Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Izjava o zaštiti privatnosti

Pravni okvir zaštite podataka

Svi prikupljeni osobni podatci obrađuju se u skladu s pravom Europske unije povezanim sa zaštitom podatka.[1]

Koje informacije prikupljamo od posjetitelja?

  • ime i prezime
  • datum rođenja
  • organizacija
  • e-adresa
  • datum i vrijeme planiranog posjeta ESB-u

Tko je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka?

ESB je voditelj obrade osobnih podataka. Odjel Unutarnja komunikacija i rad s javnošću u ESB-ovoj glavnoj upravi Odnosi s javnošću organizacijska je jedinica koja obrađuje osobne podatke.

Zašto obrađujemo osobne podatke?

Osobni podatci prikupljaju se radi organiziranja posjeta ESB-u, sigurnosti posjetitelja i evidencije o osobama koje su nas posjetile. Obrada navedenih osobnih podataka stoga je obvezna.

Podatci koje od vas dobijemo dodatno se anonimiziraju i agregiraju tako da vas je nemoguće identificirati. Upotrebljavaju se za potrebe statistike povezane s posjetima ESB-u.

Tko će dobiti vaše podatke i tko će imati pristup vašim podatcima?

Vaše osobne podatke dobit će sljedeći zaposlenici: zaposlenici iz odjela Unutarnja komunikacija i rad s javnošću, vodič te unutarnje i vanjsko sigurnosno osoblje.

Koliko dugo držimo vaše podatke?

Osobni podatci čuvaju se do pet godina od datuma kada su dobiveni i potom se brišu.

Osobni podatci prikupljeni za potrebe nadzora pristupa prostorijama ESB-a čuvaju se do jedne godine i potom brišu.

Vaša prava

Imate pravo pristupa, ispravka i, pod određenim uvjetima, brisanja vaših osobnih podataka te ograničenja njihove obrade ili prigovora njihovoj obradi. Kako biste ostvarili svoja prava, obratite se odjelu Unutarnja komunikacija i rad s javnošću u ESB‑ovoj glavnoj upravi Odnosi s javnošću na e-adresu visitor.centre@ecb.europa.eu.

više

Imate li dodatnih pitanja, molimo da se obratite ESB-ovu službeniku za zaštitu podatka na e-adresu dpo@ecb.europa.eu.

Nadalje, u svakom se trenutku možete obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

  1. [1]Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka i Odluka Europske središnje banke od 17. travnja 2007. o donošenju provedbenih pravila o zaštiti podataka u Europskoj središnjoj banci (ESB/2007/1) i naknadno zakonodavstvo kojim se zamjenjuju ili mijenjaju ti pravni akti.

Sve stranice u ovom odjeljku