Mednarodna vloga eura

Opredelitev in politična usmeritev

Mednarodna vloga eura pomeni uporabo eura na svetovnih trgih s strani prebivalcev držav zunaj euroobmočja. Nerezidenti euroobmočja eure med drugim uporabljajo v plačilnih transakcijah in transakcijah na finančnih trgih z rezidenti ali nerezidenti euroobmočja. Najpomembnejša pri tem je uporaba eura kot rezervne valute ali kot sidrne valute v uradnem sektorju več držav zunaj euroobmočja.

ECB ima do mednarodne vloge eura nevtralen odnos, kar pomeni, da niti ne spodbuja niti ne zavira uporabe eura zunaj euroobmočja, kar obravnava predvsem kot rezultat delovanja različnih tržnih silnic.

Glavni podatki

V spodnji tabeli so predstavljeni glavni statistični podatki v zvezi z mednarodno vlogo eura. Povzeti so po zadnji številki redne letne publikacije o mednardni vlogi eura (The International Role of the Euro) (glej spodaj).

Iz tabele je na primer razvidno, da je delež eurskih instrumentov v svetovnih deviznih rezervah ostal približno nespremenjen glede na prejšnje leto in znaša okrog 26%. Na mednarodnih trgih dolžniških vrednostnih papirjev je delež teh papirjev v eurih ob koncu leta 2010 glede na leto prej upadel za približno 2 odstotni točki na 27,4%. Na trgih čezmejnih posojil je delež eurskih instrumentov v enakem obdobju zrasel za približno 0,5 odstotne točke, na trgih čezmejnih vlog pa za 1 odstotno točko. Na deviznih trgih (povprečni dnevni promet) je euro v letu 2010 imel 19,5-odstotni delež, medtem ko je v letu 2007 ta znašal 18,5%. Pri teh podatkih je treba opozoriti, da se relativni pomen eura na mednarodnih trgih spreminja zelo postopno.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

Publikacije in sporočila ECB za javnost v zvezi z mednarodno vlogo eura

ECB natančno spremlja mednarodno uporabo eura in ugotovitve objavlja v redni letni publikaciji The International Role of the Euro, v kateri so predstavljena glavna gibanja pri uporabi eura s strani nerezidentov euroobmočja v mednarodni trgovini in mednarodnih finančnih transakcijah. Vsebuje širok nabor najnovejših kazalnikov in statistik, ki temeljijo deloma na originalnih podatkih, ki jih pridobivajo ECB in nacionalne centralne banke Eurosistema, pa tudi na časovnih serijah, ki jih zagotavljajo druge centralne banke, ki sodelujejo v anketah in raziskavah ECB.

Poleg nedavnih gibanj in trendov so v letnih pregledih mednarodne vloge eura vključene tudi poglobljene analize izbranih tem, ki obravnavajo možne determinante in posledice mednarodne uporabe valut. V zadnjih letih so bile obravnavane naslednje teme:

  • – vpliv listinjenih vrednostnih papirjev na valutno sestavo imetij mednarodnih dolžniških vrednostnih papirjev, julij 2011
  • – značilnosti varne valute, julij 2011
  • – možnosti za mednarodno uporabo valut nastajajočih tržnih gospodarstev, julij 2011
  • – presežni dobički od neto tuje aktive in mednarodnih valut, julij 2010
  • – izbira valute pri izdaji obveznic, izraženih v tuji valuti, julij 2009
  • – uporaba eura v svetovnih deviznih rezervah, julij 2008
  • – zamenjava finančnega premoženja v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi: trendi in determinante, junij 2007
  • – determinante valute fakturiranja v mednarodni trgovinski menjavi, december 2005
  • – kaj vpliva na izbiro valute v mednarodnih izdajah podjetniških obveznic, januar 2005
  • – londonsko finančno središče in mednarodna vloga eura, december 2003

Z analitičnim delom je nastala vrsta raziskav, objavljenih v delovnih zvezkih in občasnih zvezkih ECB:

Članki v Mesečnem biltenu ECB

Serija delovnih zvezkov (Working Paper Series)

Serija občasnih zvezkov (Occasional Paper Series)