Menu

Ontwerpwedstrijd voor de eerste reeks eurobankbiljetten

Robert Kalina, de ontwerper van de eurobankbiljetten, aan het werk bij de Oesterreichische Nationalbank in Wenen

Het Europees Monetair Instituut, de voorloper van de ECB, heeft in februari 1996 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Er werden 44 ontwerpen ingezonden, die werden geanonimiseerd om te zorgen dat de selectie zo objectief mogelijk zou zijn.

In september 1996 heeft een jury van 14 onafhankelijke deskundigen op het gebied van marketing, reclame, ontwerp en kunstgeschiedenis de ontwerpen beoordeeld. De jury stelde twee lijsten van geselecteerde kandidaten op: een met vijf ontwerpreeksen gebaseerd op het thema Europese stijlperioden en een andere met vijf ontwerpreeksen met een modern/abstract thema.

EOS (European Omnibus Survey) Gallup Europe werd verzocht een onderzoek te doen naar de publieke opinie over de geselecteerde ontwerpen. Twee groepen – personen die beroepshalve met contant geld omgaan en mensen uit het grote publiek – hebben alle tien ontwerpreeksen bestudeerd en zijn aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst geïnterviewd. In totaal zijn ongeveer 2000 personen in heel Europa ondervraagd.

Op grond van de bevindingen van de jury en de resultaten van het opinieonderzoek heeft de Raad van het Europees Monetair Instituut in december 1996 de winnende ontwerpreeks gekozen. De winnende reeks was het werk van Robert Kalina, een bankbiljettenontwerper van de Oesterreichische Nationalbank in Wenen.

Documenten over het ontwerp van de bankbiljetten en de ontwerpwedstrijd:

  • Verslag van de Adviesgroep Themakeuze, mei 1995, ENGLISH
  • Verslag van de Adviesgroep Kenmerkkeuze, 1995, ENGLISH
  • Ontwerpspecificaties (uittreksel), februari 1996, ENGLISH
  • Bijlage 2 bij de ontwerpspecificaties, februari 1996, ENGLISH
  • Verslag naar aanleiding van het opinieonderzoek over de geselecteerde ontwerpen, december 1996, ENGLISH
  • Lettercodes die in het verslag naar aanleiding van het opinieonderzoek over de geselecteerde ontwerpen zijn gebruikt, december 1996, ENGLISH
  • Euro banknote design exhibition catalogue, September 2003, ENGLISH