Menu

Zabytkowa Grossmarkthalle

Budowla

Widok od północnego wschodu

Widok od północnego wschodu

© Robert Metsch

Grossmarkthalle została zbudowana w latach 1926-1928 według projektu Martina Elsaessera, który w latach 1925-1932 był głównym urbanistą (Stadtbaudirektor) Frankfurtu. W hali o długości 220 m, szerokości 50 m i wysokości do 23,5 m mieścił się hurtowy targ owocowo-warzywny, który obsługiwał nie tylko sam Frankfurt, ale cały region Ren-Men.

Przeznaczenie obiektu

Pociąg przed Grossmarkthalle (ok. 1930) © Institut für Stadtgeschichte

Pociąg przed Grossmarkthalle (ok. 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Grossmarkthalle służyła frankfurckim hurtownikom od roku 1928 do 2004; później przenieśli się oni do Frischezentrum w północno-zachodniej części miasta.

Pomnik kultury

Widok na Grossmarkthalle od południa (ok. 1930)

Widok na Grossmarkthalle od południa (ok. 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Grossmarkthalle, nowoczesny budynek użytkowy z okresu klasycznego modernizmu, od 1972 r. ma status pomnika kultury. Dzięki zastosowaniu nowego typu konstrukcji była to w swoich czasach największa na świecie bezpodporowa hala o żelbetowej konstrukcji sprężonej.

Elementy obiektu

Kompleks Grossmarkthalle składał się pierwotnie z kilku budynków. Głównym była sama Grossmarkthalle, czyli hala targowa, do której po obu stronach przylegały ośmiopiętrowe budynki. W skrzydle zachodnim mieściły się biura hurtowników i kasy, a w skrzydle wschodnim – dodatkowe stoiska i chłodnie. Oba budynki skrzydłowe łączyły się z czteropiętrowymi aneksami, w których znajdowały się restauracje, mieszkania i urząd celny.
Od strony południowej wzdłuż hali biegły tory, gdyż większość towarów – zwłaszcza owoce tropikalne – dostarczano koleją. Dopiero kilkadziesiąt lat później przerzucono się na transport drogowy.

Ochrona zabytkowego charakteru budynku

Zgodnie z zaleceniami urzędu ochrony zabytków prace konserwatorskie, które będą prowadzone w Grossmarkthalle i budynkach skrzydłowych, nie mogą naruszyć pierwotnego wyglądu elewacji, która po starannym odrestaurowaniu pozostanie charakterystycznym elementem całego kompleksu. Prace konserwatorskie odsłonią także pewne elementy konstrukcyjne, dotychczas zakryte. Przed przekazaniem nieruchomości Europejskiemu Bankowi Centralnemu wyburzono halę importową i inne mniejsze budynki, które były w złym stanie.

Konstrukcja

Grossmarkthalle powstała jako największa na świecie bezpodporowa hala żelbetowa. Konstrukcja dachowa hali głównej składa się z 15 betonowych sklepień kolebkowych wspartych na żelbetowych kolumnach. Betonowe kolebki, skonstruowane wg metody Zeiss-Dywidag, mają rozpiętość 15 m i długość 43,5 m. Ich grubość przy wierzchołku wynosi zaledwie 7,5 cm. Elewacje podłużne hali mają w większości postać przeszklonej kraty betonowej; na poziomie parteru i w budynkach skrzydłowych zastosowano cegłę.