Afsluttede programmer koordineret af ECB

ECB og en række nationale centralbanker i EU har gennem mange år deltaget i flerårige samarbejdsprogrammer for centralbanker finansieret af Europa-Kommissionen.

Nærmere bestemt har centralbankerne i lande med udsigt til EU-tiltrædelse og centralbankerne i Rusland og Egypten samarbejdet med ECB og en række nationale centralbanker i EU inden for tekniske samarbejdsprogrammer med det formål at forbedre personalets kvalifikationer og styrke den institutionelle kapacitet.

Montenegros centralbank (2014-15)

Fra september 2014 til marts 2015 deltog ECB og 10 nationale centralbanker i EU i et program sammen med Central Bank of Montenegro. I programmet indgik analyser af seks områder:

 • regnskab
 • EU-integration
 • finansielle transaktioner og banktransaktioner
 • finansiel stabilitet
 • operationel risiko og forretningsvidereførelse
 • statistik

Formålet med samarbejdet var at identificere områder, hvor Central Bank of Montenegro skal skabe fremskridt for at nå et niveau svarende til ESCB's niveau.

Følgende nationale centralbanker i EU deltog:

 • Deutsche Bundesbank
 • Eesti Pank
 • Bank of Greece
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Banco de Portugal
 • Banka Slovenije
 • Národná banka Slovenska
Pressemeddelelser
Tre centralbanker i Vestbalkan (2014-15)

Fra januar 2014 til juni 2015 ydede ECB og 11 nationale centralbanker i EU støtte til tre centralbanker i EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande i Vestbalkan. I programmet indgik en analyse over seks måneder af Bank of Albanias arbejde på 13 områder:

 • finansiel stabilitet
 • informationsteknologi
 • intern revision
 • banktilsyn
 • betalingssystemer
 • sedler og seddeludstedelse
 • kommunikation
 • EU-integration
 • HR
 • juridiske tjenester
 • bogføring og regnskabsrapportering
 • pengepolitisk analyse og pengepolitiske operationer
 • statistik

Herefter fulgte seks måneder med en analyse af arbejdet i Central Bank of the Republic of Kosovo på syv områder:

 • finansiel stabilitet
 • informationsteknologi
 • intern revision
 • banktilsyn
 • betalingssystemer
 • EU-integration
 • administration

Formålet med dette samarbejde var at identificere områder, hvor de to centralbanker skal skabe fremskridt for at nå et niveau svarende til ESCB's. I programmet indgik også en komponent, der bestod i at forberede et projekt sammen med National Bank of the Republic of Macedonia.

Følgende nationale centralbanker i EU deltog:

 • Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)
 • Česká národní banka
 • Deutsche Bundesbank
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Banco de Portugal
 • Banka Slovenije
 • Národná banka Slovenska
Pressemeddelelser
National Bank of the Republic of Macedonia (2012-13)

Fra 15. oktober 2012 til 14. juli 2013 bistod ECB og 10 nationale centralbanker i EU National Bank of the Republic of Macedonia i at identificere konkrete områder, hvor den skal skabe fremskridt for at nå et niveau svarende til det, der kræves for en centralbank i et EU-land. De 10 områder var:

 • regnskab
 • pengesedler
 • økonomisk analyse og forskning
 • HR
 • informationsteknologi
 • intern revision
 • juridiske tjenester
 • penge- og valutakurspolitik
 • betalingssystemer
 • statistik

Niveauet skal være nået, inden landet bliver medlem af EU, og National Bank of Republic of Macedonia bliver en del af ESCB.

Følgende nationale centralbanker i EU deltog:

 • Deutsche Bundesbank
 • Eesti Pank
 • Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann
 • Banco de España
 • Banca d'Italia
 • Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Banka Slovenije
 • Národná banka Slovenska

Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank), der også ydede ekspertstøtte til programmet.

Pressemeddelelser
National Bank of Serbia (2011-13)

Fra 1. februar 2011 til 31. december 2013 bistod ECB og 21 nationale centralbanker i EU National Bank of Serbia i dens arbejde med at implementere EU's centralbankstandarder som forberedelse til Republikken Serbiens tiltrædelse af EU.

Programmet, der strakte sig over 35 måneder, var en opfølgning til det behovsvurderingsprogram, som blev gennemført i 2008-9. Det dækkede 13 centralbankområder, hvoraf nogle også havde været omfattet af behovsvurderingsprogrammet:

 • tilsyn med den finansielle sektor
 • harmonisering af lovgivning
 • liberalisering af kapitalbevægelser
 • forvaltning af valutareserver
 • penge- og valutakurspolitiske operationer
 • beskyttelse af brugere af finansielle tjenester
 • støtte til tiltrædelsen af EU
 • økonomisk analyse og forskning
 • statistik
 • betalingssystemer
 • finansiel stabilitet
 • informationsteknologi
 • bogføring og regnskabsrapportering

Følgende nationale centralbanker i EU deltog:

 • Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique
 • Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)
 • Česká národní banka
 • Deutsche Bundesbank
 • Eesti Pank
 • Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann
 • Bank of Greece
 • Banco de España
 • Banque de France
 • Central Bank of Cyprus
 • Banque centrale du Luxembourg
 • Magyar Nemzeti Bank
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Narodowy Bank Polski
 • Banco de Portugal
 • Banca Naţională a României
 • Banka Slovenije
 • Národná banka Slovenska
 • Suomen Pankki – Finlands Bank
 • Bank of England
Pressemeddelelser
Central Bank of Bosnia and Herzegovina (2010-11)

Fra 1. april 2010 til 30. september 2011 bistod ECB og syv nationale centralbanker i EU Central Bank of Bosnia and Herzegovina med at implementere EU's centralbankstandarder som forberedelse til landets tiltrædelse af EU.

Desuden bidrog eksperter fra Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) og Banca Naţională a României.

Det 18 måneder lange program var en opfølgning til det behovsvurderingsprogram, som blev gennemført i 2007, og omfattede seks centralbankområder, hvoraf de tre første fokuserede på anbefalingerne fra programmet i 2007:

 • statistik
 • økonomisk analyse og forskning
 • finansiel stabilitet
 • harmonisering af lovgivningen med EU
 • koordinering af integration med EU
 • forbedring af IT-tjenesterne i Central Bank of Bosnia and Herzegovina

Følgende nationale centralbanker i Eurosystemet deltog:

 • Deutsche Bundesbank
 • Bank of Greece
 • Banco de España
 • Banca d'Italia
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Banka Slovenije
Pressemeddelelser
Styrkelse af det makro- og mikroprudentielle tilsyn i EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande (2010-12)

Fra 19. januar 2010 til 18. januar 2012 tilbød ECB, sammen med 14 nationale centralbanker i Eurosystemet, et støtteprogram til EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande.

Formålet var at styrke det makro- og mikroprudentielle tilsyn i Vestbalkan og Tyrkiet.

Eurosystemet gennemførte programmet i tæt samarbejde med den internationale finansverden og trak på ekspertisen i organer og institutioner i Basel, Bruxelles, London og Washington D.C., som allerede arbejder med det samme mål for øje, dvs. at revidere og styrke tilsynsrammen, hvilket også er i overensstemmelse med G20-landenes anbefaling.

Programmet omfattede i det første år over 20 uddannelsestiltag og tre pengepolitiske workshopper på højt niveau. Ca. 36 institutioner var involveret.

I det andet år blev der ydet bilateral støtte til de otte deltagere, som skulle hjælpe dem med at udvikle deres tilsynskapacitet, efterfulgt af simuleringsøvelser i kriseberedskab og -styring.

Følgende nationale centralbanker i Eurosystemet deltog:

 • Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique
 • Bank of Greece
 • Banco de España
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • Central Bank of Cyprus
 • Banque centrale du Luxembourg
 • Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Banco de Portugal
 • Banka Slovenije
 • Národná banka Slovenska
 • Suomen Pankki – Finlands Bank

Følgende EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande deltog:

 • Kroatien
 • Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
 • Albanien
 • Bosnien-Hercegovina
 • Montenegro
 • Tyrkiet
 • Serbien
 • Kosovo (som defineret ved UNSCR 1244/99)
Pressemeddelelser
National Bank of Serbia (2008-9)

Fra 1. september 2008 til 31. maj 2009 bistod ECB og 17 nationale centralbanker i EU National Bank of Serbia med at identificere konkrete områder, hvor den skal skabe fremskridt for at nå et niveau svarende til det, der kræves for en centralbank i et EU-land.

Der blev identificeret seks centralbankområder:

 • banktilsyn
 • harmonisering af lovgivning, som hører under National Bank of Serbias ansvarsområde, med gældende EU-ret
 • liberalisering af kapitalbevægelser
 • gennemførelse af pengepolitik og valutakursordningen
 • monetær, finansiel og betalingsbalancestatistik
 • beskyttelse af brugere af finansielle tjenester

Niveauet skal være nået, inden Serbien bliver medlem af EU, og National Bank of Serbia bliver en del af ESCB.

Følgende nationale centralbanker i EU deltog:

 • Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique
 • Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)
 • Česká národní banka
 • Danmarks Nationalbank
 • Deutsche Bundesbank
 • Eesti Pank
 • Bank of Greece
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • Central Bank of Cyprus
 • Latvijas Banka
 • Magyar Nemzeti Bank
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Narodowy Bank Polski
 • Banca Naţională a României
 • Bank of England
Pressemeddelelser
Central Bank of Bosnia and Herzegovina (2007)

Fra 1. marts til 31. august 2007 bistod ECB og otte nationale centralbanker i EU National Bank of Bosnia and Herzegovina med at identificere konkrete områder, hvor banken skal gøre fremskridt for at nå et niveau svarende til det, der kræves for en centralbank i et EU-land.

Der blev identificeret syv områder:

 • koordinering af banktilsyn
 • økonomisk analyse og forskning
 • finansiel stabilitet
 • intern revision
 • pengepolitik gennemført under en currency board-ordning
 • betalingssystemer
 • statistik

Dette niveau skal være opnået, inden Bosnien-Hercegovina bliver medlem af EU, og Central Bank of Bosnia and Herzegovina bliver en del af ESCB.

Følgende nationale centralbanker i EU deltog:

 • Deutsche Bundesbank
 • Eesti Pank
 • Bank of Greece
 • Banco de España
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Banka Slovenije
Pressemeddelelser
Central Bank of Egypt (2009-12)

Fra 1. januar 2009 til 31. marts 2012 bistod ECB og syv nationale centralbanker i EU Central Bank of Egypt med at styrke banktilsynet i Egypten.

Arbejdet bestod i en gradvis opdatering af love og regler, rapporteringsrammer og centralbankens tilsynspraksis, så de nærmer sig overensstemmelse med grundlæggende Basel II-principper i overensstemmelse med den strategi, som Central Bank of Egypt havde udarbejdet og forelagt forretningsbankerne på et møde i Cairo den 14. oktober 2009.

Reformprocessen omfattede høringer af banksektoren om kvalitative spørgsmål samt kvantitative konsekvensanalyser.

Følgende nationale centralbanker i EU deltog:

 • Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)
 • Česká národní banka
 • Deutsche Bundesbank
 • Bank of Greece
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • Banca Naţională a României
Pressemeddelelser
Bank of Russia (2008-11)

Fra 1. april 2008 til 31. marts 2011 bistod ECB og otte nationale centralbanker i Eurosystemet centralbanken i Den Russiske Føderation (Bank of Russia) på områderne banktilsyn og intern revision.

Formålet med programmets banktilsynselement var at bistå Bank of Russia med at opretholde stabiliteten i det russiske banksystem ved at modernisere tilsynsregler, -politik og -praksis, så de bringes i overensstemmelse med de internationalt anerkendte principper, som er opstillet af Baselkomiteen for Banktilsyn, almindeligt kendt som Basel II-rammen. I den forbindelse udnyttede man erfaringerne med implementeringen af Basel II i EU.

Den anden del, intern revision, havde til formål at bistå Bank of Russia med at styrke den risikobaserede interne revisionsfunktion gennem uddannelse og samråd med Eurosystemets eksperter om bedste praksis i Eurosystemet generelt og nærmere bestemt den interne revision af valutareserveforvaltningen og anvendelsen af IT-værktøjer og -systemer.

Følgende nationale centralbanker i Eurosystemet deltog:

 • Deutsche Bundesbank
 • Bank of Greece
 • Banco de España
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Suomen Pankki – Finlands Bank
Pressemeddelelser
Central Bank of Egypt (2005-7)

Fra 1. december 2005 til 30. november 2007 bistod ECB og fire nationale centralbanker i Eurosystemet Central Bank of Egypt med at foretage en overordnet gennemgang af centralbankens administrative og operationelle procedurer inden for banktilsyn. Formålet var efterhånden at indføre en risikobaseret tilgang.

Arbejdet dækkede seks områder:

 • løbende overvågning
 • inspektioner
 • makroprudentiel analyse
 • udarbejdelse af regler og standarder
 • metodologi og informationsteknologi
 • uddannelsesforløb for banktilsynsførende

Der blev i løbet af de to år gennemført mere end 70 tiltag i form af ekspertudsendelser, studiebesøg, kurser og andre former for vejledning.

Følgende nationale centralbanker i Eurosystemet deltog:

 • Deutsche Bundesbank
 • Bank of Greece
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
Pressemeddelelser
Bank of Russia (2003-5)

Fra 1. november 2003 til 31. oktober 2005 bistod ECB og ni nationale centralbanker i EU samt tre tilsynsmyndigheder, som ikke var centralbanker, Den Russiske Føderations centralbank (Bank of Russia) i dens arbejde med at implementere en risikobaseret metodologi for banktilsyn.

I programmet indgik uddannelse af i alt 1.000 ansatte med tilsynsfunktion i Bank of Russias regionale afdelinger, som blev undervist i EU's risikobaserede tilsynspraksis.

Der blev afholdt 64 kurser og fire seminarer på højt niveau i Rusland, og personale fra Bank of Russia besøgte banktilsynsmyndigheder i EU.

Desuden blev der udarbejdet en håndbog, "Banking supervision – European experience and Russian practice", på engelsk og russisk, som Bank of Russias ansatte kan bruge til selvstudier.

Følgende nationale centralbanker i EU deltog:

 • Deutsche Bundesbank
 • Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann
 • Banco de España
 • Banque de France
 • Banca d'Italia
 • De Nederlandsche Bank
 • Oesterreichische Nationalbank
 • Banco de Portugal
 • Suomen Pankki – Finlands Bank

Desuden deltog følgende tilsynsmyndigheder, som ikke er centralbanker:

 • Rahoitustarkastus/Finansinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Financial Services Authority
Pressemeddelelser