Menu

Grossmarkthallen rakennus

Rakennus

Näkymä koillisesta

Näkymä koillisesta

© Robert Metsch

Grossmarkthalle rakennettiin vuosina 1926–1928. Suunnittelijana oli Frankfurtin silloinen kaupunkisuunnittelupäällikkö (Stadtbaudirektor) Martin Elsaesser (toimi tehtävässä vuosina 1925–1932). Rakennuksen pituus on 200 m, leveys 50 m ja lakikorkeus 23,5 m.

Käyttö

Tavarajuna Grossmarkthallen lastauslaiturin kohdalla (noin vuonna 1930) © Institut für Stadtgeschichte

Tavarajuna Grossmarkthallen lastauslaiturin kohdalla (noin vuonna 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Grossmarkthalle toimi vuodesta 1928 vuoteen 2004 hedelmä- ja vihannestukkukaupan keskuksena ja palveli paitsi Frankfurtin kaupungin myös koko Reinin ja Mainin alueen vähittäiskaupan tarpeita. Vuonna 2004 tukkukauppa siirtyi kaupungin luoteisosiin uusiin tiloihin (Frischezentrum).

Kulttuurimonumentti

Grossmarkthalle etelästä nähtynä (noin vuonna 1930)

Grossmarkthalle etelästä nähtynä (noin vuonna 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Grossmarkthalle on klassisen modernismin ajan keskeisiä kaupallisen toiminnan rakennuksia, ja se julistettiin kulttuurimonumentiksi vuonna 1972. Rakennuksessa oli käytetty uudenlaista rakenneratkaisua. Se oli aikansa suurin itsekantava, jännitetyllä teräsbetonirakenteella rakennettu halli koko maailmassa.

Kolme osaa

Grossmarkthalle koostui alkujaan useammasta osasta. Varsinainen Grossmarkthalle toimi tukkuhallina, ja sen kummassakin päässä oli kahdeksankerroksinen päätyrakennus. Itäisessä päätyrakennuksessa oli lisää myyntikojuja ja kylmäsäilytystiloja, ja läntisessä päätyrakennuksessa olivat tukkukauppiaiden toimistot ja kassatilat. Päätyrakennuksista oli yhteys nelikerroksisiin lisärakennuksiin, joissa oli ravintola- ja asuintiloja sekä tulli. Hallin eteläpuolella oli useita rautatiekiskoja, sillä tuotteet (etenkin trooppiset hedelmät) toimitettiin valtaosin junalla. Maantiekuljetukset aloitettiin vasta muutama vuosikymmen sitten.

Säilyttäminen

Suojelumääräyksen mukaan Grossmarkthallen ja päätyrakennusten kunnostustyöt eivät saa muuttaa rakennuksen yleistä ulkoasua. Rakennukset entisöidään huolella, ja niistä tulee olennainen osa uusia toimitiloja. Entisöinnin myötä päivänvaloon tulee jälleen vanhoja rakenteita, jotka olivat vuosien saatossa joutuneet piiloon. Ennen luovutusta EKP:lle tontilta purettiin entinen tuontitavarahalli (Importhalle) ja muita huonossa kunnossa olleita pienempiä rakennuksia.

Rakenne

Valmistuessaan Grossmarkthalle oli maailman suurin itsekantava teräsbetonihalli. Päähallin kattorakenteina on 15 betonista kuorielementtiä, jotka lepäävät teräsbetonipylväiden varassa. Zeiss-Dywidag-menetelmällä valmistetut kuorielementit ovat yli 15 metriä leveitä ja 43,50 metriä pitkiä. Lakipisteen kohdalla niiden paksuus on vain 7,50 cm. Katutason yläpuolella hallin sivuseininä on suuret betonikehikot, joissa on ikkunoita. Seinien alaosa on rakennettu tiilestä, samoin päätyrakennukset.