na projekt pierwszej serii banknotów euro

Robert Kalina, autor projektu banknotów euro, przy pracy w Oesterreichische Nationalbank w Wiedniu

W lutym 1996 roku Europejski Instytut Walutowy (EIW), poprzednik EBC, rozpisał konkurs na projekt banknotów euro. Zgłoszono 44 projekty. Dla zapewnienia obiektywnej oceny jurorom nie ujawniono nazwisk autorów poszczególnych projektów.

We wrześniu 1996 roku jury złożone z 14 niezależnych specjalistów od marketingu, reklamy, wzornictwa i historii sztuki oceniło nadesłane prace i sporządziło dwie listy najlepszych ich zdaniem projektów do ostatecznej oceny: pierwsza obejmowała pięć projektów serii przedstawiającej „epoki i style Europy”, a druga – również pięć projektów „współczesnych/abstrakcyjnych”.

Następnie zwrócono się do instytutu badania opinii publicznej EOS (European Omnibus Survey) Gallup Europe z prośbą o przeprowadzenie sondażu opinii publicznej na temat tych projektów. Stosując szczegółowe kwestionariusze, przeprowadzono wywiady z dwiema grupami ankietowanych – osobami zawodowo mającymi do czynienia z gotówką oraz zwykłymi obywatelami. Wywiady dotyczyły wszystkich dziesięciu projektów. W badaniu wzięło udział około 2000 osób z całej Europy.

Na podstawie opinii jury oraz wyników sondażu, w grudniu 1996 roku Rada EIW wybrała zwycięski projekt. Jego autorem był Robert Kalina, projektant banknotów z Oesterreichische Nationalbank w Wiedniu.

Dokumenty dotyczące projektu banknotów i konkursu:

  • Raport zespołu doradców ds. wyboru motywu przewodniego serii banknotów, maj 1995 ENGLISH
  • Raport zespołu doradców ds. wyboru cech projektowych, 1995 ENGLISH
  • Wytyczne projektowe, luty 1996 ENGLISH
  • Załącznik 2 do wytycznych projektowych, luty 1996 ENGLISH
  • Raport z badania opinii publicznej na temat projektów zakwalifikowanych do ostatniego etapu konkursu, grudzień 1996 ENGLISH
  • Tabela do odczytu raportu z badania opinii publicznej na temat projektów zakwalifikowanych do ostatniego etapu konkursu, grudzień 1996 ENGLISH
  • Katalog projektów banknotów euro, wrzesień 2003 ENGLISH