Menu

Historiska Grossmarkthalle

Mått

Vy från nordöst

Vy från nordöst

© Robert Metsch

Grossmarkthalle byggdes mellan 1926 och efter en ritning av Martin Elsaesser, som var direktör för stadsbyggndskontoret i Frankfurt am Main 1925-1932. Med en längd på 220 m lång, bredd på 50 m och en högsta höjd 23,50 m användes den till grossistmarknaden för frukt och grönsaker, inte bara för Frankfurt utan även för hela Rhen-Main-regionen.

Användning

Tåg utanför Grossmarkthalle (ca 1930) © Institut für Stadtgeschichte

Tåg utanför Grossmarkthalle (ca 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Grossmarkthalle användes av Frankfurts grossister mellan 1928 och 2004 då de flyttade ut till Frischezentrum i nordvästra delen av staden.

Kulturminnesmärke

Vy över Grossmarkthalle från söder (ca 1930)

Vy över Grossmarkthalle från söder (ca 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Grossmarkthalle, en toppmodern funktionell byggnad från den modernistiska eran, blev k-märkt 1972. Grossmarkthalle byggdes med en ny typ av strukturell ram som gjorde den till den största självbärande hallen av förinspänd, armerad betong i världen vid den tiden.

Tre olika element

Hela Grossmarkthalletomten bestod från början av tre delar:
Grossmarkthallebyggnaden var en marknadshall med en byggnad med åttavåningar på båda sidorna. Den västra flygeln var grossisternas kontor och utcheckningsplats och i den östra flygeln fanns extra stånd och kylrum.
De två flyglarna länkades ihop med fyravåningarsbyggnader som var uppdelade i restauranger, lägenheter och tullområde.
Söder om hallen fanns ett antal järnvägsspår eftersom de flesta varorna, speciellt tropisk frukt, levererades med tåg. Det var bara för några tiotal år sedan som de började levereras med lastbil.

Bevarande

I linje med k-märkningen, kommer restaureringen av Grossmarkthalle och de två flyglarna inte att beröra byggnadernas fundamentala utseende. De kommer att restaureras försiktigt och förbli distinkta delar av utformningen. Restaureringen kommer också att ta fram vissa konstruktionselement som har döljts över tiden. Innan tomten överlämnades till ECB revs importhallen och andra små byggnader som var i dåligt skick.

Stukturell ram

När Grossmarkthalle byggdes var det den största byggnaden utan pelare i armerad betong i världen. Huvudbyggndens takkonstruktion består av femton betongkappor på pelare av armerad betong. Betongkapporna, som konstruerades med Zeiss-Dywidag-metoden spänner över 15 m bredd och 43,50 m längd. De är bara 7,50 cm tjocka vid den högsta punkten.
Hallens långa fasader består mest av glaserade betongraster, bottenvåningens och flyglarnas fasader byggdes i tegel.