Menu

Natječaj za dizajn prve serije euronovčanica

Robert Kalina, dizajner euronovčanica, na radnom mjestu u središnjoj banci Oesterreichische Nationalbank u Beču

Europski monetarni institut, preteča ESB-a, raspisao je natječaj za dizajn euronovčanica u veljači 1996. Pristiglo je 44 prijedloga za dizajn koji su, kako bi odabir bio što objektivniji, razmatrani kao anonimni.

U rujnu te godine žiri od 14 neovisnih stručnjaka s područja marketinga, oglašavanja, dizajna i povijesti umjetnosti ocijenio je prijedloge za dizajn novčanica te su u uži izbor ušla dva popisa: jedan se sastojao od pet serija motiva utemeljenih na „razdobljima i stilovima u Europi”, a drugi se sastojao od pet serija „modernih/apstraktnih” motiva.

Potom je agencija EOS (European Omnibus Survey) Gallup Europe provela istraživanje reakcija javnosti na radove koji su ušli u uži izbor. Uz upotrebu detaljne ankete ispitane su dvije skupine ljudi, predstavnici javnosti i osobe koje profesionalno rukuju gotovinom, koji su proučili svih deset serija motiva. Ukupno je anketirano oko 2.000 ljudi diljem Europe.

Vijeće Europskog monetarnog instituta odabralo je pobjedničku seriju motiva u prosincu 1996. na temelju mišljenja žirija i rezultata ankete. Pobjednička serija rad je Roberta Kaline, dizajnera novčanica iz središnje banke Oesterreichische Nationalbank u Beču.

Dokumenti povezani s dizajnom novčanica i natječajem:

  • Izvješće savjetodavne skupine za odabir tema, svibanj 1995., ENGLISH
  • Izvješće savjetodavne skupine za odabir elemenata dizajna, svibanj 1995., ENGLISH
  • Opće i tehničke specifikacije za dizajn (izvadak), veljača 1996., ENGLISH
  • Prilog 2. Općim i tehničkim specifikacijama za dizajn, veljača 1996. ENGLISH
  • Izvješće o ispitivanju javnog mnijenja o prijedlozima za dizajn koji su ušli u uži izbor, prosinac 1996., ENGLISH
  • Tablica sa šiframa za izvješće o ispitivanju javnog mnijenja o prijedlozima za dizajn koji su ušli u uži izbor, prosinac 1996., ENGLISH
  • Katalog s izložbe o dizajnu euronovčanica, rujan 2003.ENGLISH