Međunarodna uloga eura

Definicija i smjer politike

Međunarodna uloga eura odnosi se na upotrebu eura na globalnim tržištima i od strane rezidenata država izvan europodručja. Nerezidenti europodručja mogu koristiti euro, primjerice, u platnim transakcijama ili transakcijama na financijskom tržištu s rezidentima europodručja ili s drugim nerezidentima. Euro je osobito u upotrebi u službenom sektoru nekoliko država izvan europodručja kao pričuvna valuta, odnosno tečajno sidro.

ESB ima neutralan stav politike u pogledu međunarodne upotrebe eura, ne sprječavajući niti potičući na korištenje svoje valute izvan europodručja, koje smatra prvenstveno rezultatom djelovanja tržišnih sila.

Ključni podaci

Sljedeća tablica daje ključne statističke podatke o međunarodnoj ulozi eura. Preuzeta je iz najnovije publikacije s godišnjim pregledom The International Role of the Euro (vidi dolje).

Primjerice, pokazuje da je udio instrumenata denominiranih u eurima u globalnim deviznim pričuvama, koji iznosi oko 26 posto, ostao gotovo nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu. Na međunarodnim tržištima duga, udio dužničkih vrijednosnih papira denominiranih u eurima u ukupnom iznosu izdanih vrijednosnih papira na kraju 2010. u odnosu na prethodnu godinu pao je za otprilike 2 postotna boda na 27,4 posto. Udio instrumenata denominiranih u eurima na prekograničnom tržištu zajmova na kraju 2010. godine porastao je za otprilike 0,5 postotnih bodova, a na prekograničnom tržištu depozita za 1 postotni bod u odnosu na prethodnu godinu. Naposljetku, udio eura na deviznim tržištima (u prosječnom dnevnom prometu) 2010. godine iznosio je 19,5 posto. a 2007. godine 18,5 posto. Važno je imati na umu da se promjene relativne važnosti eura na međunarodnim tržištima odvijaju vrlo postupno.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

Povezane publikacije i priopćenja za javnost ESB-a

ESB pozorno prati međunarodno upotrebu eura te, osobito, izdaje redovan pregled – "The International Role of the Euro" – u kojem se istražuju novija kretanja u vezi s upotrebom eura od strane nerezidenata europodručja u međunarodnoj trgovini i međunarodnim financijskim transakcijama. Javnosti pruža širok niz pokazatelja i statistika, koji se djelomice oslanjaju na izvorne podatke koje prikupljaju ESB i nacionalne središnje banke Eurosustava, ali i na vremenske serijekoje joj pružaju druge središnje banke, sudionice u anketama koje provodi ESB.

Godišnji ESB-ov pregled međunarodne uloge eura, osim prikazivanja novijih kretanja i trendova, daje i dubinsku analizu odabranih pitanja te proučava moguće determinante i implikacije međunarodne upotrebe valuta. Posljednjih su godina u tom pregledu obrađene sljedeće teme:

  • The impact of asset-backed securities on the currency composition of the stock of international debt, srpanj 2011.
  • What makes a currency a safe haven, srpanj 2011.
  • Prospects for the international use of emerging market currencies, srpanj 2011.
  • Excess returns on net foreign assets and international currencies, srpanj 2010.
  • Currency choice in the issuance of foreign currency-denominated bonds, srpanj 2009.
  • The use of the euro in global foreign exchange reserves, srpanj 2008.
  • Asset substitution in central, eastern, and south-eastern Europe: trends and determinants, lipanj 2007.
  • Determinants of the currency of invoicing in international trade, prosinac 2005.
  • Determinants of the currency choice in international bond issuance by corporations, siječanj 2005.
  • The City of London and the international role of the euro, prosinac 2003.

Ti su analitički radovi potaknuli niz istraživanja u seriji radnih materijala i prigodnih radova ESB-a:

Članci u Mjesečnom biltenu

Serija radnih materijala

Serija prigodnih radova