Menu

Historická tržnica Grossmarkthalle

Rozmery

Pohľad zo severovýchodu

Pohľad zo severovýchodu

© Robert Metsch

Grossmarkthalle bola postavená v rokoch 1926 až 1928 podľa návrhu Martina Elsaessera, ktorý bol v rokoch 1925 až 1932 riaditeľom územného plánovania mesta Frankfurt na Mohanom. Táto budova s dĺžkou 220 m, šírkou 50 m a maximálnou výškou 23,50 m slúžila ako tržnica pre veľkoobchod s ovocím a zeleninou nielen pre Frankfurt, ale aj pre celú rýnsko-mohanskú oblasť.

Využitie

Vlak pristavený pri Grossmarkthalle (okolo roku 1930) © Institut für Stadtgeschichte

Vlak pristavený pri Grossmarkthalle (okolo roku 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Frankfurtskí veľkoobchodníci Grossmarkthalle využívali od roku 1928 do roku 2004, keď svoje pôsobisko premiestnili do komplexu Frischezentrum v severozápadnej časti mesta.

Kultúrna pamiatka

Pohľad na Grossmarkthalle z juhu (okolo roku 1930)

Pohľad na Grossmarkthalle z juhu (okolo roku 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

V roku 1972 bola Grossmarkthalle, ako moderná účelová budova postavená v neoklasicistickom štýle, vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Vďaka novému typu stavebnej konštrukcie sa v čase svojho vzniku stala najväčšou samonosnou halou z predpätého železobetónu na svete.

Jednotlivé časti

Areál Grossmarkthalle sa pôvodne skladal z troch častí:
zo samotnej haly tržnice a z dvoch postranných osemposchodových budov. V západnom krídle sa nachádzali kancelárie obchodníkov a priestor s pokladňami, vo východnom boli dodatočné stánky a chladiarne.
Obe krídla boli prepojené štvorposchodovými prístavbami, v ktorých sa nachádzali reštaurácie, byty a colný priestor.
Na južnej strane haly viedlo viacero železničných koľají, pretože väčšina tovaru, najmä tropické ovocie, sa dovážala vlakom. Cestná doprava sa začala využívať až pred niekoľkými desaťročiami.

Pamiatková ochrana

Vzhľadom na to, že budova podlieha pamiatkovej ochrane, reštauračné práce na Grossmarkthalle a jej dvoch postranných budovách nijako výrazne nezmenia ich pôvodný vzhľad. Budú náležite zreštaurované a zostanú výrazným prvkom objektu. Reštauračné práce obnovia aj určité stavebné prvky, ktoré postupom času zanikli. Budova Importhalle bola spolu s niektorými menšími budovami, ktoré boli v zlom stave, pred odovzdaním objektu ECB zbúraná.

Stavebná koštrukcia

V čase svojho vzniku bola Grossmarkthalle najväčšou bezpilierovou železobetónovou halou na svete. Konštrukcia hlavnej strechy sa skladá z 15 betónových dielcov uložených na železobetónových operách. Jednotlivé betónové dielce, postavené metódou Zeiss-Dywidag, dosahujú šírku 15 m a dĺžku 43,5 m. Vo svojom najvyššom bode sú len 7,5 cm hrubé.
Pozdĺžne priečelie haly tvorí prevažne mrežovaná betónová konštrukcia s oknami. Priečelia prízemia a postranných budov sú postavené z tehál.