Menu

Zgodovina Grossmarkthalle

Osnovni podatki

Pogled s severovzhoda

Pogled s severovzhoda

© Robert Metsch

Grossmarkthalle je bila zgrajena v letih 1926–1928 po načrtih nemškega arhitekta Martina Elsaesserja, ki je bil v letih 1925–1932 vodja urada za prostorsko načrtovanje mesta Frankfurt na Majni. V dolžino meri 220 metrov, v širino 50 metrov, v višino pa do 23,50 metra. Do nedavnega je bila v njej veleprodajna tržnica za sadje in zelenjavo ne le za mesto Frankfurt, ampak za celotno regijo Ren–Majna.

Uporaba

Vlak na peronu pred Grossmarkthalle (okrog leta 1930) © Institut für Stadtgeschichte

Vlak na peronu pred Grossmarkthalle (okrog leta 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Grossmakrthalle so od leta 1928 uporabljali frankfurtski veletrgovci, ki so se leta 2004 preselili v novi veletrgovski center »Frischezentrum« v severozahodnem delu mesta.

Kulturni spomenik

Pogled z juga (okrog leta 1930)

Pogled z juga (okrog leta 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Od leta 1972 je Grossmarkthalle kot izjemna industrijska stavba iz klasičnega obdobja moderne arhitekture priznana kot kulturni spomenik. Zahvaljujoč novi vrsti konstrukcije iz prednapetega železobetona je bila ob svojem času stavba z največjim nepodprtim strešnim lokom na svetu.

Trije različni elementi

Celotna lokacija Grossmarkthalle je prvotno obsegala tri elemente.
Sama Grossmarkthalle je bila pokrita tržnica z osemnadstropno krilno stavbo na vsaki strani. V zahodni krilni stavbi so bile pisarne veletrgovcev in prostor z blagajnami, v vzhodni pa dodatne stojnice in hladilnice.
Obe krilni stavbi sta bili povezani s po enim štirinadstropnim prizidkom, v katerem so bile restavracije, stanovanja in carinski urad.
Na južni strani glavne stavbe je bil večtirni železniški peron, saj je bila večina blaga, zlasti tropsko sadje, dostavljena z vlakom. Šele pred nekaj desetletji je dostava prešla na cestni promet.

Varovanje kulturne dediščine

V skladu z uredbo o spomeniškem varstvu restavratorska dela v Grossmarkthalle in obeh krilnih stavbah ne bodo vplivala na osnovni videz stavb. Te bodo previdno restavrirane in bodo ostale prepoznaven element arhitekturne ureditve lokacije. Restavratorska dela bodo razkrila tudi nekatere konstrukcijske elemente, ki so zdaj skriti. Pred predajo lokacije ECB so bile stavba Importhalle in dve drugi manjši stavbi, ki so bile v slabem stanju, porušene.

Konstrukcija

V času, ko je bila zgrajena, je bila Grossmarkthalle največja železobetonska stavba brez notranjih podpornih stebrov na svetu. Strešna konstrukcija osrednjega dela je sestavljena iz 15 betonskih školjk, ki ležijo na stebrih iz železobetona. Betonske školjke, zgrajene po Zeiss-Dywidagovi metodi, imajo razpon 15 metrov in v dolžino merijo 43,50 metra. Na najvišji točki so debele le 7,50 centimetra.
Vzdolžno pročelje osrednje dvorane ima zastekljeno kvadratasto betonsko strukturo, fasada pritličja in obeh krilnih stavb pa je iz opeke.