Menu

Конкурс за дизайна на първата серия евробанкноти

Роберт Калина, дизайнер на евробанкнотите, работещ в Централната банка на Австрия (Oesterreichische Nationalbank) във Виена

Европейският паричен институт, предшественикът на ЕЦБ, обявява конкурс за дизайн през февруари 1996 г. Постъпват 44 предложения за проект, които се разглеждат анонимно, за да бъде подборът възможно най-обективен.

През септември същата година жури от 14 независими специалисти по маркетинг, реклама, дизайн и история на изкуството оценява предложенията и изготвя два списъка с предварително селекционирани проекти: единият включва пет серии банкноти по темата „Епохи и стилове в Европа“, а другият - пет серии по темата „Модерно/абстрактно“.

След това на института EOS (European Omnibus Survey) Gallup Europe е възложено да направи проучване как обществеността възприема селекционираните проекти. Анкетирани са две групи лица – професионално работещи с пари в брой и обикновени граждани, които правят оценка на десетте серии, като отговарят на подробен въпросник. В проучването участват общо около 2000 души в Европа.

Въз основа на дадената от журито оценка и резултатите от проучването през декември 1996 г. Съветът на Европейския паричен институт избира печелившия проект за дизайн на серията. Той е дело на Роберт Калина, дизайнер на банкноти в Централната банка на Австрия (Oesterreichische Nationalbank) във Виена.

Документи, свързани с дизайна на банкнотите и с конкурса:

  • Доклад на Консултативната група за избор на тема, май 1995 г., ENGLISH
  • Доклад на Консултативната група за избор на дизайн, 1995 г., ENGLISH
  • Насоки относно дизайна, предназначени за дизайнерите (извлечение), февруари 1996 г., ENGLISH
  • Допълнение 2 към Насоките относно дизайна, февруари 1996 г., ENGLISH
  • Доклад за проучване сред обществеността относно предварително селекционираните проекти, декември 1996 г., ENGLISH
  • Таблица на кодовете за Доклада за проучване сред обществеността относно предварително селекционираните проекти, декември 1996 г., ENGLISH
  • Каталог от изложбата за дизайн на евробанкноти, септември 2003 г.,  ENGLISH