Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Izjava o varstvu zasebnosti

Pravni okvir za varstvo podatkov

Vsi zbrani osebni podatki se obdelujejo v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov.[1]

Katere informacije o obiskovalcih zbiramo?

  • Ime in priimek
  • Datum rojstva
  • Organizacija
  • E-poštni naslov
  • Datum in čas načrtovanega obiska v ECB

Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Upravljavec podatkov pri obdelavi osebnih podatkov je ECB. Enota, odgovorna za obdelavo osebnih podatkov, je oddelek Interna komunikacija in odnosi z javnostjo v generalnem direktoratu Stiki z javnostjo.

Zakaj obdelujemo osebne podatke?

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene: za organizacijo obiskov v ECB, za zaščito obiskovalcev in za spremljanje, kdo obišče prostore ECB. Obdelava teh osebnih podatkov je zato obvezna.

Podatki, ki jih posredujete, bodo dodatno anonimizirani in agregirani, tako da vas ne bo mogoče identificirati. Uporabljajo se za statistične namene v zvezi z obiski v ECB.

Kdo bo prejel vaše podatke in imel dostop do njih?

Vaše osebne podatke bodo prejeli naslednji posebej določeni zaposleni: zaposleni iz oddelka Interna komunikacija in odnosi z javnostjo, vodič oz. vodička, ter notranji in zunanji varnostniki v ECB.

Koliko časa hranimo vaše podatke?

Osebni podatki se hranijo največ pet let od dneva, ko so bili pridobljeni, zatem pa bodo izbrisani.

Osebni podatki, zbrani za namene nadziranja dostopa do prostorov ECB, se hranijo največ eno leto, zatem pa bodo izbrisani.

Vaše pravice

Imate pravico, da dostopate do svojih osebnih podatkov, jih popravite, izbrišete (pod določenimi pogoji), omejite njihovo obdelavo ali obdelavi nasprotujete. Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da kontaktirate oddelek Interna komunikacija in odnosi z javnostjo v generalnem direktoratu Stiki z javnostjo po e-pošti na naslov visitor.centre@ecb.europa.eu.

Želim izvedeti več

Če imate kakršnakoli vprašanja, lahko pišete uradni osebi za varstvo podatkov v ECB po e-pošti na naslov dpo@ecb.europa.eu.

Glede obdelave vaših osebnih podatkov se lahko kadarkoli obrnete tudi na evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

  1. [1]Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov, Sklep ECB 1/2007 z dne 17. aprila 2007 o sprejetju izvedbenih pravil v zvezi z varstvom podatkov v Evropski centralni banki ter naknadna zakonodaja, ki nadomešča ali spreminja omenjena pravna akta.

Vse strani v tem razdelku