Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Privātuma paziņojums

Datu aizsardzības juridiskā bāze

Visi savāktie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar ES tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.[1]

Kāda informācija tiek vākta no apmeklētājiem?

  • Vārds un uzvārds
  • Dzimšanas datums
  • Organizācija
  • E-pasta adrese
  • Plānotā ECB apmeklējuma datums un laiks

Kurš ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi?

ECB ir personas datu apstrādes datu pārzinis. ECB Komunikācijas ģenerāldirektorāta Iekšējās komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa ir atbildīga par personas datu apstrādi.

Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?

Personas dati tiek vākti šādiem mērķiem: lai rīkotu ECB apmeklējumus, nodrošinātu apmeklētāju aizsardzību un reģistrētu mūsu telpu apmeklētājus. Tāpēc personas datu apstrāde ir obligāta.

Jūsu sniegtie dati tiks turpmāk anonimizēti un apkopoti, nodrošinot personas neatpazīstamību. Tos izmanto statistikas nolūkiem saistībā ar ECB apmeklējumiem.

Kurš saņems jūsu datus un varēs tiem piekļūt?

Šādi atbildīgie darbinieki varēs piekļūt jūsu datiem: Iekšējās komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieki, ekskursijas vadītājs un ECB iekšējās un ārējās drošības darbinieki.

Cik ilgi tiek uzglabāti jūsu dati?

Personas datus uzglabā līdz pieciem gadiem, sākot no to iegūšanas dienas, bet pēc tam tos dzēš.

Personas dati, kas vākti, kontrolējot piekļuvi ECB telpām, tiek uzglabāti līdz vienam gadam, bet pēc tam tos dzēš.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, dzēst (saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem) un ierobežot vai iebilst pret to apstrādi. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzam jūs sazināties ar ECB Komunikācijas ģenerāldirektorāta Iekšējās komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļu, rakstot uz adresi visitor.centre@ecb.europa.eu.

Uzziniet vairāk

Ja jums ir vēl kādi jautājumi, lūdzam sazināties ar ECB datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz adresi dpo@ecb.europa.eu.

Jūs jebkurā laikā arī varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga saistībā ar jūsu personas datu apstrādi.

  1. [1]Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti un ECB 2007. gada 17. aprīļa Lēmums 1/2007, ar ko pieņem datu aizsardzības Eiropas Centrālajā bankā īstenošanas noteikumus, un turpmāki tiesību akti, ar ko šie tiesību akti tiek aizstāti vai grozīti.

Visas šīs sadaļas lapas