Menu

Povijesni Grossmarkthalle

Dimenzije

Pogled sa sjeveroistoka

Pogled sa sjeveroistoka

© Robert Metsch

Zgrada Grossmarkthalle građena je od 1926. do 1928. prema projektu Martina Elsaessera, koji je bio ravnatelj urbanističkog zavoda Grada Frankfurta na Majni od 1925. do 1932. Njezina je duljina 220 metara, širina 50 metara, a visina na najvišem dijelu 23,5 metara. U njoj se nalazila veletržnica voća i povrća kojom su se služili ne samo stanovnici Frankfurta nego i stanovnici čitave regije Rajna-Majna.

Upotreba

Vlak kod Grossmarkthallea (otprilike 1930.) © Institut für Stadtgeschichte

Vlak kod Grossmarkthallea (otprilike 1930.)

© Institut für Stadtgeschichte

Frankfurtski veletrgovci upotrebljavali su Grossmarkthalle od 1928. do 2004., kada su se preselili u Frischezentrum u sjeverozapadnom dijelu grada.

Kulturni spomenik

Pogled na Grossmarkthalle s juga (otprilike 1930.)

Pogled na Grossmarkthalle s juga
(otprilike 1930.)

© Institut für Stadtgeschichte

Zgrada Grossmarkthalle, suvremena funkcionalna građevina iz klasičnog modernog razdoblja, proglašena je kulturnim spomenikom 1972. godine. Ima novu vrstu strukturnog kostura, zbog čega je u to vrijeme bila zgrada s najvećom samonosivom prednapregnutom armiranobetonskom krovnom konstrukcijom na svijetu.

Tri različita elementa

Na mjestu Grossmarkthallea izvorno su se nalazila tri elementa.
Sama zgrada Grossmarkthalle bila je tržnica s osmokatnom krilnom zgradom na svakom kraju. U zapadnoj krilnoj zgradi bili su smješteni uredi veletrgovaca i prostorije za naplatu, dok je istočna krilna zgrada sadržavala dodatne štandove i komore za hladno skladištenje.
Dvije krilne zgrade bile su povezane s četverokatnim aneksima, u kojima su se nalazili restorani, stanovi i carinske prostorije.
Južno od Grossmarkthallea nalazio se niz željezničkih tračnica jer se velik dio robe, osobito tropskog voća, dostavljao vlakom. Tek se prije nekoliko desetljeća počelo dostavljati cestovnim putem.

Povijesno očuvanje

U skladu sa zahtjevima očuvanja spomenika restauracijski radovi koji će se izvesti na Grossmarkthalleu i dvjema krilnim zgradama neće utjecati na osnovni izgled tih građevina. Bit će pažljivo obnovljene te će i dalje biti prepoznatljivi elementi dizajna nove zgrade. Restauracijskim će se radovima ponovno otkriti neki građevinski elementi koji su u prošlosti bili skriveni. Prije nego što je zemljište predano ESB‑u, srušena je zgrada Importhalle i druge manje zgrade koje su bile u lošem stanju.

Strukturni okvir

U doba gradnje Grossmarkthalle je bio najveća samonosiva armiranobetonska građevina na svijetu. Krovna konstrukcija njegove glavne dvorane sastoji se od 15 betonskih ljuski smještenih na armiranobetonskim stupovima. Betonske ljuske izrađene su metodom Zeiss-Dywidag i pokrivaju površinu široku više od 15 metara i dugačku 43,5 metara. Njihova debljina na najvišoj točki iznosi samo 7,5 centimetara.
Uzdužni vanjski zidovi zgrade sastoje se uglavnom od ostakljenih betonskih rešetkastih struktura, dok su vanjski zidovi prizemlja i krilnih zgrada izgrađeni od nove opeke.