Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Tietosuojalauseke

Tietosuojan oikeusperusta

Kaikkia henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.[1]

Mitä tietoja vierailijoista kerätään?

  • etu- ja sukunimi
  • syntymäaika
  • organisaatio
  • sähköpostiosoite
  • vierailun ajankohta (päivämäärä ja kellonaika)

Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä?

EKP on henkilötietojen rekisterinpitäjä, ja tietojen käsittelystä vastaa sisäisen viestinnän ja ulkoisen suhdetoiminnan toimisto EKP:n viestinnän pääosastossa.

Miksi EKP käsittelee henkilötietoja?

EKP kerää henkilötietoja vierailujen järjestämiseksi ja vierailijoiden turvallisuuden varmistamiseksi sekä seuratakseen, keitä EKP:ssä vierailee. Edellä mainittujen henkilötietojen käsittely on siis välttämätöntä.

Vierailijoiden henkilötiedot anonymisoidaan ja kootaan yhteen siten, ettei yksittäisiä henkilöitä kyetä tunnistamaan. Tietoja käytetään EKP:n vierailutilastojen laatimiseen.

Kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa ja kenellä on oikeus tarkastella niitä?

Henkilötietoja luovutetaan EKP:n sisäisen viestinnän ja ulkoisen suhdetoiminnan toimiston henkilöstölle, vierailukierroksen oppaalle sekä EKP:n sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaavalle henkilöstölle.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään enintään viisi vuotta niiden saantipäivästä. Sen jälkeen tiedot hävitetään.

EKP:n toimitilojen kulunvalvontaa varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään enintään vuosi, minkä jälkeen ne hävitetään.

Vierailijoiden oikeudet

Vierailijoilla on oikeus tarkastella ja oikaista henkilötietojaan ja vaatia (tietyissä tapauksissa) niiden poistamista sekä rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä. Näitä oikeuksia voi käyttää lähettämällä sähköpostia EKP:n viestinnän pääosaston alaiselle sisäisen viestinnän ja ulkoisen suhdetoiminnan toimistolle osoitteeseen visitor.centre@ecb.europa.eu.

Lisätietoja

Muita kysymyksiä voi lähettää EKP:n tietosuojasta vastaavalle henkilölle osoitteeseendpo@ecb.europa.eu.

Vierailijat voivat kääntyä kaikissa henkilötietojensa käsittelyä koskevissa kysymyksissä myös Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen.

  1. [1]Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18.12.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, tietosuojaa Euroopan keskuspankissa koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä 17.4.2007 tehty EKP:n päätös EKP/2007/1 sekä näiden säädösten muuttamisesta tai korvaamisesta annettu lainsäädäntö.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut