Menu

Okolica

Zeleni pojas

Planovi za popunjavanje posljednje praznine u frankfurtskom GrünGürtelu (zeleni pojas)

Planovi za popunjavanje posljednje praznine
u frankfurtskom zelenom pojasu

© Europska središnja banka

Nova zgrada Europske središnje banke (ESB) smještena je na sjecištu dviju urbanih zelenih površina u frankfurtskoj četvrti Ostend: između područja parkova duž obala rijeke Majne (Mainuferpark) i zelenog pojasa grada (GrünGürtel). Trenutačno jedina praznina u zelenom pojasu, između parka Ostpark i riječnog nasipa Mainufer, u budućnosti će se popuniti.

Hafenpark

Privremeni izgled mola u sklopu pristaništa Ruhrorter Werft

Privremeni izgled mola u sklopu
pristaništa Ruhrorter Werft

© Robert Metsch

Plan je proširiti Mainuferpark uz gornji mol (Hochkai) pristaništa Ruhrorter Werft izravno kroz Hafenpark sve do cestovnog mosta Honsellbrücke. Grad Frankfurt organizirat će natječaj za uređenje krajobraza parka Hafenpark.

Sport i rekreacija

Cilj natječaja za uređenje parka jest oblikovati krajobraz kojim će se u obzir uzeti postindustrijsko okruženje i u kojem će se u modernom obliku ujediniti razne namjene tog prostora. Na primjer, tema parka bit će »sport i rekreacija«, tako da će korisnici koji nisu članovi sportskih ili rekreacijskih klubova imati priliku upotrebljavati sadržaje parka. Hafenpark bi u načelu trebao svim osobama koje žive i rade u blizini pružiti zelenu površinu na kojoj se mogu opustiti i provoditi svoje slobodno vrijeme.

Kafići na pristaništu Ruhrorter Werft

Na pristaništu Ruhrorter Werft će se 2011. otvoriti nov kompleks kafića koji će poslovati tijekom cijele godine; bit će udaljen oko 250 metara od zapadnog ruba parka Hafenpark. U novu će se građevinu ukomponirati i dizalice koje su proglašene nacionalnom baštinom, kao simbol industrijskog značaja tog nekadašnjeg lučkog područja. To će se stapanje posebno naglasiti time što će u strukturu građevine biti ugrađen vidikovac dostupan javnosti, koji će biti smješten na platformi dizalice.