Menu

Europangatähtede esimese seeria kavandikonkurss

Euro pangatähtede kujundaja Robert Kalina tööl Austria keskpangas Viinis

Kavandikonkursi kuulutas 1996. aasta veebruaris välja EKP eelkäija, Euroopa Rahainstituut. Konkursile esitati 44 tööd, mis vaadati läbi anonüümselt, et muuta valik võimalikult objektiivseks.

1996. aasta septembris hindas konkursitöid 14-liikmeline žürii, kuhu kuulusid sõltumatud turundus-, reklaami-, disaini- ja kunstiajaloo eksperdid. Žürii koostas hindamise tulemusel kaks pingerida: esimesse kuulus viis tööd teemal „Euroopa ajastud ja stiilid” ning teise viis tööd teemal „Abstraktne/modernne”.

Seejärel paluti Euroopa avaliku arvamuse uuringute firmal EOS (European Omnibus Survey) välja selgitada üldsuse seisukoht väljavalitud kavandite kohta. Uuringu käigus esitati üksikasjalik küsimustik üldsuse esindajatele ja sularahakäitlejatele, kes tutvusid kõigi kümne konkursitööga. Kokku küsitleti ligikaudu 2000 inimest kogu Euroopast.

1996. aasta detsembris valis Euroopa Rahainstituudi nõukogu žürii arvamuse ja uuringu tulemuste põhjal välja võidutöö, milleks sai Viinis asuvas Austria keskpangas töötava pangatähtede kujundaja Robert Kalina esitatud kavand.

Pangatähtede kujunduse ja konkursiga seotud dokumendid:

  • Report of the Theme Selection Advisory Group, mai 1995, ENGLISH
  • Report of the Feature Selection Advisory Group, 1995, ENGLISH
  • Designers’ Design Brief (extract), veebruar 1996, ENGLISH
  • Appendix 2 to the Design Brief, veebruar 1996, ENGLISH
  • Public research report on the shortlisted designs, detsember 1996, ENGLISH
  • De-coding table for the public research report on the shortlisted designs, detsember 1996, ENGLISH
  • Euro banknote design exhibition catalogue, september 2003,ENGLISH