Menu

Martin Elsaesser

Arkitekten bakom Grossmarkthalle

Martin Elsaesser

Martin Elsaesser

© Martin-Elsaesser-Stiftung

Grossmarkthalle ritades av Martin Elsaesser under hans tid som direktör för stadsplaneringskontoret i Frankfurt am Main. Grossmarkthalle, som byggdes mellan 1926 och 1928, är förmodligen hans mest kända byggnadsverk. Det var inte bara en av de största byggnaderna i staden utan också världens största självbärande strukturen av förinspänd, armerad betong på den tiden. När Ludwig Landmann var borgmästere utvecklades Frankfurt till en metropol. Han utnämnde Elsaesser till direktör för stadsplaneringskontoret i Frankfurt 1925. Elsaesser var ansvarig för olika offentliga byggnader, t.ex. Pestalozzi-skolan i Seckbach, Römerstadt-skolan, den psykiatriska kliniken i Niederrad och inomhusbassängen i Fenchenheim. Ingen annan byggnad var doch mer symbolisk för Frankfurts utveckling än Grossmarkthalle.

Biografi

Utbildning och tidig karriär

Martin Elsaesser

Martin Elsaesser

© Martin-Elsaesser-Stiftung

Martin Elsaesser föddes i Tübingen 1884. Mellan 1901 och 1906 studerade han arkitektur under Friedrich von Thiersch på Münchens tekniska universitet och under Theodor Fischer på Stuttgarts tekniska universitet. Han vann tävlingen om utformningen av en av de lutheranska kyrkorna i Baden-Baden 1905 och började sin arkitektbana. Mellen 1906 och 1908 arbetade han som assistent till Theodor Fischer i München och från 1911 till 1913 som assistent till professor Paul Bonatz på det tekniska universitetet i Stuttgart, där han även var professor i byggnadsdesign, medeltida arkitektur och byggnadstyper 1912 till 1920.

Karriärtopp

Großmarkthalle på 1930-talet

Großmarkthalle på 1930-talet

© Institut für Stadtgeschichte

Mellan 1920 och var Elsaesser rektor för skolan för konst och hantverk i Köln, senare känd som Kölner Werkschulen. Borgmästare Ludwig Landmann utnämnde honom till direktör för stadsplaneringskontoret i Frankfurt am Main 1925.


Nationalsocialismens Tyskland

Han innehade den ställningen till 1932 då han flyttade till München där han fortsatte att verka som arkitekt och från 1937 till 1945 bodde han i Berlin. I det nationalsocialistiska Tyskland fick han inga uppdrag, men kunde anta olika projekt i Turkiet, bl.a. uppförandet av Sümerbanks huvudkontor i Ankara.

Åren efter kriget

Han lämnade Berlin 1945 och flyttade tillbaka till Stuttgart där han hoppades få uppdrag inom återuppbyggnadsarbeten. Trots att Elsaesser publicerade en mängd viktiga skrifter om stadsplanering fick han inga planeringsuppdrag. Därför tog han ett tillfälligt vikariat som professor vid Münchens tekniska universitet 1948 och stannade där till sin pensionering 1955.

Martin Elsaesser dog i Stuttgart 1957.