Menu

Okolica

Zeleni obroč

Načrti za zapolnitev zadnje vrzeli v zelenem obroču okrog Frankfurta

Načrti za zapolnitev zadnje vrzeli v zelenem obroču okrog Frankfurta

© ECB

Lokacija nove stavbe ECB v četrti Ostend se nahaja na stičišču dveh urbanih zelenih območij: »Mainuferpark« (park na obeh bregovih reke Majne) in »GrünGürtel« (zeleni mestni obroč). V prihodnje bo zapolnjena še zadnja vrzel v zelenem mestnem obroču med vzodnim mestnim parkom Ostpark in nabrežjem Majne.

Pristaniški predel Hafenpark

Začasna ureditev pomola vzdolž nabrežja Ruhrorter Werft

Začasna ureditev pomola vzdolž nabrežja Ruhrorter Werft

© Robert Metsch

Po načrtih bo Mainuferpark podaljšan vzdolž zgornjega pomola Hochkai na nabrežju Ruhrorter Werft neposredno skozi Hafenpark do cestnega mostu Honsellbrücke. Mesto Frankfurt je razpisalo javni natečaj za ureditev Hafenparka.

Šport in rekreacija

Namen natečaja je oblikovati takšno krajinsko ureditev Hafenparka, ki upošteva postindustrijsko naravo tega območja in hkrati v sodobni obliki združuje različne predvidene dejavnosti. Park bo s svojo tematsko opredelitvijo »šport in rekreacija« tako na primer vključeval športne objekte za različne skupine uporabnikov, ki niso vključeni v noben klub. Načeloma bo Hafenpark s svojimi zelenimi površinami vsem ljudem, ki živijo in delajo v tem delu mesta, nudil prostor za sprostitev in preživljanje prostega časa.

Kavarna na nabrežju Ruhrorter Werft

V letu 2011 bo na nabrežju Ruhrorter Werft, približno 250 metrov od zahodnega roba Hafenparka, zaživel sklop gostinskih objektov, ki bodo odprti vse leto. Nova stavba bo povezana s spomeniško zaščitenima žerjavoma na pomolu, ki spominjata na industrijsko preteklost dokov. Zlitje starega in novega bo dodatno poudarjeno z vključitvijo javno dostopne razgledne ploščadi na stezi žerjava v stavbni sklop.