Tarptautinis euro vaidmuo

Apibrėžimas ir politikos kryptis

Kalbant apie tarptautinį euro vaidmenį, turima galvoje, kaip euro valiuta naudojama pasaulio rinkose ir kaip ją naudoja ne euro zonos šalių gyventojai, pavyzdžiui, atlikdami mokėjimo operacijas ar sudarydami finansų rinkos sandorius su euro zonos ar kitais ne euro zonos gyventojais. Be to, kai kurių ne euro zonos šalių oficialieji sektoriai naudoja eurus kaip atsargų arba bazinę valiutą.

ECB laikosi neutralios politikos euro valiutos naudojimo pasaulyje atžvilgiu – jis nei stabdo, nei skatina euro naudojimą už euro zonos ribų, kurį laiko daugiausia rinkos veiklos rezultatu.

Pagrindiniai skaičiai

Toliau lentelėje pateikti su euro valiutos naudojimu pasaulyje susiję pastarojo meto pagrindiniai statistiniai duomenys, kurie buvo paskelbti metinės apžvalgos The International Role of the Euro naujausiame leidime (žr. žemiau).

Pavyzdžiui, joje matyti, kad užsienio valiutos privalomosios atsargos pasaulyje, kurios yra priemonių euro valiuta dalis, sudaranti apytikriai 26 %, palyginti su ankstesniais metais iš esmės nesikeitė. 2010 m. pabaigoje tarptautinių skolos priemonių rinkose skolos vertybinių popierių eurais dalis visų neapmokėtų vertybinių popierių atžvilgiu sumažėjo apytikriai 2 procentiniais punktais iki 27,4 %. 2010 m. pabaigoje, palyginus su praėjusiais metais, tarpvalstybinių paskolų ir tarpvalstybinių indėlių rinkose priemonių eurais dalis atitinkamai padidėjo apytikriai 0,5 ir 1 procentiniu punktu. Galiausiai užsienio valiutų rinkose (vidutinė dienos apyvarta) euro dalis 2010 m. sudarė 19,5 % (2007 m. – 18,5 %). Svarbu priminti, kad euro santykinės reikšmės pokyčiai tarptautinėse rinkose yra labai laipsniški.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

Susiję ECB leidiniai ir pranešimai spaudai

ECB atidžiai stebi euro valiutos naudojimą pasaulyje, konkrečiau, reguliariai rengia apžvalgas The International Role of the Euro, kuriose analizuojami naujausi pokyčiai, kaip tarptautinėje prekyboje ir atlikdami tarptautines finansų operacijas euro valiutą naudoja ne euro zonos gyventojai. Šiose apžvalgose visuomenei pateikiamas platus naujausių rodiklių ir statistinės informacijos rinkinys, sudarytas iš dalies remiantis ECB ir Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų surinktais duomenimis bei kitų centrinių bankų, dalyvaujančių ECB atliekamose apklausose, laiko eilutėmis.

ECB metinėje apžvalgoje apie euro valiutos tarptautinį vaidmenį ne tik aptariami pokyčiai ir tendencijos, bet ir pateikiama išsami parinktų temų, nagrinėjančių tarptautinio valiutos naudojimo reikšmę ir galimai jam įtaką darančius veiksnius, analizė. Pastaraisiais metais apžvalgose analizuojamos šios temos:

Šie analitiniai darbai paskatino daug mokslinių tyrimų, kurie buvo paskelbti ECB darbo straipsnių ar nereguliarių straipsnių serijose:

Mėnesinių biuletenių straipsniai

Darbo straipsnių serija

Nereguliarių straipsnių serija