Menu

Okolie

Pásmo zelene

Plán zaplnenia poslednej medzery vo frankfurtskom páse zelene GrünGürtel

Plán zaplnenia poslednej medzery vo frankfurtskom páse zelene GrünGürtel

© Európska centrálna banka

Areál nového sídla Európskej centrálnej banky (ECB) sa nachádza na rozhraní dvoch plôch mestskej zelene vo frakfurtskej štvrti Ostend: parku Mainufer (na nábreží rieky Mohan) a pásu zelene GrünGürtel. Súčasná medzera v tomto páse zelene medzi parkom Ostpark a nábrežím Mainufer sa má v budúcnosti zaplniť.

Hafenpark

Predbežný návrh prístaviska Ruhrorter Werft

Predbežný návrh prístaviska Ruhrorter Werft

© Robert Metsch

Podľa projektu by Hafenpark mal byť rozšírením parku Mainufer lemujúceho Hochkai, hornú časť prístaviska Ruhrorter Werft, až po cestný most Honsellbrücke. Na krajinný návrh Hafenparku vypísalo mesto Frankfurt výberové konanie.

Šport a pohyb

Cieľom projektu Hafenpark je vytvoriť upravenú plochu, ktorá zároveň zohľadní postindustriálny charakter lokality a moderným spôsobom skombinuje rôzne plánované účely jej využitia. Hlavným zameraním parku má byť napríklad šport a pohyb, čo znamená poskytnúť voľne prístupné zariadenia rôznym skupinám obyvateľstva, ktoré nie sú členmi žiadnych klubov. Hafenpark by mal teda v zásade slúžiť ako zelené priestranstvo určené na odpočinok a trávenie voľného času ľuďom, ktorí v tejto časti žijú a pracujú.

Kaviareň v prístavisku Ruhrorter Werft

V roku 2011 bude v prístavisku Ruhrorter Werft, asi 250 m od západného okraja Hafenparku, otvorená nová kaviareň s celoročnou prevádzkou. Súčasťou tejto novej budovy bude niekoľko pamiatkovo chránených prístavných žeriavov, ktoré sú pamiatkou na pôvodný industriálny charakter prístavu. Významným prvkom tejto fúzie bude verejne prístupná vyhliadková plošina žeriavu, ktorá je začlenená do objektu.