Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Oświadczenie o ochronie prywatności

Ramy prawne ochrony danych

Zebrane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Unii Europejskiej o ochronie danych[1].

Jakie informacje muszą podać zwiedzający?

  • Imię i nazwisko
  • Data urodzenia
  • Organizacja
  • E-mail
  • Data i godzina planowanej wizyty w EBC

Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest EBC, a za ich przetwarzanie odpowiada Dział Zaangażowania Wewnętrznego i Zewnętrznego w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji.

Po co przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są zbierane na potrzeby organizacji wizyt w EBC oraz ochrony i rejestracji zwiedzających. Dlatego przetwarzanie wymienionych danych osobowych jest obowiązkowe.

Przekazywane nam dane są ponadto anonimizowane i agregowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osób i wykorzystywane w statystykach wizyt w EBC.

Kto odbiera dane i ma do nich dostęp?

Dane osobowe odwiedzających otrzymują upoważnieni pracownicy Działu Zaangażowania Wewnętrznego i Zewnętrznego, przewodnicy oraz wewnętrzni i zewnętrzni pracownicy ochrony EBC.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez pięć lat od dnia ich pozyskania, a następnie zostają usunięte.

Dane osobowe gromadzone na potrzeby zabezpieczania dostępu do budynków EBC są przechowywane maksymalnie przez rok, a następnie zostają usunięte.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zwiedzający mają prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania bądź (pod pewnymi warunkami) usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Aby skorzystać z tego prawa, należy kontaktować się z Działem Zaangażowania Wewnętrznego i Zewnętrznego w Dyrekcji Generalnej EBC ds. Komunikacji pod adresem visitor.centre@ecb.europa.eu.

Więcej

Pytania na ten temat można zgłaszać do naszego inspektora ochrony danych pod adresem dpo@ecb.europa.eu.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można też zwracać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

  1. [1]Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, decyzja EBC/2007/1 z dnia 17 kwietnia 2007 r. przyjmująca zasady wykonawcze w zakresie ochrony danych w Europejskim Banku Centralnym oraz późniejsze przepisy zastępujące lub zmieniające te akty prawne.

Wszystkie strony w tej sekcji