Menu

Otoczenie

Pas zieleni

Plan zamknięcia ostatniej luki we frankfurckim pasie zieleni (GrünGürtel)

Plan zamknięcia ostatniej luki we frankfurckim pasie zieleni (GrünGürtel)

© Europejski Bank Centralny

Nowa siedziba EBC będzie się mieścić w dzielnicy Ostend na przecięciu dwóch pasów zieleni: Mainuferpark, biegnącego wzdłuż rzeki, i GrünGürtel, okalającego centrum miasta. Między Ostpark i nabrzeżem w strefie zieleni jest luka, która zostanie w przyszłości zagospodarowana.

Hafenpark

Nabrzeże Ruhrorter Werft, stan obecny

Nabrzeże Ruhrorter Werft, stan obecny

© Robert Metsch

Planuje się przedłużenie Mainuferpark wzdłuż nabrzeża Ruhrorter Werft przez Hafenpark, aż do mostu Honsellbrücke. Władze miasta przeprowadziły konkurs na koncepcję zagospodarowania przestrzennego Hafenpark.

Sport i rekreacja

Celem konkursu jest takie zagospodarowanie terenu parku, które w nowoczesnej formie połączy jego różne funkcje, uwzględniając postindustrialny klimat dzielnicy. Motywem przewodnim ma być „sport i rekreacja”; oferta sportowa skierowana będzie do niezrzeszonych grup użytkowników. Hafenpark ma być miejscem wypoczynku dla wszystkich mieszkających i pracujących w tej okolicy.

Kompleks gastronomiczny przy Ruhrorter Werft

W 2011 r. przy nabrzeżu Ruhrorter Werft, 250 metrów od zachodniej granicy Hafenpark, powstanie nowy, całoroczny kompleks gastronomiczny. Nowy budynek będzie połączony z zespołem zabytkowych dźwigów portowych, symbolizującym industrialną przeszłość dzielnicy. Symbiozę starego z nowym podkreśli wkomponowana w konstrukcję budynku platforma widokowa na suwnicy dźwigu.