Menu

Apylinkės

Žalioji juosta

Planai užpildyti paskutinį tarpą Frankfurto žaliojoje juostoje GrünGürtel

Planai užpildyti paskutinį tarpą Frankfurto žaliojoje juostoje GrünGürtel

© Europos Centrinis Bankas

Europos Centrinio Banko (ECB) naujųjų patalpų vieta yra dviejų miesto žaliųjų zonų, esančių Ostend rajone, sandūroje: Mainuferpark parko (parko šalia Maino upės krantų) ir miesto žaliosios juostos GrünGürtel. Tarpą žaliojoje juostoje, esantį tarp Ostpark parko ir Maino upės pakrantės, planuojama užpildyti ateityje.

Hafenpark parkas

Laikinas prieplaukos šalia Ruhrorter Werft laivų statyklos projektas

Laikinas prieplaukos šalia Ruhrorter Werft laivų statyklos projektas

© Robert Metsch

Planuojama išplėsti Mainuferpark parką palei Ruhrorter Werft laivų statyklos aukštutinę prieplauką Hochkai tiesiai pro Hafenpark parką iki pat Honsellbrücke kelio tilto. Frankfurto prie Maino miestas suorganizavo konkursą Hafenpark parko kraštovaizdžio projektui sukurti.

Sportas ir judėjimas

Hafenpark parko konkurso tikslas yra suprojektuoti kraštovaizdį, kuriame atsižvelgiama į postindustrinę aplinką ir modernia forma suderinami įvairūs numatomi jo panaudojimo būdai. Pavyzdžiui, parke daugiausia dėmesio bus skirta „sporto ir judėjimo“ temai, pasiūlant įrengimus įvairioms nepriklausomoms vartotojų grupėms, nesusijusioms su jokiais klubais. Iš principo, Hafenpark parkas turėtų būti visų rajone gyvenančių ir dirbančių žmonių poilsiui ir laisvalaikiui skirta žalioji erdvė.

Kavinė Ruhrorter Werft laivų statykloje

2011 m. Ruhrorter Werft laivų statykloje, apie 250 metrų nuo Hafenpark parko vakarinio pakraščio, atsidarys naujas visus metus veikiantis kavinių kompleksas. Naujasis pastatas bus derinamas su to meto dokų zonos pramoninę praeitį atspindinčiais kranais, įtrauktais į paveldo sąrašą. Šią sintezę itin pabrėš į pastato konstrukciją integruota ant krano bėgių esanti viešai prieinama apžvalgos platforma.