Menu

Okolí

Zelené pásmo

Plán zástavby poslední proluky v zeleném pásmu GrünGürtel

Plán zástavby poslední proluky v zeleném pásmu GrünGürtel

© Evropská centrální banka

Areál nového sídla Evropské centrální banky (ECB) se nachází na rozhraní dvou městských zelených ploch ve frankfurtské čtvrti Ostend: parku Mainufer (podél břehu řeky Mohan) a zeleného pásma GrünGürtel. Stávající proluka v tomto pásmu mezi parkem Ostpark a nábřežím Mainufer bude v budoucnu zaplněna.

Hafenpark

Dosavadní projekt přístaviště Ruhrorter Werft

Dosavadní projekt přístaviště Ruhrorter Werft

© Robert Metsch

Podle projektu by Hafenpark měl být rozšířením parku Mainufer lemujícího Hochkai, horní část přístaviště Ruhrorter Werft, a to až po silniční most Honsellbrücke. Na architektonický návrh Hafenparku vypsalo město Frankfurt výběrové řízení.

Sport a pohyb

Cílem tohoto projektu je vybudovat upravený areál parku a zároveň zachovat veškeré postindustriální prvky, které budou do projektu zakomponovány moderním způsobem. Hlavním tématem by měl být sport a pohyb, v parku se tedy budou nacházet volně přístupná zařízení pro veřejnost. V zásadě by měl Hafenpark sloužit jako zelené prostranství určené pro odpočinek a volný čas lidí, kteří v této čtvrti pracují nebo bydlí.

Kavárna v přístavišti Ruhrorter Werft

V roce 2011 bude v přístavišti Ruhrorter Werft, přibližně 250 m od západního okraje Hafenparku, otevřena nová kavárna s celoročním provozem. Součástí tohoto nového objektu bude několik památkově chráněných přístavních jeřábů, které jsou znakem průmyslového dědictví přístavu. Význačným rysem tohoto splynutí je veřejně přístupná vyhlídková plošina jeřábu, která je začleněna do konstrukce objektu.