Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Декларация за защита на личните данни

Правна рамка за защита на данните

Всички събрани лични данни се обработват в съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните.[1]

Какви данни се събират от посетителите?

  • Име и фамилия
  • Дата на раждане
  • Организация
  • Имейл адрес
  • Дата и час на планираното посещение в ЕЦБ

Кой отговаря за обработването на Вашите лични данни?

Администраторът на данни във връзка с обработването на лични данни е ЕЦБ. Отдел „Вътрешна комуникация и връзки с обществеността“ в генерална дирекция „Комуникации“ е звеното, което отговаря за обработването на лични данни.

Защо обработваме лични данни?

Личните данни се събират за следните цели: за организиране на посещения в ЕЦБ, за осигуряване на безопасността на посетителите и за следене на посещенията в нашите сгради. Ето защо обработването на тези лични данни е задължително.

Предоставените от Вас данни ще бъдат допълнително анонимизирани и агрегирани по начин, който запазва самоличността Ви в тайна. Данните се използват за статистически цели във връзка с посещенията в ЕЦБ.

Кой ще получава и ще има достъп до Вашите данни?

Следният специализиран персонал ще получава личните Ви данни: служители от отдел „Вътрешна комуникация и връзки с обществеността“, водачът на организираното посещение и вътрешната и външната охрана в ЕЦБ.

Колко дълго се съхраняват Вашите данни?

Личните данни се съхраняват за максимален срок от пет години, считано от деня, в който са получени, след което се заличават.

Личните данни, събрани за целите на контрол на достъпа до сградите на ЕЦБ, се съхраняват за максимален срок от една година, след което се заличават.

Вашите права

Имате право на достъп до личните си данни, както и да ги коригирате, заличите (при определени условия) и да ограничите или възразите срещу обработването им. Можете да упражните правата си, като се свържете с отдел „Вътрешна комуникация и връзки с обществеността“ на генерална дирекция „Комуникации“ на имейл адрес visitor.centre@ecb.europa.eu.

Научете повече

Ако имате други въпроси, обърнете се към длъжностното лице на ЕЦБ за защита на данните на имейл адрес dpo@ecb.europa.eu.

Можете също така по всяко време да се свържете с Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с обработването на Вашите лични данни.

  1. [1]Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни и Решение ЕЦБ/1/2007 от 17 април 2007 г. за приемане на правила за прилагане на защита на данните в Европейската централна банка и последващо законодателство, заменящо или изменящо тези правни актове.

Всички страници в този раздел