Menu

Soutěž na návrh první série eurobankovek

Robert Kalina, autor návrhu bankovek, při práci v Oesterreichische Nationalbank ve Vídni

Evropský měnový institut, předchůdce ECB, zahájil soutěž na návrh eurobankovek v únoru 1996. Celkem bylo přihlášeno 44 návrhů, které byly v zájmu co nejvyšší objektivity vyhodnocovány jako anonymní návrhy.

Návrhy pak v září vyhodnotila porota složená ze 14 odborníků na marketing, reklamu, design a dějiny umění, která sestavila dva seznamy s užším výběrem. Jeden obsahoval pět návrhů sérií bankovek na téma „evropské epochy a umělecké slohy“, zatímco druhý sestával z pěti návrhů zpracovávajících „moderní nebo abstraktní“ tematiku.

Následně byla požádána organizace EOS (European Omnibus Survey) Gallup Europe, aby provedla anketu názorů veřejnosti na návrhy, které mají postoupit do užšího výběru. Pomocí podrobného dotazníku byly získávány názory na všech deset navrhovaných řad bankovek od osob, kteří s bankovkami denně pracují, i od široké veřejnosti. Do průzkumu bylo zapojeno zhruba 2000 respondentů z celé Evropy.

Na základě doporučení poroty i výsledků tohoto průzkumu vybrala v prosinci 1996 Rada Evropského měnového institutu vítěznou sérii. Jejím autorem byl výtvarník Robert Kalina z rakouské centrální banky (Österreichische Nationalbank) ve Vídni.

Dokumenty týkající se návrhů bankovek a samotné soutěže:

  • Zpráva Poradní skupiny pro výběr témat, květen 1995, ENGLISH
  • Zpráva Poradní skupiny pro výběr motivů, květen 1995, ENGLISH
  • Zadání pro přípravu návrhů (výběr), únor 1996, ENGLISH
  • Příloha 2 k Zadání pro přípravu návrhů, únor 1996, ENGLISH
  • Zpráva o průzkumu veřejného mínění na vybrané návrhy, prosinec 1996, ENGLISH
  • Dekódovací tabulka pro zprávu o průzkumu veřejného mínění na vybrané návrhy, prosinec 1996, ENGLISH
  • Katalog k výstavě návrhů eurobankovek, září 2003, ENGLISH