Az euro nemzetközi szerepe

Fogalommeghatározás és stratégiai irányvonal

Az euro nemzetközi szerepe kifejezés az eurónak a globális piacokon való, illetve az euroövezeten kívüli országok lakosai általi használatára utal. Az övezeten kívüli rezidensek például fizetési tranzakcióik vagy pénzügyi piaci ügyleteik során használhatják az eurót euroövezeti, illetve az övezeten kívüli rezidensek viszonylatában. Több euroövezeten kívüli országban az euro tartalékdevizaként vagy referenciadevizaként funkcionál.

Az EKB az euro nemzetközi használatát illetően semleges álláspontra helyezkedett, vagyis nem akadályozza, de nem is ösztönzi a közös valuta övezeten kívüli használatát, mivel azt többnyire a piaci hatásmechanizmusok következményének tekinti.

A legfontosabb adatok

Az alábbi táblázat statisztikai adatai rövid áttekintést nyújtanak az euro nemzetközi szerepéről. A táblázat az EKB The International Role of the Euro (Az euro nemzetközi szerepe) című éves kiadványának legfrissebb számából származik (lásd alább).

Az adatokba betekintve például azt látjuk, hogy az euróban denominált eszközöknek a világ devizatartalékaiban elfoglalt részesedése 26% maradt, vagyis gyakorlatilag nem változott az elmúlt évhez képest. A nemzetközi adósságpiacokon az euróban denominált hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak az összes értékpapírhoz viszonyított aránya 2010 végén az egy évvel korábbihoz képest 2 százalékponttal, 27,4%-ra esett vissza. A határon átnyúló hitelek piacán az euróban denominált eszközök részaránya 2010 végén 0,5 százalékponttal, a határon átnyúló betétek piacán pedig ugyanezen eszközöké 1 százalékponttal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Végül a devizapiacokon (napi átlagos forgalmi adatok) az euro részesedése 19,5% volt 2010-ben; összehasonlításképpen: az arány 18,5% volt 2007-ben. Megjegyzendő, hogy az euro szerepének más devizákkal szembeni változása csak rendkívül lassan érzékelhető a nemzetközi piacokon.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

Az EKB kapcsolódó publikációi és sajtóközleményei

Az EKB gondosan figyelemmel kíséri az euro nemzetközi szerepét; ennek jegyében „The International Role of the Euro” (Az euro nemzetközi szerepe) című kiadványában rendszeresen áttekinti az euro külföldi rezidensek általi használatával kapcsolatos aktuális kérdéseket. A dokumentum mutatók és statisztikák egész sorát mutatja be, amelyek részben az EKB és az eurorendszer központi bankjai által összeállított eredeti adatokra, részben pedig azokra az idősorokra támaszkodnak, amelyeket a különböző EKB-felmérésekbe bekapcsolódó egyéb központi bankok bocsátottak a bank rendelkezésére.

Az éves áttekintés nem csupán az utóbbi időszak fejleményeit és trendjeit mutatja be, hanem bizonyos témaköröket (pl. Milyen tényezők határozzák meg a devizák nemzetközi használatát? Melyek a nemzetközi devizahasználat következményei?) részletesebben is körüljár. Az elmúlt években a publikáció a következő témakörökkel foglalkozott:

  • Az eszközfedezetű értékpapírok hatása a nemzetközi adósságállomány deviza-összetételére, 2011. július.
  • Mitől lesz egy deviza biztonságos menedék? 2011. július
  • A feltörekvő piaci devizák nemzetközi használatának esélyei, 2011. július
  • A nettó devizaeszközök és a nemzetközi devizák többlethozama, 2010. július
  • Devizanem-választás devizakötvény-kibocsátáskor, 2009. július
  • Az euro mint globális tartalékvaluta, 2008. július
  • Eszközhelyettesítés Közép-, Kelet- és Délnyugat-Európában: trendek és meghatározó tényezők, 2007. június
  • Számladeviza-választást meghatározó tényezők a nemzetközi kereskedelemben, 2005. december
  • A nemzetközi vállalati kötvénykibocsátás devizanem-választását meghatározó tényezők, 2005. január
  • A londoni City és az euro nemzetközi szerepe, 2003. december

A fenti elemzések nyomán elindult kutatómunka eredményei számos EKB-füzet és műhelytanulmány formájában láttak napvilágot.

A Havi jelentésben megjelent cikkek

EKB-füzetek

Műhelytanulmányok