Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Privacyverklaring

Juridisch kader voor gegevensbescherming

Verzamelde persoonsgegevens worden altijd verwerkt overeenkomstig het EU-recht voor gegevensbescherming.[1]

Welke gegevens worden er van bezoekers verzameld?

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Organisatie
  • E-mailadres
  • Datum en tijd van het geplande bezoek aan de ECB

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De ECB is de verwerkingsverantwoordelijke. Binnen de ECB is de afdeling Interne communicatie en externe betrekkingen van het Directoraat-Generaal Communicatie verantwoordelijk voor de feitelijke verwerking van persoonsgegevens.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens om de volgende redenen: om bezoeken aan de ECB te organiseren, om de bezoekers te kunnen beschermen en om bij te houden wie onze gebouwen bezoeken. Daarom zijn wij gehouden deze persoonsgegevens te verwerken.

Door u verstrekte gegevens worden verder geanonimiseerd en geaggregeerd, en wel zodanig dat ze niet langer tot u te herleiden zijn. Ze worden gebruikt om statistieken over bezoeken aan de ECB te kunnen bijhouden.

Wie ontvangt en heeft toegang tot uw gegevens?

De volgende medewerkers ontvangen uw persoonsgegevens: medewerkers van de afdeling Interne communicatie en externe betrekkingen, de rondleider en in- en externe beveiligingsmedewerkers bij de ECB.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden bewaard tot vijf jaar na de datum waarop ze zijn verzameld, dan worden ze gewist.

Persoonsgegevens die worden verzameld om toegang tot gebouwen van de ECB te krijgen, worden uiterlijk één jaar bewaard en dan gewist.

Uw rechten

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, de verwerking ervan te beperken en, onder bepaalde voorwaarden, uw gegevens te wissen. Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar de afdeling Interne communicatie en externe betrekkingen van het Directoraat-Generaal Communicatie van de ECB op visitor.centre@ecb.europa.eu.

Meer informatie

Nadere vragen over gegevensbescherming kunt u ook richten aan de functionaris voor de gegevensbescherming van de ECB (dpo@ecb.europa.eu).

Verder kunt u over de verwerking van uw persoonsgegevens altijd contact opnemen met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

  1. [1]Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en ECB-Besluit 1/2007 van 17 april 2017, houdende vaststelling van de uitvoeringsvoorschriften betreffende gegevensbescherming bij de Europese Centrale Bank en latere wetgeving ter vervanging of wijziging van deze rechtshandelingen.

Alle pagina's in dit deel