Menu

Ensimmäisen eurosetelisarjan suunnittelukilpailu

Eurosetelien suunnittelija Robert Kalina työssään Itävallan keskuspankissa Wienissä

EKP:n edeltäjä, Euroopan rahapoliittinen instituutti (EMI), järjesti suunnittelukilpailun helmikuussa 1996. Ehdotuksia saatiin 44, ja objektiivisuuden varmistamiseksi tekijöiden tiedot poistettiin ennen ehdotusten antamista arviointiraadin tarkasteltaviksi.

Saman vuoden syyskuussa neljästätoista riippumattomasta markkinoinnin, mainonnan, graafisen suunnittelun ja taidehistorian asiantuntijasta koottu kansainvälinen raati valitsi lopullista päätöstä varten viisi parasta ehdotusta kahdesta aihepiiristä: ”Euroopan aikakaudet ja tyylisuunnat” ja ”abstrakti tai moderni aihe”.

EOS Gallup Europelle annettiin tehtäväksi selvittää kyselytutkimuksella suuren yleisön mielipidettä viimeiseen vaiheeseen päässeistä ehdotuksista. Tutkimuksessa haastateltiin yksityiskohtaista kyselylomaketta käyttäen kahden kohderyhmän – suuren yleisön ja rahaa ammattimaisesti käsittelevien laitosten – edustajia, jotka arvioivat kaikkia kymmentä setelisuunnitelmaa. Mielipidettä kysyttiin kaiken kaikkiaan noin 2 000 ihmiseltä eri puolilla Eurooppaa.

EMIn neuvosto valitsi suunnittelukilpailun voittajan joulukuussa 1996 valintaraadin arvioiden ja kyselytutkimuksen tulosten perusteella. Voittajaksi valittiin setelisarja, jonka oli laatinut setelisuunnittelija Robert Kalina Itävallan keskuspankista Wienistä.

Setelisuunnitelmaan ja suunnittelukilpailuun liittyvää aineistoa:

  • Teeman valinnan asiantuntijaryhmän (Theme Selection Advisory Group) raportti, toukokuu 1995, ENGLISH
  • Kuva-aiheiden valinnan asiantuntijaryhmän (Feature Selection Advisory Group) raportti, 1995, ENGLISH
  • Ohjeet suunnittelijoille (ote), helmikuu 1996, ENGLISH
  • Lisäys (2) ohjeisiin, helmikuu 1996, ENGLISH
  • Raportti raadin valitsemia suunnitelmia koskevasta yleisötutkimuksesta, joulukuu 1996, ENGLISH
  • Yleisötutkimuksessa käytetyt koodit, joulukuu 1996, ENGLISH
  • Näyttelyjulkaisu eurosetelien suunnittelukilpailun ehdotusnäyttelystä, syyskuu 2003, ENGLISH