Menu

Designkonkurrence i forbindelse med udformningen af den første serie af eurosedler

Robert Kalina, som designede eurosedlerne, på arbejde i Oesterreichische Nationalbank i Wien

I februar 1996 udskrev Det Europæiske Monetære Institut (EMI), som var forløberen for ECB, en konkurrence om eurosedlernes udformning. Konkurrencen resulterede i 44 indsendte designforslag. For at gøre udvælgelsen så objektiv som mulig blev designforslagene anonymiseret.

I september samme år blev designene bedømt af et panel bestående af 14 uafhængige eksperter inden for markedsføring, reklame, design og kunsthistorie. Panelet bedømte designforslagene og opstillede to lister. Den ene bestod af de fem bedste designforslag med temaet "Europas tidsaldre og stilarter" og den anden af de fem bedste "moderne/abstrakt"-designforslag.

Derefter blev EOS (European Omnibus Survey) Gallup Europe bedt om at gennemføre en rundspørge, hvor offentligheden blev bedt om at give udtryk for sin holdning til de udvalgte design. Ved hjælp af et detaljeret spørgeskema blev to grupper interviewet; nemlig repræsentanter for det brede publikum og folk, der håndterer kontanter i forbindelse med deres arbejde. Begge grupper undersøgte alle 10 designserier. Alt i alt blev omkring 2.000 mennesker over hele Europa interviewet.

EMI-Rådet udvalgte i december 1996 det vindende design på grundlag af panelets beretning og rundspørgeresultatet. Vinderdesignet var udarbejdet af Robert Kalina, seddeldesigner i Oesterreichische Nationalbank i Wien.

Dokumenter med relation til eurosedlernes design og designkonkurrencen:

  • "Report of the Theme Selection Advisory Group", maj 1995, ENGLISH
  • "Report of the Feature Selection Advisory Group", 1995, ENGLISH
  • "Designers' Design Brief (extract)", februar 1996, ENGLISH
  • "Appendix 2 to the Design Brief", februar 1996, ENGLISH
  • "Public research report on the shortlisted designs", december 1996, ENGLISH
  • "De-coding table for the public research report on the shortlisted designs", december 1996, ENGLISH
  • "Euro banknote design exhibition", katalog, september 2003, ENGLISH