Euro kansainvälisenä valuuttana

Euron merkitys ja EKP:n linja

Euroa käytetään maailmanmarkkinoilla ja euroalueen ulkopuolisissa maissa esimerkiksi maksuissa ja rahoitusmarkkinatransaktioissa, joiden vastapuolikaan ei aina ole euroalueella. Euroalueen ulkopuolisissa maissa julkinen sektori käyttää usein euroa varantovaluuttana tai ankkurivaluuttana.

EKP on ottanut neutraalin linjan suhteessa euron käyttöön kansainvälisenä valuuttana. Se ei estä eikä edistä euron käyttöä euroalueen ulkopuolella vaan antaa markkinavoimien ratkaista.

Tilastoja

Oheisessa taulukossa on katsaus euron käyttöön kansainvälisenä valuuttana. Taulukko on julkaistu vuotuisessa selonteossa The International Role of the Euro (ks. julkaisuluettelo sivun alareunassa).

Vuonna 2010 maailman valuuttavarannoista noin 26 % pidettiin euroina, eikä luku ollut edellisvuodesta juurikaan muuttunut. Kansainvälisillä velkapaperimarkkinoilla euromääräisten velkapaperien osuus oli vuoden 2010 lopussa 27,4 % eli noin 2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Euromääräisten talletusten osuus maasta toiseen tehdyistä talletuksista kasvoi 1 prosenttiyksiköllä ja euromääräisten lainojen osuus maasta toiseen myönnetyistä lainoista noin 0,5 prosenttiyksiköllä vuoden 2009 lopusta vuoden 2010 loppuun. Eurojen osuus valuuttamarkkinoiden keskimääräisestä päivittäisestä vaihdosta oli 19,5 % vuonna 2010 (18,5 % vuonna 2007). Muutos euron suhteellisessa merkityksessä kansainvälisillä markkinoilla on väistämättä hidasta.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

EKP:n julkaisuja ja lehdistötiedotteita

EKP seuraa tarkasti euron kansainvälisen merkityksen kehitystä etenkin säännöllisissä katsauksissaan (The International Role of the Euro), joissa tarkastellaan euron käyttöä euroalueen ulkopuolella niin kansainvälisessä kaupassa kuin rahoitustransaktioissakin. Katsaukseen on koottu tuoreita indikaattoreita ja tilastoja, jotka perustuvat osittain EKP:n ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien kokoamiin tietoihin tai EKP:n kyselytutkimuksissa mukana olevista keskuspankeista saatuihin aikasarjoihin.

Euron kansainvälistä asemaa käsittelevässä vuosikatsauksessa on tilanteen kehitystä ja trendiä kuvaavien tilastojen lisäksi perusteellisia analyyseja, joissa tarkastellaan valuuttojen kansainväliseen käytön merkitystä ja siihen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Viime vuosina englanninkielisessä katsauksessa on käsitelty seuraavia aiheita:

  • Omaisuusvakuudellisten arvopaperien vaikutus kansainvälisen velkakannan valuuttajakaumaan, heinäkuu 2011
  • Miksi joitakin valuuttoja pidetään turvallisempina kuin muita, heinäkuu 2011
  • Kehittyvien maiden valuutat kansainvälisessä käytössä, heinäkuu 2011
  • Tuotot ulkomaisista saamisista ja kansainvälisistä valuutoista, heinäkuu 2010
  • Valuutan valinta laskettaessa liikkeeseen ulkomaanvaluutan määräisiä joukkolainoja, heinäkuu 2009
  • Euron käyttö valuuttavarannoissa maailmalla, heinäkuu 2008
  • Euromääräinen omaisuus Keski-, Itä- ja Kaakkois-Euroopassa: kehitys ja sen taustatekijät, kesäkuu 2007
  • Laskutusvaluutan määräytyminen kansainvälisessä kaupankäynnissä, joulukuu 2005
  • Valuutan valinta yrityslainojen liikkeeseenlaskuissa, tammikuu 2005
  • Lontoon City ja euron asema kansainvälisenä valuuttana, joulukuu 2003

Analyyttisen työn tuloksia on julkaistu myös EKP:n Working Paper- ja Occasional Paper ‑julkaisusarjoissa.

Kuukausikatsauksen artikkeleita

Working Paper -julkaisusarjassa

Occasional Paper -julkaisusarjassa